herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oferty inwestycyjne 2006r. Beata Szczerbicka 2006-02-20 08:57:09
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie konkursu ofert - dot. kultury fizycznej i sportu w 2006 roku. Beata Szczerbicka 2006-02-17 09:25:27
Uchwała Nr XXX/267/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sparwie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2006 rok Beata Szczerbicka 2006-02-17 09:09:32
Uchwała Nr XXX/269/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej Beata Szczerbicka 2006-02-17 09:05:26
Uchwała Nr XXX/270/2005 Rady Miejskiej Moryniu w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości po budownictwo jednorodzinne - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-17 08:53:30
Uchwała Nr XXX/271/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie realizacji inwestycji w zakresie usług kultury i sportu w miejscowości Witnica Beata Szczerbicka 2006-02-17 08:48:47
Uchwała Nr XXX/272/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości(dz.183) Beata Szczerbicka 2006-02-17 08:46:22
Uchwała Nr XXX/274/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczacej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie Beata Szczerbicka 2006-02-17 08:40:35
Budżet na 2006 rok Beata Szczerbicka 2006-02-17 07:59:19
Budżet 2006 Beata Szczerbicka 2006-02-17 07:50:18
Jan Maranda Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:39:10
Burmistrz Morynia - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:37:44
Jerzy Choroszewicz Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:37:14
Sekretarz Gminy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:35:43
Barbara Ignaczak Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:35:15
Dyrektor MOK - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:33:55
Barbara Ignaczak - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:33:20
Danuta Słobodzian Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:29:18
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:27:10
Henryk Kaczmar Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:26:13
Dyrektor ZGKiM w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:24:30
Teresa Lechowska Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:23:37
Krzysztof Jaz Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:21:03
Dyrektorzy Szkół - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:19:29
Kazimierz Sikora Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:18:33
Jadwiga Jastrzębska Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:15:41
Jadwiga Jstrzębska - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:05:47
Kierownicy Jednostek Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:02:10
Teresa Lechowska Beata Szczerbicka 2006-02-16 13:58:42
Krzysztof Jaz Beata Szczerbicka 2006-02-16 13:53:18
Krzysztof Jaz - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 13:44:11
Krzysztof Jaz - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 13:41:19
Dyrektorzy szkół Beata Szczerbicka 2006-02-16 13:36:13
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie naboru Beata Szczerbicka 2006-02-10 13:19:12
Ogłoszenie burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym na zadanie: BUDOWA POMOSTU CUMOWNICZO WIDOKOWEGO W MORYNIU. Marek Kurjata 2006-02-09 12:00:17
Informacja o wynikach naboru Beata Szczerbicka 2006-02-07 12:42:06
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 06.02.2006r. o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2006-02-06 14:41:31
Porzadek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-02 11:38:06
Rok 2006 Beata Szczerbicka 2006-02-02 11:33:40
Ogłoszenie o przetragu na usługi: Inspektora nadzoru w zakresie zadania pn. >Przebudowa i budowa dróg wewnetrznych i chodników w miejscowości Bielin<" Marek Kurjata 2006-02-01 13:00:27