herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Maj 2004r - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-05-21 14:53:48
Sesja XVI Marek Kurjata 2004-04-23 15:00:33
Porządek Obrad Marek Kurjata 2004-04-23 14:58:43
Kwiecień 2004r Marek Kurjata 2004-04-23 14:26:10
Obwieszczenia 2004 Marek Kurjata 2004-04-23 14:20:09
uchwała nr XIV/100/2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:15:10
Uchwała Nr 100 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:06:34
Uchwała Nr - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:04:57
uchwała 100 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:01:48
Uchwała Nr 100 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 13:00:36
Uchwała Nr XIV/100/2004 w sprawie - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:56:42
Sesja Nr XV - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:53:20
Uchwała Nr 100 2004 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:42:19
Uchwała Nr XIV 100 2004 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy komisji rewizyjnej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:35:45
Sesja XIV - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:33:21
Sesja Nr 14 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-03-19 12:32:03
Ogłoszenie o przenaczniu pod najem sali widowiskowej w Moryniu! Marek Kurjata 2004-01-30 11:16:23
Sala widowiskowa w Moryniu! Marek Kurjata 2004-01-30 11:14:53
Uchwała nr XII/88/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-23 10:42:57
Uchwała nr XII/87/2003 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. Marek Kurjata 2004-01-23 10:42:35
Uchwała nr XII/86/2003 w sprawie ustalenia stawki od posiadania psów, - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-23 10:42:14
Uchwała nr XII/85/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-23 10:41:56
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-23 10:41:35
Styczeń 2004r. Marek Kurjata 2004-01-20 20:50:51
Styczeń 2004r. - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-20 20:41:26
Przetargi 2004r. Marek Kurjata 2004-01-20 20:37:54
Styczeń 2004r. - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-20 20:27:48
Uchwała nr XII/85/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-15 10:20:58
Uchwała nr XII/84/2003 w sprawie ceny skupu żyta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego w gminie Moryń na 2004r - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-15 10:20:38
Uchwała nr XII/88/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-15 10:20:20
Uchwała nr XII/87/2003 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-15 10:20:02
Uchwała nr XII/86/2003 w sprawie ustalenia stawki od posiadania psów, - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-01-15 10:19:40
Rok 2004 Marek Kurjata 2004-01-15 10:17:56
Rok 2003 Marek Kurjata 2004-01-15 10:17:41
Grudzień 2003 Marek Kurjata 2003-12-15 12:08:33
ogłoszenie o wyniku przetargu na sieć - dokument usunięty Marek Kurjata 2003-12-15 12:00:29
ogłoszenie o wyniku przetargu na sieć - dokument usunięty Marek Kurjata 2003-12-15 11:59:22
ogłoszenie o wyniku przetargu na sieć - dokument usunięty Marek Kurjata 2003-12-15 11:56:10
Listopad 2003r. Marek Kurjata 2003-12-03 13:28:32
Strategia Rozwoju Gminy Moryń Marek Kurjata 2003-11-21 14:17:19