herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XV/110/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-11 11:34:20
Uchwała Nr XV/109/2004w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania Marek Kurjata 2004-06-11 11:32:05
Uchwala Nr XV /l 08/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych. Marek Kurjata 2004-06-11 11:30:24
Uchwała Nr XV/107/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej Marek Kurjata 2004-06-11 11:28:13
Uchwała Nr XV/106/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej Marek Kurjata 2004-06-11 11:25:43
Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych Marek Kurjata 2004-06-08 15:04:55
Uchwała Nr XV/105/2004 w sprawie zbycia nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-08 15:03:35
Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2004r Marek Kurjata 2004-06-08 15:00:52
Sesja XV Marek Kurjata 2004-06-08 14:58:09
Sesja XV - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:57:42
Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:55:01
Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:53:29
Uchwała Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:52:04
Uchwala Nr XV/116/ 2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:33:21
Uchwala Nr XV/115/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społ - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:29:04
UCHWAŁA NR XV/114/2004 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:23:52
UCHWAŁA NR XV/114/2004 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:17:43
UCHWAŁA NR XV/113/2004 o zmianie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:50:17
Uchwała Nr XV/112/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:47:05
Uchwala Nr XV/111/2004w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:44:12
Uchwala Nr XV/110/2004w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:42:09
Uchwala Nr XV/109/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:40:37
Uchwala Nr XV /l 08/2004w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:36:59
Uchwała Nr XV/107/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:32:58
Uchwała Nr XV/106/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:28:19
Uchwała Nr XV/105/2004 w sprawie zbycia nieruchomości - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:17:50
Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:16:25
UCHWAŁA Nr XIV/102/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń Marek Kurjata 2004-06-08 08:46:30
Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku Marek Kurjata 2004-06-08 08:45:05
Uchwała Nr XIV/101/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2004 roku - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 08:39:22
Uchwała Nr XVII/134/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 08:20:43
Uchwała Nr XVII/134/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 08:19:46
Uchwała Nr XVII/140/2004w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Marek Kurjata 2004-06-08 08:15:03
Uchwała Nr XVII/139/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na termomodernizację budynku Marek Kurjata 2004-06-08 08:13:41
Uchwała Nr XVII/138/2004 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Moryń w sprawie statutów jednostek pomocniczych Marek Kurjata 2004-06-08 08:12:52
Uchwała Nr XVII/137/2004 w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Marek Kurjata 2004-06-08 08:10:17
UCHWAŁA NR XVII/136/2004 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów Marek Kurjata 2004-06-08 08:05:24
Uchwała Nr XVII/135/2004 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do współpracy Marek Kurjata 2004-06-08 08:04:03
Uchwała Nr XVII/134/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-08 07:52:14
Uchwala Nr XVII/129/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej Marek Kurjata 2004-06-08 07:50:37