herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Przetargi

Burmistrz Morynia
Plac Wolności 1
74-503 Moryń

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 30.000 euro, na:


"Modernizację drogi gruntowej
stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Bielin o długości L=1000m i szerokości 4,00m".


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 1.000,00zł /jeden tysiąc zł/.

Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 10,00zł.

Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2003r o godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 czerwca 2003r o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 11.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 72, poz.664, z póź. zmianami),

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena: - 80 %
doświadczenie: - 20 %

Pożądany termin realizacji zamówienia: 30 września 2003r.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Regina Prus, tel.4146033 w.19. w godz. 8:00 - 14:00.


Burmistrz Morynia
Plac Wolności 1
74-503 Moryń

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 30.000 euro, na:


"Modernizację drogi gruntowej
stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Gądno o długości L=2000m i szerokości 4,00m".


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 1.000,00zł /jeden tysiąc zł/.

Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 10,00zł.

Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2003r o godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 czerwca 2003r o godz. 12:10 w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 11.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 72, poz.664, z póź. zmianami),

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena: - 80 %
doświadczenie: - 20 %

Pożądany termin realizacji zamówienia: 30 września 2003r.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Regina Prus, tel.4146033 w.19. w godz. 8:00 - 14:00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 18-06-2003 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2003 11:26