herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwala Nr XVI 119 2004r W sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samor Marek Kurjata 2004-05-26 10:24:19
Uchwała Nr XVI / 118 /2004 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego Marek Kurjata 2004-05-26 10:22:21
Uchwała Nr XVI /117 /2004 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2003 rok Marek Kurjata 2004-05-26 10:19:52
Porządek obrad Marek Kurjata 2004-05-25 08:24:38
Sesja XVII Marek Kurjata 2004-05-25 08:09:36
Maj 2004 Marek Kurjata 2004-05-21 15:26:45
Ogłoszenie o przetrgu niogranioczonym na "Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń" Marek Kurjata 2004-05-21 15:26:21
Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:19:10
Maj 2004r - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:08:23
Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:07:43
Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:06:55
Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:05:28
Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 15:02:23
Ogłoszenie o przetargu niogranioczonym na "Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń" - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 14:59:11
Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na "Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń" - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 14:57:23
Maj 2004r - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 14:53:48
Sesja XVI Marek Kurjata 2004-04-23 15:00:33
Porządek Obrad Marek Kurjata 2004-04-23 14:58:43
Kwiecień 2004r Marek Kurjata 2004-04-23 14:26:10
Obwieszczenia 2004 Marek Kurjata 2004-04-23 14:20:09
uchwała nr XIV/100/2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:15:10
Uchwała Nr 100 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:06:34
Uchwała Nr - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:04:57
uchwała 100 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:01:48
Uchwała Nr 100 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:00:36
Uchwała Nr XIV/100/2004 w sprawie - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:56:42
Sesja Nr XV - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:53:20
Uchwała Nr 100 2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:42:19
Uchwała Nr XIV 100 2004 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy komisji rewizyjnej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:35:45
Sesja XIV - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:33:21
Sesja Nr 14 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:32:03
Ogłoszenie o przenaczniu pod najem sali widowiskowej w Moryniu! Marek Kurjata 2004-01-30 11:16:23
Sala widowiskowa w Moryniu! Marek Kurjata 2004-01-30 11:14:53
Uchwała nr XII/88/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-23 10:42:57
Uchwała nr XII/87/2003 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. Marek Kurjata 2004-01-23 10:42:35
Uchwała nr XII/86/2003 w sprawie ustalenia stawki od posiadania psów, - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-23 10:42:14
Uchwała nr XII/85/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-23 10:41:56
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-23 10:41:35
Styczeń 2004r. Marek Kurjata 2004-01-20 20:50:51
Styczeń 2004r. - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-20 20:41:26