herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 89/1 obręb Gądno, gmina Moryń"

Moryń, dnia 21 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MORYNIA
o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 89/1 obręb Gądno, gmina Moryń”

W związku z powyższym osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników, strony mają prawo na każdym etapie zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w ww. sprawie w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Moryniu , ul. Plac Wolności 1 , 74-503 Moryń, pok. nr 1.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

Burmistrz Morynia

mgr Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-11-2017 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 21-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2017 14:25