herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
uchwałą nr XIX/156/2004 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej Beata Szczerbicka 2004-12-06 08:45:21
uchwała nrXIX/153/04 w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej Beata Szczerbicka 2004-12-06 08:43:48
uchwała nr XIX/159/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-06 08:31:05
uchwała nr XIX/155/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-06 07:55:22
uchwałanr XIX/164/04 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 14:21:13
uchwała nr XIX/161/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008 Beata Szczerbicka 2004-12-03 14:16:37
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 14:10:20
uchwała nr XIX/160/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 14:04:00
uchwała nrXIX/155/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 13:05:35
Uchwała Nr XIX/153/2004r.w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 12:38:06
uchwała nr XIX/153/2004 wsprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 12:24:26
Sesja XXI Marek Kurjata 2004-11-23 11:28:54
Sesja XXI - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-11-23 11:28:18
ogłoszenie Burmistrza Morynia o I publicznym przetargu ustnym na sprzedaż budynku sklepu i 9oddanie w wieczyste użytkowanie działki nr 237/2 w obrębie Nowe Objezierze Marek Kurjata 2004-11-18 12:10:57
ogłoszenie I publiczny przetarg ustny na sprzedaż budynku sklepu i oddanie w wieczyste użtkowanie działki nr237/2 położonej w obrębie Nowe Objezierze - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-11-18 12:00:34
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Witnica Marek Kurjata 2004-11-18 11:47:10
ogłoszenie Burmistrza Morynia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Witnica - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-11-18 11:24:53
- dokument usunięty Marek Kurjata 2004-11-18 10:50:24
ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej szkołą Marek Kurjata 2004-11-18 10:41:51
Relacja z oprad XX Sesji Rady Miejkiej Marek Kurjata 2004-10-29 11:49:17
Ogłoszenie o unieważnieniu I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Nr 97 obr. Stare Objezierze. Marek Kurjata 2004-10-29 08:41:17
Ogłoszenie Burmistrza Morynia i I Przetargu Na sprzedaż Nieruchomosci - Dz. Nr 188/17 Stare Objezierze. Marek Kurjata 2004-10-25 12:21:40
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o I przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - sala widowiskowa w Moryniu. Marek Kurjata 2004-10-21 08:35:56
Protokół z obrad XIX sesji Marek Kurjata 2004-10-20 11:54:08
Relacja z obrad sesji Marek Kurjata 2004-10-20 11:47:18
Sesja XX Marek Kurjata 2004-10-20 11:44:29
Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej Marek Kurjata 2004-10-15 11:25:33
PRL Moryń Marek Kurjata 2004-10-15 10:55:06
PRL Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-10-15 10:49:29
Program Rozwoju Lokalnego - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-10-15 10:46:22
Program Rozwoju Lokalnego - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-10-15 10:46:00
Ogłoszenie o odwołąniu II ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 27-10-2004r. Marek Kurjata 2004-10-05 14:18:58
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości: Marek Kurjata 2004-10-05 14:14:45
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż mleczarni w Starym Objezierzu. Marek Kurjata 2004-10-01 14:34:12
Ogłoszenie o II przetargu na nieruchomości Marek Kurjata 2004-09-23 14:41:02
Marek Kurjata 2004-09-21 12:55:21
Karol Głodny-Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kurjata 2004-09-21 12:50:16
Dyrektor ZGKiM Marek Kurjata 2004-09-21 12:09:48
Z-ca Kierownika USC-Kazimierz Sikora Marek Kurjata 2004-09-21 12:03:37
Kierownik USC-Beata Szczerbicka Marek Kurjata 2004-09-21 11:58:34