herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-10-27 13:41:03
Sesja XXVIII Beata Szczerbicka 2005-10-27 13:39:57
Wykaz sołtysów i rad sołeckich ( kadencji 2011-2014 ) Beata Szczerbicka 2005-10-26 07:58:07
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-10-11 10:48:52
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-10-11 10:38:00
Beata Szczerbicka 2005-10-10 14:21:42
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-10-10 14:08:42
Krzysztof Jacek Jaz - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-10-10 13:59:39
Sekretarz Gminy Beata Szczerbicka 2005-10-06 10:24:37
Ogłosznie o przetragu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Moryniu Marek Kurjata 2005-09-30 15:28:44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.Budowa cmentarza w Witnicy - wykonie ciągów pieszych Marek Kurjata 2005-09-30 15:26:46
Uchwała Nr XXIII/201/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia Beata Szczerbicka 2005-09-21 12:17:43
Uchwała Nr XXVII/245/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005r. Beata Szczerbicka 2005-09-21 12:11:49
Uchwała Nr XXVII/245/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany bydżetu na 2005r. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-09-21 11:43:06
Uchwała Nr XXVII/244/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własość nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-09-16 13:20:54
Uchwała Nr XXVII/244/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-09-16 13:16:24
Uchwała Nr XXVII/243/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-09-16 13:13:26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę cmentarza w witnicy - ciągi piesze" Marek Kurjata 2005-09-09 14:51:20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę cmentarza w Witnicy - ciagi piesze" - dokument usunięty Marek Kurjata 2005-09-09 14:17:15
Beata Szczerbicka 2005-09-08 10:16:05
Józef Piątek -zmiana - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-09-08 10:02:58
Józef Piątek - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu -zmiana Beata Szczerbicka 2005-09-08 10:00:58
Józef Piątek -zmiana - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-09-08 09:59:33
Porządek obrad Beata Szczerbicka 2005-09-02 11:37:43
Sesja XXVII Beata Szczerbicka 2005-09-02 11:36:12
Do zakresu zadań Burmistrza w szczególności należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 11:58:39
Do zakresu zadań Burmistrza należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 11:57:04
Do zadań Sekretarza Gminy w należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 11:55:02
Do zadań Skarbnika Gminy należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 11:53:25
Do zadań stanowiska ds.obywatelskich w szczególności należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 11:49:19
Do zadań stanowiska d/s obywatelskich należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 11:47:32
Do zadań Referatu Organizacyjnego w szczególności należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 11:45:40
Do zadań Referatu Organizacyjnego należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:22:05
Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego i Podatków należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:20:23
Do zdań Referatu Obsługi Oświaty należy w szczególności: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:15:01
Do zadań Referatu Obsługi Oświaty należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:13:30
Do zadań stanowiska d/s gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:11:36
Do zadań stanowiska d/s obronności i zarządzania kryzysowego należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:11:02
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:09:50
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: Beata Szczerbicka 2005-08-22 09:06:59