herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VII/ 41/ 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-11 12:51:31
Uchwała Nr VII/ 40 /2003w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-11 12:49:27
Uchwała Nr VII/39/2003 w sprawie programu pracy Rady Miejskiej w Moryniu na okres IV kadencji Marek Kurjata 2004-06-11 12:32:38
Uchwała Nr VII/38/2003 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2002 rok Marek Kurjata 2004-06-11 12:26:33
Uchwała Nr VII/37/2003 w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin „Myślibórz' Marek Kurjata 2004-06-11 12:25:28
Uchwała Nr V / 24 / 2003w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Moryń w 2003 roku. Marek Kurjata 2004-06-11 12:02:16
Uchwała Nr V / 22 / 2003w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia Marek Kurjata 2004-06-11 12:01:18
Relacja z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-11 11:51:44
Uchwala Nr XV/116/ 2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Marek Kurjata 2004-06-11 11:49:02
Uchwała Nr XV/115/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społ Marek Kurjata 2004-06-11 11:47:28
Uchwała Nr XV/114/2004o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom Marek Kurjata 2004-06-11 11:44:29
Uchwała Nr XV/113/2004o zmianie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli Marek Kurjata 2004-06-11 11:41:17
Uchwała Nr XV/112/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych Marek Kurjata 2004-06-11 11:38:22
Uchwała Nr XV/111/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń Marek Kurjata 2004-06-11 11:36:28
Uchwała Nr XV/110/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-11 11:34:20
Uchwała Nr XV/109/2004w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania Marek Kurjata 2004-06-11 11:32:05
Uchwala Nr XV /l 08/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych. Marek Kurjata 2004-06-11 11:30:24
Uchwała Nr XV/107/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej Marek Kurjata 2004-06-11 11:28:13
Uchwała Nr XV/106/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej Marek Kurjata 2004-06-11 11:25:43
Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych Marek Kurjata 2004-06-08 15:04:55
Uchwała Nr XV/105/2004 w sprawie zbycia nieruchomości Marek Kurjata 2004-06-08 15:03:35
Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2004r Marek Kurjata 2004-06-08 15:00:52
Sesja XV Marek Kurjata 2004-06-08 14:58:09
Sesja XV - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:57:42
Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:55:01
Uchwala Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:53:29
Uchwała Nr XV/104/2004 w sprawie zaliczenia dróg (ulic) na obszarze gminy Moryń do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:52:04
Uchwala Nr XV/116/ 2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:33:21
Uchwala Nr XV/115/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społ - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:29:04
UCHWAŁA NR XV/114/2004 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:23:52
UCHWAŁA NR XV/114/2004 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 14:17:43
UCHWAŁA NR XV/113/2004 o zmianie uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:50:17
Uchwała Nr XV/112/2004 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:47:05
Uchwala Nr XV/111/2004w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zarządu drogami powiatowymi w mieście Moryń - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:44:12
Uchwala Nr XV/110/2004w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:42:09
Uchwala Nr XV/109/2004 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:40:37
Uchwala Nr XV /l 08/2004w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:36:59
Uchwała Nr XV/107/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:32:58
Uchwała Nr XV/106/2004 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:28:19
Uchwała Nr XV/105/2004 w sprawie zbycia nieruchomości - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-08 13:17:50