herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Do zadań stanowiska d/s gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:11:36
Do zadań stanowiska d/s obronności i zarządzania kryzysowego należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:11:02
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:09:50
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:06:59
Do zadań stanowiska d/s gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa należy w szczególności: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:05:33
Do zadań stanowiska d/s gospodarki mieniem i ochrony środowiska w szczególności należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:00:56
Do zadań stanowiska d/s gospodarki mieniem i ochrony środowiska należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 08:54:56
Do zadań stanowiska d/s infrastruktury, planowania przestrzennego i bhp należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 08:53:07
Do zadań stanowiska d/s infrastruktury, planowania przestrzennego i bhp w szczególności należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 08:40:28
Do zadań stanowiska d/s zarządzania projektami, obsługi systemów informatycznych i zamówień publicznych należy w szczególności: Beata Szczerbicka 2005-08-22 08:28:11
Do zadań stanowiska d/s zarządzania projektami, obsługi systemów informatycznych i zamówień publicznych należy: - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-22 08:23:24
Do zadań stanowiska d/s obronności i zarządzania kryzysowego należy w szczególności: Beata Szczerbicka 2005-08-22 08:21:24
Do zadań pełnomocnika pionu ochrony w szczególności należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 08:12:26
Do zadań pełnomocnika pionu ochrony w szczególności należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 08:09:37
Do zadań pełnomocnika ochrony należy w szczególności: - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-22 08:00:33
Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy: - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-19 14:32:43
Referat Organizacyjny /symbol OR / - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-19 09:18:53
Samodzielne stanowiska pracy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-19 09:11:05
Referat Obsługi Oświaty /symbol ROO / - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-19 08:52:07
Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków / symbol FB/ - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-19 08:47:25
Burmistrz Beata Szczerbicka 2005-08-19 08:29:26
Regulamin Ogranizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-18 14:53:30
Regulamin Ogranizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-18 14:43:07
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-08-18 14:14:42
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-18 14:07:09
Regulamin Ogranizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-18 13:50:57
Regulamin Ogranizacyjny Urzędu Miejskiego w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-18 13:42:44
Wydanie dowodu osobistego - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-18 09:47:02
Stan mienia komunalnego Gminy Moryń na dzień 30.09.2008 r. Beata Szczerbicka 2005-08-17 10:16:42
stan mienia komunalnego Gminy Moryń - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-17 10:12:28
Stan mienia komunalnego Gminy Moryń - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-17 10:10:03
Budżet 2005 Beata Szczerbicka 2005-08-16 14:30:26
Budżet 2005 Beata Szczerbicka 2005-08-16 14:25:36
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Przyjezierze (L=350m)" Marek Kurjata 2005-08-16 13:47:53
ZARZĄDZENIE Nr 66/2005 Burmistrza Morynia w sprawie zatwierdzenia SIWZ i dokumntacji przetargowej na zadanie "Remont dorgi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Przyjezierze (L=350m)" - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-07-06 14:25:09
Zarządzenie Nr 65/2005 Burmistrza Morynia w sprawie zatwierdzenia SIWZ i dokumentacji przetargowej na zadanie: Usługi urbanistyczne dla Gminy Moryń" - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-07-06 14:21:42
Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Morynia w sprawie zatwierdzenia SIWZ i dokumentacji przetargowej na zadanie: Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Dolsko (L=400m) - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-07-06 14:18:11
Zarządzenie Nr 57/2005 Burmistrza Morynia w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetragowej na zadanie: - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-07-06 14:13:56
ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na „Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Przyjezierze (L=350m)” Marek Kurjata 2005-07-06 14:07:06
Uchwała Nr XXVI/238/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Przyjezierze" Beata Szczerbicka 2005-07-06 11:16:50