herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-08-16 14:49:26
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2016-08-16 14:46:55
Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2016-08-16 14:45:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu zaktualizowanego dokumentu scopingowego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko pt."LEIPA Georg Leinfelder GmbH 16303 Schwedt n. Odrą - Koncepcja realizacji oceny oddziaływania na środowisko" Maciej Molenda 2016-08-10 15:16:13
Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. Maciej Molenda 2016-08-10 15:08:03
Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. Maciej Molenda 2016-08-10 14:53:40
Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do I rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań Maciej Molenda 2016-08-05 14:50:47
I rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. Maciej Molenda 2016-08-05 14:49:46
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miejskim w Moryniu na stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji gminy Maciej Molenda 2016-08-03 10:32:16
Burmistrz Morynia zaprasza do składania ofert na remont gminnej drogi gruntowej Maciej Molenda 2016-08-03 10:23:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 Maciej Molenda 2016-08-02 13:00:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 Maciej Molenda 2016-08-02 12:31:01
Maciej Molenda 2016-08-02 10:01:15
Informacja o wyniku I rokowań (Udział 293/10000 w działce niezabudowanej, zapisana w ewidencji gruntów pod nr 184/12 o pow. 2,5637ha) Maciej Molenda 2016-08-01 11:37:23
Informacja o wyniku I rokowań (Udział 199/10000 w działce niezabudowanej, zapisana w ewidencji gruntów pod nr 184/12 o pow. 2,5637ha) Maciej Molenda 2016-08-01 11:36:16
Informacja o wyniku I rokowań (Udział 293/10000 w działce niezabudowanej, zapisana w ewidencji gruntów pod nr 184/12 o pow. 2,5637ha) Maciej Molenda 2016-08-01 11:35:45
Informacja o wyniku II rokowań (działka nr 96/2 o pow. 0,4338 ha) Maciej Molenda 2016-08-01 11:35:05
Informacja o wyniku I rokowań (Udział 293/10000 w działce niezabudowanej, zapisana w ewidencji gruntów pod nr 184/12 o pow. 2,5637ha) Maciej Molenda 2016-08-01 11:33:52
Informacja o wyniku I rokowań (Udział 199/10000 w działce niezabudowanej, zapisana w ewidencji gruntów pod nr 184/12 o pow. 2,5637ha) Maciej Molenda 2016-08-01 11:32:37
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno Maciej Molenda 2016-07-27 13:39:22
Maciej Molenda 2016-07-26 11:59:00
II kwartał Maciej Molenda 2016-07-26 11:57:39
II kwartał Maciej Molenda 2016-07-26 11:57:33
Zarządzenia Maciej Molenda 2016-07-22 14:51:30
Zarządzenia Maciej Molenda 2016-07-22 14:51:14
Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej Maciej Molenda 2016-07-22 14:49:13
II rokowania na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze Maciej Molenda 2016-07-18 10:58:47
II rokowania na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze Maciej Molenda 2016-07-18 10:58:25
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2016-07-18 09:36:04
Wydanie dowodu osobistego Maciej Molenda 2016-07-15 14:20:00
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO / UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO W MIEJSCE UTRACONEGO Maciej Molenda 2016-07-15 14:17:40
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2016-07-12 12:47:52
Burmistrz Maciej Molenda 2016-07-12 12:47:24
Jerzy Domaradzki - Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Molenda 2016-07-12 12:26:17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-07-12 09:31:33
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. funduszy pomocowych i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-07-12 09:14:09
rok 2016 Maciej Molenda 2016-07-12 09:12:58
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o porządzeniu pojektów: Zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Maciej Molenda 2016-07-11 12:03:05
REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Maciej Molenda 2016-07-08 10:52:55
Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko Maciej Molenda 2016-06-28 11:45:15