herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PODATKI   2003-07-09 17:49:11
Sprzedaż prawa własności   2003-07-09 17:48:51
Sprzedaż mieszkań komunalnych   2003-07-09 17:48:35
Nadanie numeru porządkowego   2003-07-09 17:48:14
Podział nieruchomości   2003-07-09 17:47:49
PODZIAŁY, NUMERY, NIERUCHOMOŚCI   2003-07-09 17:47:34
Dzierżawa nieruchomości - dokument usunięty   2003-07-09 17:47:22
Zawarcie umowy najmu lokalu - dokument usunięty   2003-07-09 17:47:05
Sprzedaż prawa własności   2003-07-09 17:46:43
Sprzedaż mieszkań komunalnych   2003-07-09 17:46:13
Bonifikata od opłaty rocznej   2003-07-09 17:45:57
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM   2003-07-09 17:45:40
Decyzja w sprawie wymeldowania   2003-07-09 17:45:15
Zaświadczenie o zameldowaniu   2003-07-09 17:44:23
EWIDENCJA LUDNOŚCI   2003-07-09 17:44:03
Nieodpłatne przekazanie działek gruntów obejmujących zabudowania i działek dożywotnich.   2003-07-09 17:43:32
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów komunalnych   2003-07-09 17:43:11
Wydanie zezwolenia - dokument usunięty   2003-07-09 17:41:18
OCHRONA ŚRODOWISKA   2003-07-09 17:40:42
Wniosek CEIDG-1 o dokonanie wpisu/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenia działalności gospodarczej.   2003-07-09 17:40:23
Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. - dokument usunięty   2003-07-09 17:40:03
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. - dokument usunięty   2003-07-09 17:39:42
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA   2003-07-09 17:39:25
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 euro na: "Modernizację drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Gądno o długości L=2000m i szerokości 4,00m". Marek Kurjata 2003-07-09 14:48:52
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 euro na: "Modernizację drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Bielin o długości L=1000m i szerokości 4,00m". Marek Kurjata 2003-07-09 14:47:40
Lipiec 2003 r. Marek Kurjata 2003-07-09 13:44:45
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU   2003-07-01 13:31:11
Dyrektorzy szkół   2003-06-30 12:58:07
Józef Piątek - dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu   2003-06-30 12:57:12
Teresa Lechowska - dyrektor Szkoly Podstawowej w Witnicy   2003-06-30 12:55:32
Anna Malinowska - dyrektor Szkoly Podstawowej u Klępiczu   2003-06-30 12:53:58
Kazimierz Sikora - z-ca kierownika   2003-06-30 12:48:33
Krystyna Turowska - kierownik   2003-06-30 12:46:20
Urząd Stanu Cywilnego   2003-06-30 12:44:06
Kierownik OPS   2003-06-30 12:43:26
Józef Wszołek - radny   2003-06-30 12:22:02
Tadeusz Wojtczak - radny   2003-06-30 12:20:35
Józef Tarnowski - radny   2003-06-30 12:17:26
Sławomir Szpejna - radny   2003-06-30 12:16:06
Maria Sobczyńska - radna   2003-06-30 12:14:53