herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Molenda 2018-01-17 08:10:23
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2018-01-17 08:00:09
Zarządzenie Nr 98/2017w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2018-01-17 07:52:21
Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Morynia z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2018-01-17 07:42:55
Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2018-01-16 14:00:35
Zarzązenie Nr 91/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2018-01-16 13:55:16
Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2018-01-16 13:47:55
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu Centralnego Rejestru Umów Maciej Molenda 2018-01-15 10:29:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Maciej Molenda 2018-01-15 07:55:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Maciej Molenda 2018-01-15 07:54:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Maciej Molenda 2018-01-15 07:53:46
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Maciej Molenda 2018-01-15 07:52:48
Obwieszczenia 2018 Maciej Molenda 2018-01-15 07:49:32
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych Maciej Molenda 2018-01-12 14:21:41
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych Maciej Molenda 2018-01-12 14:18:49
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych Maciej Molenda 2018-01-12 14:16:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018 rok Maciej Molenda 2018-01-12 13:22:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018 rok Maciej Molenda 2018-01-12 13:08:49
Zarządzenia Maciej Molenda 2018-01-12 13:06:33
Zarządzenia Maciej Molenda 2018-01-12 13:06:13
Ogłoszenia Maciej Molenda 2018-01-12 13:06:07
Zarządzenia Maciej Molenda 2018-01-12 13:04:55
2018 Maciej Molenda 2018-01-12 13:04:11
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa, strzelectwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2018 r. Maciej Molenda 2018-01-12 13:02:58
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa, strzelectwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2018 r. Maciej Molenda 2018-01-12 13:00:57
Zarządzenia 2018 Maciej Molenda 2018-01-12 12:59:43
EWIDENCJA LUDNOŚCI Maciej Molenda 2018-01-12 08:18:58
SPRZEDAŻ ALKOHOLU Maciej Molenda 2018-01-12 08:18:49
SPRZEDAŻ ALKOHOLU Maciej Molenda 2018-01-09 10:34:51
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-01-05 10:38:58
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2018 R. Maciej Molenda 2018-01-04 12:43:02
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2018 R. Maciej Molenda 2018-01-04 12:42:38
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2018 R. Maciej Molenda 2018-01-04 12:41:50
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2018 R. Maciej Molenda 2018-01-04 12:40:32
Ogłoszenia 2018 Maciej Molenda 2018-01-04 12:35:54
Protokół z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-29 08:29:04
Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-29 08:28:52
Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-29 08:28:37
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego Maciej Molenda 2017-12-27 14:09:46
2017 Maciej Molenda 2017-12-27 14:09:05