herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-09-01 10:28:38
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej, rozbudowę bazy i przebudowę ośrodka wypoczynkowego Szafir oraz rekonstrukcję historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia, w tym: sali biesiadnej, sal warsztatowych, domów rzemieślników dawnych zawodów, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury edukacyjnej oraz szlaków dydaktycznych na działkach nr 4, 5, 6, 7 obręb 1 m. Moryń oraz 2/1 obręb 3 m. Moryń" Maciej Molenda 2017-08-31 10:17:18
Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2017-08-29 10:16:48
Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2017-08-29 10:11:12
I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/7 o pow. 585 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-08-28 13:55:22
I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-08-28 13:46:26
I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-08-28 13:41:20
Burmistrz Morynia ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 - 2023 Maciej Molenda 2017-08-25 14:04:47
Burmistrz Morynia ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 - 2023 Maciej Molenda 2017-08-25 14:03:43
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-08-23 22:18:42
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na ?rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej..." Maciej Molenda 2017-08-23 12:41:28
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-08-10 14:02:21
Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-08-10 14:00:59
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-08-10 14:00:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Sławomir Jasek 2017-08-07 13:13:39
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2017-08-07 13:07:23
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2017-08-07 13:07:21
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2017-08-07 13:07:11
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2017-08-07 12:53:37
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-08-04 13:31:48
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-08-01 23:20:30
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę(część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 22,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2017-07-31 13:14:02
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę(część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 22,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2017-07-31 13:13:33
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-31 12:43:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Maciej Molenda 2017-07-28 12:55:00
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja Wiejskiego Festynu Rodzinnego Sportowo-Rekreacyjnego "Bieliniada" - Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń Maciej Molenda 2017-07-28 11:37:59
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:24:24
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:16:49
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:15:35
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:15:19
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:14:50
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:14:32
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:13:54
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ Maciej Molenda 2017-07-21 14:58:05
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ Maciej Molenda 2017-07-21 14:58:02
Burmistrz Morynia informuje o wyniku VII ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 lipca 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-19 14:55:34
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-07-18 10:58:07
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-07-18 10:54:05
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-07-18 10:50:00
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń. Maciej Molenda 2017-07-13 13:33:55