herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń

Moryń, 25 października 2017 r.

GMOŚ.6840.19.2017

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń
 2. Księga wieczysta nr Nr SZ1Y00053439/8
 3. Opis nieruchomości –nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami innymi niż mieszkalne ( 4 garaże blaszane ). Działka utwardzona jest płytami Jomb i ogrodzona jest z trzech stron siatką w ramkach z kątownika. Ramki umocowane są na słupkach osadzonych w fundamencie wraz z cokołem. Ogrodzenie od nieruchomości nr 60 i nr 61/2 wchodzi w teren wymienionych działek. Przez teren wycenianej działki przebiegają przewody energetyczne w poprzek działki, posadowione w gruncie i kończą się na tablicy energetycznej w garażu czwartym od działki 53/2. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo dobre. Stworzone są warunki do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i do linii energetycznej.
 4. Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości:
  • Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,
  • sprzedaż na własność,
  • wolna od zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza działki – 28.000,00 zł
 6. Wysokość wadium – 1.400,00 zł, płatne w terminie do 25 listopada 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 8. Minimalne postąpienie - 280,00 zł
 9. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy
 10. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 29 listopada 2017 r. o godz. 1000. I przetarg ustny ograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54. Fax. 091 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-10-2017 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-10-2017 08:03