herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/213/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu na 2005r. oraz zmiany załącznika nr5 do Uchwały XXII/189/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchwalenia budżetu gminy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-21 14:24:22
Uchwała Nr XXIV/212/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Beata Szczerbicka 2005-04-21 10:11:03
Uchwała Nr XXIV/211/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń Beata Szczerbicka 2005-04-21 10:06:36
Uchwała Nr XXIV/210/2005 Rady Miejskiej w Moryniu sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela Beata Szczerbicka 2005-04-21 09:52:49
Uchwała Nr XXIV/210/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.2 ustawy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-21 09:48:10
Uchwała Nr XXIV/209/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w spr. zasad udzielania zniżek godzin nauczycielom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach Beata Szczerbicka 2005-04-21 09:35:45
Uchwała Nr XXIV/208/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków Beata Szczerbicka 2005-04-21 09:25:03
Uchwała Nr XXIV/208/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulainu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-19 11:04:49
Uchwała Nr XXIV Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zasad wynagradzania nayczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-19 10:48:18
Uchwała Nr XXIV/208/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-04-19 10:40:46
Relacja z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-04-19 10:32:24
ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 22.03.2005r. o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-03-23 10:08:51
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 17 marca 2005r.o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-03-17 14:30:59
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 17 marca 2005r. o II pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie plaży miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-03-17 14:27:09
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-03-15 12:53:52
Sesja XXIV Beata Szczerbicka 2005-03-15 12:51:59
Sesja XXIII - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-03-15 12:49:15
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-03-15 12:45:55
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 10 marca 2005r o rokowaniach Beata Szczerbicka 2005-03-11 10:11:17
PRZETARGI 2005 Beata Szczerbicka 2005-03-11 10:03:41
uchwała budzetowa - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-02-10 08:17:35
załaćznik Nr 1 Beata Szczerbicka 2005-02-08 11:32:52
uchwała budzetowa - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-02-08 11:32:22
Uchwała Nr Budzet - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-02-08 11:31:44
Relacja z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-02-07 13:08:00
Uchwała Nr XXIII/207/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia Beata Szczerbicka 2005-02-07 12:55:14
Uchwała Nr XXIII/203/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-02-07 12:44:58
Uchwała Nr XXIII/205/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-02-07 12:44:08
Uchwała Nr XXIII/204/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w użyczenie Beata Szczerbicka 2005-02-07 12:39:31
Uchwała Nr XXIII/202/2005 w sprawie powołania Komisji Turystyki, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-02-07 12:27:11
Uchwała Nr XXIII/200/2005 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń" Beata Szczerbicka 2005-02-07 11:08:39
Uchwała Nr XXIII/199/2005 Rady Miejskiej w Moryniu. w sprawie przyjęcia"Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń" Beata Szczerbicka 2005-02-07 11:02:07
Uchwała Nr XXIII/199/2005 Rady Miejskiej w Moryniu. w sparwie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Moryń" - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-02-07 10:46:07
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 27 stycznia 2005r. o zbiórce zużytych baterii na terenie gminy i miasta Moryń Beata Szczerbicka 2005-01-31 10:29:30
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-01-24 13:43:32
Rok 2005 Beata Szczerbicka 2005-01-24 13:40:28
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia21.01.2005r o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie plaży miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-01-24 11:56:06
Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 21.01.2005r. o III nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-01-24 11:44:39
Uchwała Nr XXII/198/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sparwie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Moryń na lata 2004-2008 Beata Szczerbicka 2005-01-19 14:39:07
Uchwała Nr XXII/195/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009 Beata Szczerbicka 2005-01-19 14:33:17