Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XI/76/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu Maciej Molenda 2020-04-07 15:00:09
Uchwała Nr XI/76/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu Maciej Molenda 2020-04-07 14:58:48
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. Nr 758 obręb Przyjezierze II, Gmina Moryń". Maciej Molenda 2020-04-06 11:42:36
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. Nr 758 obręb Przyjezierze II, Gmina Moryń". Maciej Molenda 2020-04-06 11:41:17
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. Nr 758 obręb Przyjezierze II, Gmina Moryń". Maciej Molenda 2020-04-06 11:40:53
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 21:25:30
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 17:26:55
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 17:04:42
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 17:04:34
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 16:59:26
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 16:58:41
Deklaracja dostępności (zakładka menu) Maciej Molenda 2020-03-31 16:55:56
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2019 Maciej Molenda 2020-03-27 13:54:27
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021 Maciej Molenda 2020-03-27 11:55:00
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 Maciej Molenda 2020-03-27 10:42:22
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 Maciej Molenda 2020-03-27 10:32:07
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 Maciej Molenda 2020-03-27 10:30:56
Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Moryń Maciej Molenda 2020-03-27 10:24:59
Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Moryń Maciej Molenda 2020-03-27 10:24:26
Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Maciej Molenda 2020-03-26 11:26:17
Wniosek o wydanie zaświadczenia Maciej Molenda 2020-03-26 11:23:04
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Morynia w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Alicja Mikołajczyk 2020-03-26 10:51:52
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Owocowej w Moryniu na terenie działek o nr ewid.: 747/3, 750/28 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Alicja Mikołajczyk 2020-03-25 08:45:31
Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2020-03-20 13:02:50
Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia pomocy w zakupach osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywyłanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności seniorom, osobom niepełnosprawnym lub przebywającym w kwarantannie domowej Maciej Molenda 2020-03-19 13:29:18
Orzeczenie o przydatności wody do spożycia - wodociąg Witnica Maciej Molenda 2020-03-18 14:38:11
W. Alenkowicz - Interpelacja w sprawie wykonania przedłużenia chodnika po stronie ulicy Świerkowej w kierunku sklepu DINO i oświetlenie tego chodnika. Maciej Molenda 2020-03-12 07:53:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA Alicja Mikołajczyk 2020-03-11 15:29:53
Postanowienie Nr 21/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Moryń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-03-10 14:44:16
W. Alenkowicz - Interpelacja w sprawie uporządkowania ulicy Brzozowej pod względem bezpieczeństwa Maciej Molenda 2020-03-10 10:48:43
rok 2020 Maciej Molenda 2020-03-10 09:02:26
Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-03-09 09:51:01
Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-03-09 09:50:38
Zarządzenie Nr 18/2020 BURMISTRZA MORYNIA w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-03-09 09:49:09
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Molenda 2020-03-09 07:56:44
Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (wniosek głosowania korespondencyjnego) Maciej Molenda 2020-03-09 07:53:24
Informaja PKW o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-03-09 07:48:56
Zarządzenie Burmistrza Morynia nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Molenda 2020-03-09 07:42:33
Rok 2020 Maciej Molenda 2020-03-09 07:29:46
Rok 2020 Maciej Molenda 2020-03-09 07:29:17