herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UchwałaNr XXXII/288/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2006r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Beata Szczerbicka 2006-04-25 10:45:39
Uchwała Nr XXXII/288/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-04-25 10:41:28
Uchwała1 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-04-25 10:33:51
Uchwała - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-04-25 10:32:40
Uchwała Nr - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-04-25 10:26:57
Uchwała Nr - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-04-25 10:21:50
Uchwała Nr XXXII/288/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-04-25 10:19:04
Uchwała Nr XXXII/288/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-04-25 10:14:49
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości:Nr 309/3 i Nr 309/4(Moryń) z dnia 20.04.2006r. Beata Szczerbicka 2006-04-24 14:32:53
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr 309/3 i 309/4 (Moryń) z dnia 20.04.2006r. Beata Szczerbicka 2006-04-24 14:29:34
Ogłoszenie burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieogrniczonym na sprzedaz nieruchomości Nr 1/19(Moryń) i 237/6(Nowe Objezierze) z dnia 20.04.2006r. Beata Szczerbicka 2006-04-24 14:26:50
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 20.04.2006r. o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości Nr 66 Beata Szczerbicka 2006-04-24 14:23:30
Zalecenia pokontrolne RIO w Szczecinie Marek Kurjata 2006-04-20 14:34:39
Zalecenia pokontrolne RIO w Szczecinie - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-04-20 11:00:28
Ogłoszenie o wyniku naboru Beata Szczerbicka 2006-04-20 09:00:50
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o naborze na wolne stanowisko pracy w UM Moryń Beata Szczerbicka 2006-04-20 08:54:04
Porządek obrad Beata Szczerbicka 2006-04-12 12:09:42
Sesja XXXIII Beata Szczerbicka 2006-04-12 12:08:45
Porządek obrad Beata Szczerbicka 2006-04-06 12:29:05
Protokół kontroli Regionelnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Beata Szczerbicka 2006-03-28 12:37:29
Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o wyniku przetargu Beata Szczerbicka 2006-03-27 11:48:14
Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o wyniku przetargu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-27 11:45:46
Sesja XXXII Beata Szczerbicka 2006-03-22 16:34:19
Uchwała Nr XXVI/239/2005 w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Bielin" Beata Szczerbicka 2006-03-22 16:31:58
Uchwała Nr XXX/273/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok Beata Szczerbicka 2006-03-22 08:58:32
Uchwała Nr XXIX/264/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Beata Szczerbicka 2006-03-21 14:06:01
Uchwała Nr XXIX/265/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w moryniu odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Beata Szczerbicka 2006-03-21 14:04:12
Uchwała N r XXIX/264/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 13:39:19
Uchwała Nr XXIX/265/2006 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Moryniu odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:52:34
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:23:54
Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:22:52
Uchwała Nr XXX/270/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:19:30
Uchwała Nr XXX/275/2006 Rady Miejskiej w Moryniuw sprawie wydatków budżetowych , które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:18:46
Uchwała Nr XXIX/263/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:14:43
Uchwała Nr XXIX/262/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:11:40
Uchwała Nr XXIX/261/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok Beata Szczerbicka 2006-03-21 12:10:02
Uchwała Nr XXIX/261/2006 w sprawie zmiany budżetu na 2005r - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 11:55:34
Uchwała Nr XXXI/285/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości(105/9 Witnica) - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 11:40:05
Uchwała Nr XXXI/280/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-21 11:34:11
Uchwała NrXXX/268/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-03-21 08:15:09