herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-04-26 14:50:05
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-04-26 14:39:25
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-04-26 14:36:50
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-04-26 14:34:15
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-04-26 14:34:08
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-04-26 14:33:26
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Maciej Molenda 2017-04-24 14:28:40
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Maciej Molenda 2017-04-24 14:25:29
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-04-24 13:51:54
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-04-24 13:51:11
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-04-24 13:51:06
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-04-24 13:50:11
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-04-24 13:49:19
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-04-24 13:49:14
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-04-24 13:48:59
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko - część 2 - Gmina Moryń" Maciej Molenda 2017-04-24 13:34:00
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko - część 2 - Gmina Moryń" Maciej Molenda 2017-04-24 13:33:16
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko - część 2 - Gmina Moryń" Maciej Molenda 2017-04-24 13:32:46
i kwartał 2017 Maciej Molenda 2017-04-24 11:40:29
I kwartał Maciej Molenda 2017-04-24 11:39:35
2017 rok Maciej Molenda 2017-04-24 11:39:15
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-19 15:26:48
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - Dostawa pieczywa na potrzeby DPS w Moryniu Maciej Molenda 2017-04-13 14:47:39
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków dostawy artykułów cukierniczych w okresie 12 miesięcy. Maciej Molenda 2017-04-13 08:30:48
Zarządzenie 36/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-04-10 13:27:40
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-04-10 13:11:31
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-04-10 13:04:57
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków dostawy pieczywa Maciej Molenda 2017-04-10 12:22:49
Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczenej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017. Maciej Molenda 2017-04-10 09:29:28
Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczenej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017. Maciej Molenda 2017-04-10 09:28:50
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-04-10 08:55:05
Uchwała Nr XXI/150/2017 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020" Maciej Molenda 2017-04-06 12:39:19
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:54:01
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:53:32
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:51:57
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:51:36
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:51:17
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:50:56
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:50:12
REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Maciej Molenda 2017-04-03 09:26:42