herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 28 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-22 07:31:05
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 28 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-21 13:48:10
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 marca 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-21 13:15:34
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 marca 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-21 13:12:53
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 marca 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-21 13:10:54
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-03-20 12:21:59
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2019-03-20 08:17:20
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2019-03-19 14:44:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2018 Maciej Molenda 2019-03-19 09:10:47
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2018 Maciej Molenda 2019-03-19 09:10:05
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-03-13 14:05:06
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-03-13 14:04:52
rok 2019 Maciej Molenda 2019-03-13 09:09:16
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2019-03-13 09:08:44
Maciej Molenda 2019-03-13 09:01:07
Maciej Molenda 2019-03-13 09:00:20
IV kwartał Maciej Molenda 2019-03-13 08:59:43
Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2019 roku" Maciej Molenda 2019-03-12 15:05:40
Uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-03-12 15:04:09
Uchwała Nr IV/19/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Maciej Molenda 2019-03-12 15:03:04
Uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie zmiany w uchwale nr XXI/153/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokośći wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2019-03-12 14:57:38
Uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiegow w roku 2019 Maciej Molenda 2019-03-12 14:53:13
Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie przyjęcia Gminnnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2019 rok Maciej Molenda 2019-03-12 14:49:28
Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-12 14:49:12
Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie przyjęcia Gminnnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2019 rok Maciej Molenda 2019-03-12 14:47:02
Sesja IV - 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2019-03-12 14:42:55
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej Maciej Molenda 2019-03-11 14:26:07
II rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2019-03-07 08:13:00
Protokół z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2019-03-07 08:09:28
Protokół z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2019-03-07 08:08:52
Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Moryń" gm. Moryń Maciej Molenda 2019-03-06 10:09:05
Interpelacja - radnej M. Fedorowicz - w sprawie linii autobusowej relacji Moryń - Chojna Maciej Molenda 2019-03-05 13:42:00
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych Maciej Molenda 2019-03-05 09:46:39
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie przekazania w użyczenie świetlic wiejskich Maciej Molenda 2019-03-04 09:07:37
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Maciej Molenda 2019-03-01 13:38:58
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-02-28 18:17:24
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-02-28 18:16:50
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-02-28 18:16:33
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-02-28 18:16:02
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-02-28 18:15:02