herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony o watrości poniżej 60 000 euro na usługi geodezyjne


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

Regon:811684864 NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um.@moryn.pl

tel. 091-466 79 50, Fax. 091-466 79 57

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na usługi geodezyjne

 

Scalenie i podział działek nr 115, nr 105, nr 115, nr 107/1, nr 107/2, nr 117, nr 102, nr 104, nr 118, nr 108, nr 114, nr 109/13, nr 103, nr 119, nr 96 i nr 203 w obrębie Gądno zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno.

 

CPV:70000000-1

 

WADIUM - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony : bip.moryn.pl, lub odebrać, w siedzibie zamawiającego pok. nr 3.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:

& scalenie działek nr nr 115, nr 105, nr 115, nr 107/1, nr 107/2, nr 117, nr 102, nr 104, nr 118, nr 108, nr 114, nr 109/13, nr 103, nr 119, nr 96 i nr 203 w obrębie Gądno

& podział na 85 działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 

Termin realizacji zmówienia do dnia 20 wrzesień 2007 r.

 

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci spełniający wymagania zawarte w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z póź. zm.) , oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy j.w.

Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia - nie spełnia”.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena: 100%

Termin składania ofert upływa 11.06.2007 r. godz. 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 9 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi 11.06.2007 r. o godz.12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą 30 dni liczone od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Sławomir Jasek, tel. 091 466 79 62 i Wiesława Sawicka , tel. 091 466 79-55 w godz. 8:00 -14:00

 

Moryń, dn.2007.05.18

 

 

 

 

 

 

 

 

FB/ZP.341-VI/07

Scalenie i podział działek nr 115, nr 105, nr 115, nr 107/1, nr 107/2, nr 117, nr 102,

nr104, nr118, nr 108, nr 114, nr 109/13, nr 103, nr 119, nr 96 i nr 203 w obrębie

Gądno zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 prztarg_G_dno01zmiana.doc 2007-05-18 12:00:59 87KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_przetarg_gadno.doc Po terminie otwarcia ofert 2007-05-18 12:00:59 223,5KB 230 razy
2 MPZP_Miejscowo_ci_G_dno.JPG Po terminie otwarcia ofert 2007-05-18 12:29:08 283,7KB 64 razy
3 XXXII-290-06.pdf Po terminie otwarcia ofert 2007-05-18 14:29:08 14,6MB 129 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADONIENIE_o_wyniku_postepowania_BIP.doc 2007-06-13 09:05:10 32,5KB
Udzielenie zamówienia
1 informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2007-07-03 16:23:44 29,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Jasek 18-05-2007 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 18-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Jasek 03-07-2007 16:23