herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/238/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Przyjezierze" - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-07-06 11:05:04
Uchwała Nr XXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-07-06 07:39:37
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usługi urbanistyczne dla Gminy Moryń" Marek Kurjata 2005-07-05 14:32:40
Uchwała Nr XXVI/242/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Gryfinie(ul.Lipowa) Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:30:17
Uchwała Nr XXVI/241/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia parkingu w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:25:49
Uchwała Nr XXVI/240/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfino(ul.Szkolna , Nowe Objezierze) Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:20:55
Uchwała Nr XXVI/236/2005w spr.zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,obowiązujących na terenie gm. Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie"Sp.z o.o.Goleniów Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:15:39
Uchwała Nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na ter. m. Moryń na obiektach zarządzanych Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:05:40
Uchwała Nr XXVI/234/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków Min. Edukacji Narodowej i Sportu w postaci weksla Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:48:32
Uchwała Nr XXVI/233/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008 Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:42:07
Uchwała Nr XXVI/232/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu na 2005r. oraz zmiany załącznika nr 10 do Uchwały NrXXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:26:27
Uchwała Nr XXVI/231/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej dz. nr 66 Gądno Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:06:58
Uchwała Nr XXVI/230/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:03:06
Uchwała Nr XXVI/230/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:01:05
Relacja z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-07-04 09:20:24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Dolsko (L=400m)” Marek Kurjata 2005-06-27 10:48:39
Ogłosznie o przetargu nieograniczonym na „Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Młynary (L=290m)” Marek Kurjata 2005-06-27 10:47:55
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-06-27 09:49:36
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-06-23 12:39:39
Sesja XXVI Beata Szczerbicka 2005-06-23 12:37:28
Oferta sprzedaży nieruchomości w gminie Moryń z dnia 13 czerwca 2005r. Beata Szczerbicka 2005-06-14 12:46:23
Beata Szczerbicka 2005-06-09 13:07:03
Sławomir Domaradzki - radny Beata Szczerbicka 2005-06-09 12:55:08
Uchwała Nr XXV/229/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłątne przejęcie na własnośc nieruchomości dz.184/40 Bielin Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:53:40
Uchwała Nr XXV/228/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:49:39
Uchwała Nr XXV/227/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie przyj ęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:46:16
Uchwała Nr XXV/226/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:42:18
Uchwała Nr XXV/225/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:38:30
Uchwała Nr XXV/224/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:30:55
Uchwała Nr XXV/223/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej dz.26/4 obr.3 m.Moryń Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:21:09
Uchwała Nr XXV/222/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej dz.107/86 obr.Witnica Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:15:11
Uchwała Nr XXV/221/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń przy ul.Lipowej Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:01:34
Uchwała Nr XXV/219/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Moryń" Beata Szczerbicka 2005-06-09 08:53:37
Uchwała Nr XXV/218/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Gądno" Beata Szczerbicka 2005-06-08 14:32:53
Uchwała Nr XXV/217/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie zmiany w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. Beata Szczerbicka 2005-06-08 14:21:31
Uchwała Nr XXV/216/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynis absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2004 rok Beata Szczerbicka 2005-06-08 13:58:24
Uchwała Nr XXV/216/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynis absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2004 rok - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-06-08 13:53:52
Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2005/2006 obejmujące dowozy dz - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-05-30 12:03:20
Zarządzenia 2005 Marek Kurjata 2005-05-30 12:01:33
Przetrag nieograniczony na przeozy szkolne na rok szkolny 2005/2006 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń. Marek Kurjata 2005-05-30 12:00:04