herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2016-09-05 12:38:30
Maciej Molenda 2016-09-05 12:36:30
Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-05 12:12:41
Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-05 12:11:39
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-09-05 12:09:40
Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod obiekty sportu i rekreacji na terenie plaży miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2016-09-05 12:08:00
Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrucji Zarządzania Systemem Informatycznym Maciej Molenda 2016-09-05 12:06:24
Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-09-05 12:04:04
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji kwot wydatków zawartych w ninijszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-09-05 12:02:12
Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIII/100/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 Maciej Molenda 2016-09-05 11:57:34
Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu upoważnienia do realizacji dwuch zadań: Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Serniora Maciej Molenda 2016-09-05 11:55:24
Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowaczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji Maciej Molenda 2016-09-05 11:53:25
Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie wyznaczenia jednoski właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na terenie gminy Moyryń Maciej Molenda 2016-09-05 11:51:55
Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowej Maciej Molenda 2016-09-05 11:47:18
Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku Maciej Molenda 2016-09-05 11:46:13
Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 149/2009 Burmistrza Morynia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i wypożyczenia sprzętu szkolnego w Szkole Podstawowej w Witnicy oraz Zarządzenia Nr 150/2009 Burmistrza Morynia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i wypożyczenia sprzętu szkolnego w Zespole Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2016-09-05 11:44:25
Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie zmina w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-09-05 11:40:28
Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 Maciej Molenda 2016-09-05 11:38:09
Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Moryń Maciej Molenda 2016-09-05 11:34:46
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie zamian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-09-05 11:33:35
Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2016 Maciej Molenda 2016-09-05 11:31:36
Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-08-31 13:22:27
- dokument usunięty Maciej Molenda 2016-08-31 13:18:40
- dokument usunięty Maciej Molenda 2016-08-31 13:18:34
Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-08-31 13:16:09
Maciej Molenda 2016-08-22 11:26:53
Zarządzenia Maciej Molenda 2016-08-19 21:02:14
Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2016 r. z zakresu kultury fizycznej Maciej Molenda 2016-08-19 21:01:28
Zarządzenia Maciej Molenda 2016-08-17 14:41:52
Zarządzenia Maciej Molenda 2016-08-17 14:41:42
Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 21 lipca 2016 r. na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Maciej Molenda 2016-08-17 14:40:06
Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2016-08-16 15:01:55
Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2016-08-16 15:01:34
Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2016-08-16 14:59:31
Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2016-08-16 14:57:29
III rokowania na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze Maciej Molenda 2016-08-16 14:55:38
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-08-16 14:54:23
II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-08-16 14:52:09
VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-08-16 14:50:05
VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-08-16 14:49:44