herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
str.1 Beata Szczerbicka 2005-05-13 10:42:34
KS. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-13 10:39:47
Oświadczenia 2005 rok Beata Szczerbicka 2005-05-13 09:04:01
Oświadczenia 2005 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-13 09:02:36
Relacja z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-05-10 10:23:59
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 29 kwietnia 2005r o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości dz. Nr 135 Beata Szczerbicka 2005-05-05 11:06:18
Oferta sprzedaży nieruchomości gminnych z dnia 27 kwietnia 2005r. Beata Szczerbicka 2005-04-29 09:31:57
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-04-28 11:24:58
Sesja XXV Beata Szczerbicka 2005-04-28 11:17:21
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 22.04.2005r. o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-04-27 13:01:10
Uchwała Nr XXIV/214/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Moryń Beata Szczerbicka 2005-04-27 12:25:46
Uchwała Nr XXIV/215/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości dz.107/1 Witnica Beata Szczerbicka 2005-04-27 12:24:31
Uchwała Nr XXIV/213/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005r oraz zmiany załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXII/189/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2005r. Beata Szczerbicka 2005-04-27 12:17:04
Uchwała Nr XXIV/213/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005r. oraz zmiany załącznika nr5 do Uchwały XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchwalenia budżetu gminy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-21 14:24:22
Uchwała Nr XXIV/212/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Beata Szczerbicka 2005-04-21 10:11:03
Uchwała Nr XXIV/211/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń Beata Szczerbicka 2005-04-21 10:06:36
Uchwała Nr XXIV/210/2005 Rady Miejskiej w Moryniu sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela Beata Szczerbicka 2005-04-21 09:52:49
Uchwała Nr XXIV/210/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.2 ustawy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-21 09:48:10
Uchwała Nr XXIV/209/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w spr. zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach Beata Szczerbicka 2005-04-21 09:35:45
Uchwała Nr XXIV/208/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków Beata Szczerbicka 2005-04-21 09:25:03
Uchwała Nr XXIV/208/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulainu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-19 11:04:49
Uchwała Nr XXIV Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zasad wynagradzania nayczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-19 10:48:18
Uchwała Nr XXIV/208/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-19 10:40:46
Relacja z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-04-19 10:32:24
ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 22.03.2005r. o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-03-23 10:08:51
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 17 marca 2005r.o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-03-17 14:30:59
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 17 marca 2005r. o II pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie plaży miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-03-17 14:27:09
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-03-15 12:53:52
Sesja XXIV Beata Szczerbicka 2005-03-15 12:51:59
Sesja XXIII - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-03-15 12:49:15
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-03-15 12:45:55
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 10 marca 2005r o rokowaniach Beata Szczerbicka 2005-03-11 10:11:17
PRZETARGI 2005 Beata Szczerbicka 2005-03-11 10:03:41
uchwała budzetowa - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-02-10 08:17:35
załaćznik Nr 1 Beata Szczerbicka 2005-02-08 11:32:52
uchwała budzetowa - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-02-08 11:32:22
Uchwała Nr Budzet - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-02-08 11:31:44
Relacja z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-02-07 13:08:00
Uchwała Nr XXIII/207/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia Beata Szczerbicka 2005-02-07 12:55:14
Uchwała Nr XXIII/203/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-02-07 12:44:58