Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Moryń, w dniu ponownego głosowania - 12 lipca 2020 r. Maciej Molenda 2020-07-10 14:51:27
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Moryń, w dniu ponownego głosowania - 12 lipca 2020 r. Maciej Molenda 2020-07-10 14:50:54
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Alicja Mikołajczyk 2020-07-10 14:26:03
Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2020-07-09 09:51:46
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. obywatelskich Maciej Molenda 2020-07-08 12:28:12
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ Maciej Molenda 2020-07-08 11:05:13
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2021) Maciej Molenda 2020-07-08 11:05:11
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2021) Maciej Molenda 2020-07-08 10:34:51
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ Maciej Molenda 2020-07-08 10:34:06
Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 Maciej Molenda 2020-07-08 10:31:14
Uchwała Nr XII/82/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania Maciej Molenda 2020-07-07 12:32:47
Uchwała Nr XII/83/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2019 Maciej Molenda 2020-07-07 12:31:00
Uchwała Nr XII/84/2020 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 Maciej Molenda 2020-07-07 12:29:35
Obwieszczenie - została wydana decyzja ISR.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 758, obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-07-06 14:55:33
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-07-06 14:55:01
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-07-06 14:35:26
Obwieszczenie - została wydana decyzja ISR.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 758, obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-07-06 13:17:37
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2020-07-06 07:56:50
Uchwała nr XII/95/2020 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 Maciej Molenda 2020-07-02 09:03:35
Uchwała nr XII/94/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego Maciej Molenda 2020-07-02 09:01:52
Uchwała nr XII/93/2020 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytku - kościół pw. Św. Wojciecha w Mirowie Maciej Molenda 2020-07-02 09:00:18
Uchwała nr XII/92/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego Maciej Molenda 2020-07-02 08:58:01
Uchwała nr XII/91/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Witnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz remontu remizy Maciej Molenda 2020-07-02 08:56:20
Uchwała nr XII/90/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2020-07-02 08:54:36
Uchwała nr XII/89/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2020-07-02 08:53:15
Uchwała nr XII/87/2020 w sprawie udzielenia dofinansowania dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz remontu remizy Maciej Molenda 2020-07-02 08:51:49
Uchwała nr XII/88/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 Maciej Molenda 2020-07-02 08:36:34
Uchwała nr XII/85/2020 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2020-07-02 08:34:35
Uchwała nr XII/86/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2020-07-02 08:33:08
Sesja XII - 24 czerwca 2020 r. Maciej Molenda 2020-07-02 08:30:03
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r. Maciej Molenda 2020-06-30 12:10:51
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r. Maciej Molenda 2020-06-30 12:09:58
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach w II turze wyborów Prezydenta RP Maciej Molenda 2020-06-30 10:28:20
XII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2020 r. - |17 głosowań| Maciej Molenda 2020-06-26 09:19:39
XII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2020 r. - |17 głosowań| Maciej Molenda 2020-06-26 09:18:51
XII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2020 r. - |17 głosowań| Maciej Molenda 2020-06-26 09:18:13
XII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2020 r. - |17 głosowań| Maciej Molenda 2020-06-26 09:17:21
XII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 24 czerwca 2020 r. - |17 głosowań| Maciej Molenda 2020-06-26 09:16:04
Wyniki działań naprawczych na wodociągu Przyjezierze pismo i sprawozdanie z badań Alicja Mikołajczyk 2020-06-26 08:10:58
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=300 m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-06-24 11:05:52