herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oferta sprzedaży nieruchomości w gminie Moryń z dnia 13 czerwca 2005r. Beata Szczerbicka 2005-06-14 12:46:23
Beata Szczerbicka 2005-06-09 13:07:03
Sławomir Domaradzki - radny Beata Szczerbicka 2005-06-09 12:55:08
Uchwała Nr XXV/229/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłątne przejęcie na własnośc nieruchomości dz.184/40 Bielin Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:53:40
Uchwała Nr XXV/228/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:49:39
Uchwała Nr XXV/227/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie przyj ęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:46:16
Uchwała Nr XXV/226/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:42:18
Uchwała Nr XXV/225/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:38:30
Uchwała Nr XXV/224/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:30:55
Uchwała Nr XXV/223/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej dz.26/4 obr.3 m.Moryń Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:21:09
Uchwała Nr XXV/222/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej dz.107/86 obr.Witnica Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:15:11
Uchwała Nr XXV/221/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń przy ul.Lipowej Beata Szczerbicka 2005-06-09 09:01:34
Uchwała Nr XXV/219/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Moryń" Beata Szczerbicka 2005-06-09 08:53:37
Uchwała Nr XXV/218/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Gądno" Beata Szczerbicka 2005-06-08 14:32:53
Uchwała Nr XXV/217/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie zmiany w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. Beata Szczerbicka 2005-06-08 14:21:31
Uchwała Nr XXV/216/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynis absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2004 rok Beata Szczerbicka 2005-06-08 13:58:24
Uchwała Nr XXV/216/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynis absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2004 rok - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-06-08 13:53:52
Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2005/2006 obejmujące dowozy dz - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-05-30 12:03:20
Zarządzenia 2005 Marek Kurjata 2005-05-30 12:01:33
Przetrag nieograniczony na przeozy szkolne na rok szkolny 2005/2006 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń. Marek Kurjata 2005-05-30 12:00:04
Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:23:10
Władysław Serafiński - radny Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:19:02
Tadeusz Wojtczak - radny Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:18:16
Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:17:43
Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:12:31
Sławomir Szpejna - radny Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:07:42
Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:07:03
Sławomir Jasek - radny Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:03:27
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 14:02:41
Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:57:32
Mariusz Tarnowski - radny Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:53:26
Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:50:08
Marian Cysewski - radny Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:45:47
Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:44:08
Maria Sobczyńska - radna Beata Szczerbicka 2005-05-24 13:40:53
Beata Szczerbicka 2005-05-24 09:54:34
Józef Wszołek - radny Beata Szczerbicka 2005-05-24 09:51:03
Beata Szczerbicka 2005-05-24 09:49:39
Józef Tarnowski - radny Beata Szczerbicka 2005-05-24 09:46:06
Józef Tarnowski - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-05-24 09:44:38