herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XIX Marek Kurjata 2004-09-02 08:17:01
Ogłoszenie burmistrza Marek Kurjata 2004-08-31 13:39:09
Oferty inwestycyjne 2004r Marek Kurjata 2004-08-31 13:36:07
Budżet 2004 r Marek Kurjata 2004-08-20 14:21:55
zarządzenie nr 58/04 w w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego znajdującego się w budynku przy ul. Chojcńskiej 23 w Witnicy Marek Kurjata 2004-08-20 14:13:12
zarządzenie nr 59 /2004 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. Marek Kurjata 2004-08-20 14:12:04
zarządzenie nr 70/04w sprawie przyznania stypendium dla uczennic klasy III Publicznego Gimnazjum w Moryniu. Marek Kurjata 2004-08-20 14:10:46
zarządzenie nr 62/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marek Kurjata 2004-08-20 12:46:36
Zarządzenie nr 63/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Marek Kurjata 2004-08-20 12:29:43
Zarządzenie nr 69/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Marek Kurjata 2004-08-20 12:24:38
Zarządzenie nr 72/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marek Kurjata 2004-08-20 12:10:32
Zarządzenie nr 71/04 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości sprzedawanej na rzecz Najemcy. Marek Kurjata 2004-08-20 11:59:40
Zarządzenie nr 68/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. Marek Kurjata 2004-08-20 11:55:48
zarządzenie nr 68/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 11:53:13
zarządzenie nr 67/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 11:48:27
zarządzenie nr 65/2004 w sprawie ustalenia cen nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym prztargu ustnym. Marek Kurjata 2004-08-20 10:23:59
zarządzenie nr 64/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym. Marek Kurjata 2004-08-20 10:19:02
Zarządzenie nr 61/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 10:09:14
Zarządzenie nr 60/2004r w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie : Marek Kurjata 2004-08-20 10:06:14
Zarządzenie nr 57/2004 w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 09:51:53
Józef Wszołek- radny Marek Kurjata 2004-08-20 09:10:39
Tadeusz Wojtczak - radny Marek Kurjata 2004-08-20 09:05:15
Mariusz Tarnowski- radny Marek Kurjata 2004-08-20 09:01:14
Józef Tarnowski - radny Marek Kurjata 2004-08-20 08:56:29
Sławomir Szpejna - radny Marek Kurjata 2004-08-20 08:51:47
Maria Sobczyńska - radna Marek Kurjata 2004-08-20 08:47:37
Sławomir Jasek - radny Marek Kurjata 2004-08-20 07:55:54
Władysław Serafiński- radny Marek Kurjata 2004-08-19 15:00:37
Adam Nowiński- radny Marek Kurjata 2004-08-19 14:56:47
Antoni Fryska - radny Marek Kurjata 2004-08-19 13:12:05
Jerzy Domaradzki - radny Marek Kurjata 2004-08-19 13:06:57
Sławomir Domaradzki- radny Marek Kurjata 2004-08-19 13:05:43
Krystyna Cichowlas- radna Marek Kurjata 2004-08-19 12:52:53
Marian Cysewski- radny Marek Kurjata 2004-08-19 12:51:01
Krrystyna Cichowlas- Zamkowska - radna - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 12:17:23
Krystyna Cichowlas - Zamkowska - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:45:15
- dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:43:29
Cichowska- Zamkowska Krystyna - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:36:54
Radni Marek Kurjata 2004-08-19 11:35:33
Burmistrz Morynia Marek Kurjata 2004-08-19 11:24:07