herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stan mienia komunalnego Gminy Moryń na dzień 30.09.2008 r. Beata Szczerbicka 2005-08-17 10:16:42
stan mienia komunalnego Gminy Moryń - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-17 10:12:28
Stan mienia komunalnego Gminy Moryń - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-08-17 10:10:03
Budżet 2005 Beata Szczerbicka 2005-08-16 14:30:26
Budżet 2005 Beata Szczerbicka 2005-08-16 14:25:36
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Przyjezierze (L=350m)" Marek Kurjata 2005-08-16 13:47:53
ZARZĄDZENIE Nr 66/2005 Burmistrza Morynia w sprawie zatwierdzenia SIWZ i dokumntacji przetargowej na zadanie "Remont dorgi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Przyjezierze (L=350m)" - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-07-06 14:25:09
Zarządzenie Nr 65/2005 Burmistrza Morynia w sprawie zatwierdzenia SIWZ i dokumentacji przetargowej na zadanie: Usługi urbanistyczne dla Gminy Moryń" - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-07-06 14:21:42
Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Morynia w sprawie zatwierdzenia SIWZ i dokumentacji przetargowej na zadanie: Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Dolsko (L=400m) - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-07-06 14:18:11
Zarządzenie Nr 57/2005 Burmistrza Morynia w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetragowej na zadanie: - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-07-06 14:13:56
ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na „Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Przyjezierze (L=350m)” Marek Kurjata 2005-07-06 14:07:06
Uchwała Nr XXVI/238/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r.w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Przyjezierze" Beata Szczerbicka 2005-07-06 11:16:50
Uchwała Nr XXVI/238/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Przyjezierze" - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-07-06 11:05:04
Uchwała Nr XXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-07-06 07:39:37
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usługi urbanistyczne dla Gminy Moryń" Marek Kurjata 2005-07-05 14:32:40
Uchwała Nr XXVI/242/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Gryfinie(ul.Lipowa) Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:30:17
Uchwała Nr XXVI/241/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia parkingu w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:25:49
Uchwała Nr XXVI/240/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Gryfino(ul.Szkolna , Nowe Objezierze) Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:20:55
Uchwała Nr XXVI/236/2005w spr.zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,obowiązujących na terenie gm. Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie"Sp.z o.o.Goleniów Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:15:39
Uchwała Nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na ter. m. Moryń na obiektach zarządzanych Beata Szczerbicka 2005-07-05 13:05:40
Uchwała Nr XXVI/234/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków Min. Edukacji Narodowej i Sportu w postaci weksla Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:48:32
Uchwała Nr XXVI/233/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008 Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:42:07
Uchwała Nr XXVI/232/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu na 2005r. oraz zmiany załącznika nr 10 do Uchwały NrXXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:26:27
Uchwała Nr XXVI/231/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej dz. nr 66 Gądno Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:06:58
Uchwała Nr XXVI/230/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:03:06
Uchwała Nr XXVI/230/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-07-05 12:01:05
Relacja z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-07-04 09:20:24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Dolsko (L=400m)” Marek Kurjata 2005-06-27 10:48:39
Ogłosznie o przetargu nieograniczonym na „Remont drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Młynary (L=290m)” Marek Kurjata 2005-06-27 10:47:55
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-06-27 09:49:36
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-06-23 12:39:39
Sesja XXVI Beata Szczerbicka 2005-06-23 12:37:28
Oferta sprzedaży nieruchomości w gminie Moryń z dnia 13 czerwca 2005r. Beata Szczerbicka 2005-06-14 12:46:23
Beata Szczerbicka 2005-06-09 13:07:03
Sławomir Domaradzki - radny Beata Szczerbicka 2005-06-09 12:55:08
Uchwała Nr XXV/229/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłątne przejęcie na własnośc nieruchomości dz.184/40 Bielin Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:53:40
Uchwała Nr XXV/228/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:49:39
Uchwała Nr XXV/227/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie przyj ęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:46:16
Uchwała Nr XXV/226/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:42:18
Uchwała Nr XXV/225/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:38:30