herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:50:10
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:49:53
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:33:39
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:32:28
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:29:11
Porządek - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-01-18 09:33:46
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 09:33:07
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 09:28:30
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 09:24:48
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 09:24:41
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 08:39:10
Porządek - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-01-17 13:02:29
Porządek - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-01-17 13:02:20
Porządek - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-01-17 13:02:14
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-17 12:52:52
Porządki 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-17 12:52:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na 2017 rok Maciej Molenda 2017-01-17 12:42:53
Ogłoszenia Maciej Molenda 2017-01-17 12:40:53
Zarządzenia Maciej Molenda 2017-01-17 12:39:47
Zarządzenia Maciej Molenda 2017-01-17 12:39:01
2017 Maciej Molenda 2017-01-17 12:38:26
Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej i biegaczy, tenisa ziemnego, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), ratownictwa i ochrony ludności, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-17 12:36:57
Zarządzenia 2017 Maciej Molenda 2017-01-17 12:31:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji pt. "Wpływ projektu rozbudowy urządzeń do produkcji papieru na terenie terytorium Polski". Maciej Molenda 2017-01-17 09:06:28
Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-17 09:03:28
Uchwała Nr XX/142/2016 w sprawie zmiany w uchwale nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2017-01-17 09:03:04
Uchwała Nr XX/145/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 Maciej Molenda 2017-01-17 09:02:55
Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-17 09:02:39
Uchwała Nr XX/147/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-01-17 09:02:29
Uchwała Nr XX/148/2016 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-17 09:02:18
Uchwała Nr XX/143/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Maciej Molenda 2017-01-17 09:01:37
Uchwała Nr XX/147/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-01-17 08:55:28
Uchwała Nr XX/142/2016 w sprawie zmiany w uchwale nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2017-01-17 08:53:05
Uchwała Nr XX/145/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 Maciej Molenda 2017-01-17 08:52:40
Uchwała Nr XX/145/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 Maciej Molenda 2017-01-17 08:51:27
Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-17 08:51:17
Uchwała Nr XX/148/2016 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-17 08:50:32
Uchwała Nr XX/148/2016 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-17 08:50:14
Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-16 13:26:13
Budżet 2017 Maciej Molenda 2017-01-16 13:25:10