herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 71/04 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości sprzedawanej na rzecz Najemcy. Marek Kurjata 2004-08-20 11:59:40
Zarządzenie nr 68/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. Marek Kurjata 2004-08-20 11:55:48
zarządzenie nr 68/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 11:53:13
zarządzenie nr 67/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 11:48:27
zarządzenie nr 65/2004 w sprawie ustalenia cen nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym prztargu ustnym. Marek Kurjata 2004-08-20 10:23:59
zarządzenie nr 64/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym. Marek Kurjata 2004-08-20 10:19:02
Zarządzenie nr 61/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 10:09:14
Zarządzenie nr 60/2004r w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie : Marek Kurjata 2004-08-20 10:06:14
Zarządzenie nr 57/2004 w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 09:51:53
Józef Wszołek- radny Marek Kurjata 2004-08-20 09:10:39
Tadeusz Wojtczak - radny Marek Kurjata 2004-08-20 09:05:15
Mariusz Tarnowski- radny Marek Kurjata 2004-08-20 09:01:14
Józef Tarnowski - radny Marek Kurjata 2004-08-20 08:56:29
Sławomir Szpejna - radny Marek Kurjata 2004-08-20 08:51:47
Maria Sobczyńska - radna Marek Kurjata 2004-08-20 08:47:37
Sławomir Jasek - radny Marek Kurjata 2004-08-20 07:55:54
Władysław Serafiński- radny Marek Kurjata 2004-08-19 15:00:37
Adam Nowiński- radny Marek Kurjata 2004-08-19 14:56:47
Antoni Fryska - radny Marek Kurjata 2004-08-19 13:12:05
Jerzy Domaradzki - radny Marek Kurjata 2004-08-19 13:06:57
Sławomir Domaradzki- radny Marek Kurjata 2004-08-19 13:05:43
Krystyna Cichowlas- radna Marek Kurjata 2004-08-19 12:52:53
Marian Cysewski- radny Marek Kurjata 2004-08-19 12:51:01
Krrystyna Cichowlas- Zamkowska - radna - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 12:17:23
Krystyna Cichowlas - Zamkowska - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:45:15
- dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:43:29
Cichowska- Zamkowska Krystyna - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:36:54
Radni Marek Kurjata 2004-08-19 11:35:33
Burmistrz Morynia Marek Kurjata 2004-08-19 11:24:07
Oświadczenia 2004 rok Marek Kurjata 2004-08-19 11:16:09
Jan Maranda - Burmistrz - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:10:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/04w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego. Marek Kurjata 2004-07-28 12:59:12
ZARZĄDZENIE Nr 53 /2004w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 12:55:41
ZARZĄDZENIE nr 52/2004w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-28 12:50:56
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marek Kurjata 2004-07-28 12:45:22
ZARZĄDZENIE Nr 47/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy, oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Marek Kurjata 2004-07-28 12:35:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/04 w sprawie stawki czynszu za ustawienie namiotu i zaplecza cyrkowego Marek Kurjata 2004-07-28 12:32:09
ZARZĄDZENIE Nr 45/2004 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 12:30:07
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości i wysokości wadium. Marek Kurjata 2004-07-28 12:28:08
Zarządzenie Nr 43 /2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. Marek Kurjata 2004-07-28 12:25:45