herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 44/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 29 maja 2017r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2015r., poz.782 ze zm.) zarządzam co następuje:

    § 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 391 o pow. 30m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr 32664.

 1. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres 1 roku, przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.
 3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:
  • roczny czynsz - 6,90 zł plus obowiązujący podatek Vat (aktualnie 23%),
  • czynsz płatny w terminach: za 2017 r. w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca 2018 r.,
  • czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku do ilości dni dzierżawy,
  • aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły,
 4. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

    §3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §4. Termin wywieszenia wykazu: od 29 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.

    §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-05-2017 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 29-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-05-2017 13:33