herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/199/2005 Rady Miejskiej w Moryniu. w sprawie przyjęcia"Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń" Beata Szczerbicka 2005-02-07 11:02:07
Uchwała Nr XXIII/199/2005 Rady Miejskiej w Moryniu. w sparwie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń" - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-02-07 10:46:07
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 27 stycznia 2005r. o zbiórce zużytych baterii na terenie gminy i miasta Moryń Beata Szczerbicka 2005-01-31 10:29:30
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-01-24 13:43:32
Rok 2005 Beata Szczerbicka 2005-01-24 13:40:28
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia21.01.2005r o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie plaży miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-01-24 11:56:06
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 21.01.2005r. o III nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-01-24 11:44:39
Uchwała Nr XXII/198/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sparwie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Moryń na lata 2004-2008 Beata Szczerbicka 2005-01-19 14:39:07
Uchwała Nr XXII/195/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009 Beata Szczerbicka 2005-01-19 14:33:17
Uchwała Nr XXII/196/2004 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2005r. Beata Szczerbicka 2005-01-19 14:32:32
Uchwała Nr XXII/194/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego istowarzy Beata Szczerbicka 2005-01-19 14:32:02
Uchwała Nr XXII/197/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń Beata Szczerbicka 2005-01-19 14:31:20
Uchwała nr XXII/193/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany w Uchwale nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz z Beata Szczerbicka 2005-01-18 14:13:26
Uchwała nr XXII/192/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych Beata Szczerbicka 2005-01-18 14:10:49
Uchwała nr XXII/192/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-18 14:07:07
Uchwała Nr XXII/191/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-01-18 14:04:27
ogłoszenie o konkursie Beata Szczerbicka 2005-01-18 08:31:36
Ogłoszenie o konkursie Beata Szczerbicka 2005-01-18 08:30:11
Obwieszczenia 2005 Beata Szczerbicka 2005-01-18 08:27:47
ogłoszenie o konkursie - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-18 08:26:31
Relacja z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-01-14 08:19:48
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-01-13 13:00:17
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:56:31
Oferty inwestycyjne 2005 Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:48:57
Ogłoszenie - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:44:35
ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:42:22
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:37:58
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:35:20
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:27:09
oferty inwestycyjne 2005 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 10:21:31
Uchwała nr XXI/187/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-12 09:02:15
Uchwała nr XXI/188/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ceny skupu żyta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego w gminie Moryń na 2005 rok - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-12 09:00:52
Uchwała nr XXI/185/2004 Rady Miejskiej w Moryniuw sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-12 08:59:22
Informacje ogólne Beata Szczerbicka 2005-01-12 08:26:20
Obwieszczenia 2005 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-06 13:23:40
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-06 13:21:22
Obwieszczenia 2005 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-06 13:21:13
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-23 14:16:27
Sesja XXII Beata Szczerbicka 2004-12-23 14:14:18
Uchwała nr XIX/182/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2005 Beata Szczerbicka 2004-12-23 12:41:43