herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. moryńska 15 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:07:24
czerwiec 2004 Marek Kurjata 2004-06-25 13:05:46
czerwiec 2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:04:54
czerwiec 2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:04:19
OGŁOSZENIE Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. Moryńska 15 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 12:56:30
Sesja XVIII Marek Kurjata 2004-06-25 08:27:52
UCHWAŁA Nr VIII/ 48 /2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-18 08:36:47
UCHWAŁA NR VIII/47/2003 opiniująca projekt lasów ochronnych, w Nadleśnictwie Mieszkowice położonych, na terenie gminy Moryń Marek Kurjata 2004-06-18 08:33:55
Nieruchomości do zagospodarowania! Marek Kurjata 2004-06-15 08:48:35
Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu. Marek Kurjata 2004-06-14 11:59:06
Zmiana Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przewozy szkolne na rok 2004/2005. Marek Kurjata 2004-06-14 11:56:12
Uchwała Nr VIII/47/2003 opiniująca projekt lasów ochronnych, w Nadleśnictwie Mieszkowice położonych, na terenie gminy Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-11 13:50:50
Uchwała Nr VIII/46/2003 w sprawie uznania za pomnik przyrody jednego zgrupowania zadrzewień śródpolnych sosny kosodrzewiny na terenie gminy Moryn Marek Kurjata 2004-06-11 13:49:34
Uchwała Nr VIII/45/2003w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz"1 Marek Kurjata 2004-06-11 13:47:13
Uchwała Nr VIII/44/2003 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Marek Kurjata 2004-06-11 13:46:15
Uchwała Nr VII /43 /2003 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Ślęzaka na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-11 13:43:38
Uchwała Nr VII/ 42/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielin wraz z kana Marek Kurjata 2004-06-11 13:40:44
Uchwała Nr VII/42/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielin wraz z kanal - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-11 12:53:34
Uchwała Nr VII/ 41/ 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-11 12:51:31
Uchwała Nr VII/ 40 /2003w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-11 12:49:27
Uchwała Nr VII/39/2003 w sprawie programu pracy Rady Miejskiej w Moryniu na okres IV kadencji Marek Kurjata 2004-06-11 12:32:38
Uchwała Nr VII/38/2003 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2002 rok Marek Kurjata 2004-06-11 12:26:33
Uchwała Nr VII/37/2003 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Myślibórz' Marek Kurjata 2004-06-11 12:25:28
Uchwała Nr V / 24 / 2003w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2003 roku. Marek Kurjata 2004-06-11 12:02:16
Uchwała Nr V / 22 / 2003w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia Marek Kurjata 2004-06-11 12:01:18
Relacja z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-11 11:51:44
Uchwala Nr XV/116/ 2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Marek Kurjata 2004-06-11 11:49:02
Uchwała Nr XV/115/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społ Marek Kurjata 2004-06-11 11:47:28
Uchwała Nr XV/114/2004o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom Marek Kurjata 2004-06-11 11:44:29
Uchwała Nr XV/113/2004o zmianie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli Marek Kurjata 2004-06-11 11:41:17
Uchwała Nr XV/112/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych Marek Kurjata 2004-06-11 11:38:22
Uchwała Nr XV/111/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń Marek Kurjata 2004-06-11 11:36:28
Uchwała Nr XV/110/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-11 11:34:20
Uchwała Nr XV/109/2004w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania Marek Kurjata 2004-06-11 11:32:05
Uchwala Nr XV /l 08/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych. Marek Kurjata 2004-06-11 11:30:24
Uchwała Nr XV/107/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej Marek Kurjata 2004-06-11 11:28:13
Uchwała Nr XV/106/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej Marek Kurjata 2004-06-11 11:25:43
Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych Marek Kurjata 2004-06-08 15:04:55
Uchwała Nr XV/105/2004 w sprawie zbycia nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-08 15:03:35
Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2004r Marek Kurjata 2004-06-08 15:00:52