herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/283/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 1 stycznia 2005r Maciej Molenda 2006-03-07 09:32:02
Uchwała Nr XXXI/282/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości Maciej Molenda 2006-03-07 09:31:18
Uchwała Nr XXXI/281/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Maciej Molenda 2006-03-07 09:30:15
Uchwała Nr XXXI/279/2006 Rady Miejskiejw Moryniu w sprawie uchwalnia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Maciej Molenda 2006-03-07 09:28:15
Uchwała Nr XXXI/278/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Moryniu Maciej Molenda 2006-03-07 09:22:05
Uchwała Nr XXXI/277/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Dolina Słubi) Maciej Molenda 2006-03-07 09:21:24
Uchwała Nr XXXI/276/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Morzycko) Maciej Molenda 2006-03-07 09:20:36
Uchwała Nr XXXI/280/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń Maciej Molenda 2006-03-07 09:19:00
Uchwała Nr XXXI/285/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości(105/9 Witnica) Maciej Molenda 2006-03-07 09:18:02
Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok Maciej Molenda 2006-03-07 09:17:02
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-03-06 11:23:20
Uchwała Nr XXXI/276/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Morzycko) - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-06 11:06:04
Uchwała Nr XXXI/277/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Dolina Słubi) - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-06 11:01:36
Uchwała Nr XXXI/278/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-06 10:58:11
Uchwała Nr XXXI/279/2006 Rady Miejskiejw Moryniu w sprawie uchwalnia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-06 10:46:04
Uchwała Nr XXXI/281/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-06 10:38:22
Uchwała Nr XXXI/282/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-06 10:25:14
Uchwała Nr XXXI/283/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 1 stycznia 2005r - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-03-06 10:21:05
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 16.02.2006r. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-20 09:34:00
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o I ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 16.02.2006r. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-20 09:03:15
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o I ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 16.02.06r. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-20 08:59:20
Oferty inwestycyjne 2006r. Beata Szczerbicka 2006-02-20 08:57:09
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie konkursu ofert - dot. kultury fizycznej i sportu w 2006 roku. Beata Szczerbicka 2006-02-17 09:25:27
Uchwała Nr XXX/267/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sparwie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2006 rok Beata Szczerbicka 2006-02-17 09:09:32
Uchwała Nr XXX/269/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej Beata Szczerbicka 2006-02-17 09:05:26
Uchwała Nr XXX/270/2005 Rady Miejskiej Moryniu w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości po budownictwo jednorodzinne - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-17 08:53:30
Uchwała Nr XXX/271/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie realizacji inwestycji w zakresie usług kultury i sportu w miejscowości Witnica Beata Szczerbicka 2006-02-17 08:48:47
Uchwała Nr XXX/272/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości(dz.183) Beata Szczerbicka 2006-02-17 08:46:22
Uchwała Nr XXX/274/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczacej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie Beata Szczerbicka 2006-02-17 08:40:35
Budżet na 2006 rok Beata Szczerbicka 2006-02-17 07:59:19
Budżet 2006 Beata Szczerbicka 2006-02-17 07:50:18
Jan Maranda Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:39:10
Burmistrz Morynia - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:37:44
Jerzy Choroszewicz Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:37:14
Sekretarz Gminy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:35:43
Barbara Ignaczak Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:35:15
Dyrektor MOK - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:33:55
Barbara Ignaczak - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:33:20
Danuta Słobodzian Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:29:18
Skarbnik Gminy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-02-16 14:27:10