herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu 2019-02-05 15:34 W toku
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu 2018-09-13 12:49 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 2018-08-16 10:21 Zakończone
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu 2018-07-16 17:32 Zakończone
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu 2018-07-12 15:36 Zakończone
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu 2018-06-22 11:17 Zakończone
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu 2018-05-17 13:08 Zakończone
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu 2018-04-25 18:46 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 2017-12-08 13:02 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 2017-07-26 12:13 Zakończone
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia 2016-09-26 17:13 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2016 i 2017 2016-01-05 12:30 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2016 i 2017 2015-12-10 10:09 Zakończone
Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Moryniu 2014-10-17 16:59 Zakończone
Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze 2014-09-23 14:31 Zakończone
Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze 2014-08-01 15:27 Zakończone
Przewozy szkolne na rok szkolny 2014/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2014-07-21 15:09 Zakończone
REMONT CZĘŚCI MURÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, OBRONNYCH W MORYNIU 2014-04-18 14:52 Zakończone
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń 2014-04-16 14:46 Zakończone
Dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Moryniu 2013-12-19 09:49 Zakończone
Dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Moryniu 2013-12-11 13:13 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2014 2013-12-04 13:31 Zakończone
Dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Moryniu 2013-12-03 13:18 Zakończone
Dostawa pelletu do Zespołu Szkół w Moryniu 2013-11-25 10:40 Zakończone
Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy 2013-09-13 11:01 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2013-09-02 12:24 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2013-08-23 12:34 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2013-08-13 15:40 Zakończone
Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy 2013-08-05 13:10 Zakończone
Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy 2013-07-15 11:24 Zakończone
Średniego, używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP w Witnicy 2013-06-24 15:29 Zakończone
Przewozy szkolne na rok szkolny 2013/2014 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2013-06-24 14:56 Zakończone
Modernizacja kortu tenisowego w Moryniu 2013-02-19 18:51 Zakończone
Dostawa samochodu asenizacyjnego do odbioru nieczystości płynnych 2013-02-05 14:10 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2013 2012-12-11 13:32 Zakończone
Przebudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Objezierzu oraz budowa placu zabaw przy świetlicy 2012-07-24 14:26 Zakończone
Remont świetlic wiejskich w Gądnie i Dolsku 2012-07-19 14:02 Zakończone
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Moryniu 2012-03-28 17:05 Zakończone
Przewozy szkolne na rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2012-01-26 09:25 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2012 2011-12-05 09:28 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2011-11-22 13:24 Zakończone
Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku. 2011-08-29 10:36 Zakończone
Dostawa i montaż nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, kotar (kurtyn) i systemu projekcji obrazu w Regionalnym Biurze Geoparku 2011-08-01 13:55 Zakończone
Przewozy szkolne na rok szkolny 2011/2012 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2011-06-21 11:05 Zakończone
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu - budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów 2011-05-17 14:25 Zakończone
Dokończenie budowy pawilonu handlowo-gastronomicznego i usługowo-technicznego na działce Nr 1/21 w m. Moryń 2011-02-24 13:14 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2011 2010-12-10 09:38 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2010-11-16 14:11 Zakończone
Regionalne Biuro Geoparku - remont i adaptacja budynku 2010-08-26 18:52 Zakończone
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010. 2010-08-19 12:50 Zakończone
Przewozy szkolne na rok szkolny 2010/2011 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2010-08-10 15:12 Zakończone
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010 2010-08-06 13:16 Zakończone
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze Morzycko oraz remont amfiteatru 2010-08-05 12:59 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz. 2010-07-14 18:35 Zakończone
Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk. 2010-07-13 12:25 Zakończone
Wymiana przyłączy ciepłowniczych na rurociągi ciepłownicze preizolowane z PEX c.o, cwu., cyrk. 2010-06-24 09:18 Zakończone
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz. 2010-06-22 15:27 Zakończone
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010. 2010-06-22 13:13 Zakończone
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010 inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych. 2010-06-22 09:47 Zakończone
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2010. 2010-06-21 14:32 Zakończone
Wymiana kanałów ciepłowniczych na sieci ciepłowniczą osiedlową 2010-05-10 13:27 Zakończone
Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na osiedlu Parkowym w Witnicy gmina Moryń 2010-03-25 14:17 Zakończone
Remont wiejskiego centrum społeczno-kulturalnego w Mirowie 2010-01-26 11:28 Zakończone
Budowa pawilonu handlowo-gastronomicznego i usługowo-technicznego na działce Nr 1/21 w m. Moryń 2010-01-13 14:49 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2010 2009-11-24 14:13 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2009-11-20 08:29 Zakończone
Remont nawierzchni drogi gminnej Osiedle Przyszłość w Witnicy gmina Moryń 2009-09-30 12:07 Zakończone
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko: Zadanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu - FAZA I 2009-08-27 13:49 Zakończone
Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu - faza I 2009-08-24 14:09 Zakończone
Przewozy szkolne na rok szkolny 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2009-07-17 16:34 Zakończone
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na świetlicę szkolną 2009-07-07 16:15 Zakończone
Wykonanie boisk sportowych oraz parkingu w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" 2009-06-16 14:57 Zakończone
Remont i rozbudowa budynku szatniowego przy boiskach sportowych w Moryniu 2009-05-05 15:40 Zakończone
KREDYT ZŁOTOWY DŁUGOTERMINOWY na finansowanie zadań inwestycyjnych przez Gminę Moryń w roku budżetowym 2009 2009-04-23 13:56 Zakończone
Naprawa odcinka muru obronnego 2009-03-16 13:47 Zakończone
Remont budynku Urzędu Miejskiego w Moryniu 2009-03-04 10:33 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2009-01-21 11:38 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do zespołu szkół w Moryniu 2008-12-30 12:16 Zakończone
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w roku 2009 2008-12-09 14:01 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2008-12-08 16:27 Zakończone
Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem do odśnieżania i zamiatania ulic 2008-10-06 15:40 Zakończone
Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku, wymiana chodników, wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim w Moryniu 2008-06-11 14:33 Zakończone
Przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2008-06-10 14:58 Zakończone
Burmistrz Morynia ogłasza przeterg niograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania: "Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych położonych na działkach 105/45 i 105/33 obręb Przyjezierze" 2008-05-26 12:02 Zakończone
Burmistrz Morynia ogłasza przeterg niograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania: "Remont dróg osiedlowych na działkach 107/21 i 107/105 obręb Witnica" 2008-05-19 13:41 Zakończone
Burmistrz Morynia ogłasza przeterg niograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie zadania: "Przebudowa ulicy Brzozowej w Moryniu" 2008-05-07 14:45 -
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2008-01-15 11:59 -
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu 2007-10-29 12:46 -
Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn."Ośrodek Kulturalno-Sportowy w Bielinie" 2007-07-23 16:21 -