herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o szczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 125 przy ul. Lipowej w Moryniu na terenie działek o nr ewid. 616, 834/1 obręb Przyjezierze II"

Moryń, dnia 24 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MORYNIA
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że w dniu 24 maja 2017 r. na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „przebudowie drogi wojewódzkiej nr 125 przy ul. Lipowej w Moryniu na terenie działek o nr ewid. 616, 834/1 obręb Przyjezierze II”

W związku z powyższym osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników, strony mają prawo na każdym etapie zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w ww. sprawie w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Moryniu, ul. Plac Wolności 1 , 74-503 Moryń, pok. nr 1.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

Burmistrz Morynia

mgr Józef Piątek

sprawę prowadzi: Regina Prus

tel. 914667959

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 25-05-2017 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 24-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2017 09:08