herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Morynia Marek Kurjata 2004-08-19 11:24:07
Oświadczenia 2004 rok Marek Kurjata 2004-08-19 11:16:09
Jan Maranda - Burmistrz - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-19 11:10:52
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/04w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego. Marek Kurjata 2004-07-28 12:59:12
ZARZĄDZENIE Nr 53 /2004w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 12:55:41
ZARZĄDZENIE nr 52/2004w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-28 12:50:56
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marek Kurjata 2004-07-28 12:45:22
ZARZĄDZENIE Nr 47/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy, oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Marek Kurjata 2004-07-28 12:35:06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/04 w sprawie stawki czynszu za ustawienie namiotu i zaplecza cyrkowego Marek Kurjata 2004-07-28 12:32:09
ZARZĄDZENIE Nr 45/2004 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 12:30:07
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości i wysokości wadium. Marek Kurjata 2004-07-28 12:28:08
Zarządzenie Nr 43 /2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. Marek Kurjata 2004-07-28 12:25:45
ZARZĄDZENIE Nr 42/2004w sprawie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowa Marek Kurjata 2004-07-28 12:23:42
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marek Kurjata 2004-07-28 12:21:18
ZARZĄDZENIE 40/2004w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l w Moryniu do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Marek Kurjata 2004-07-28 12:16:52
ZARZĄDZENIE Nr 39 /2004w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejsc Marek Kurjata 2004-07-28 12:12:26
Zarządzenie Nr 38/2004 w sprawie rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ogłoszonego konkursu na organizację i realizację współzawodnictwa sportowego na okres 01.06.2004 - 31.12.2004 r Marek Kurjata 2004-07-28 12:08:01
ZARZĄDZENIE Nr 37/2004w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkól Marek Kurjata 2004-07-28 12:03:39
ZARZĄDZENIE NR 36 /2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marek Kurjata 2004-07-28 11:54:16
ZARZĄDZENIE NR 36 /2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-07-28 11:45:21
Zarządzenie Nr 35/2004w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego . Marek Kurjata 2004-07-28 11:43:46
Zarządzenie Nr 34/2004w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 11:38:23
ZARZĄDZENIE nr 33/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia. Marek Kurjata 2004-07-28 11:33:10
Zarządzenie Nr 32 /2004w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-28 11:01:35
ZARZĄDZENIE Nr 31/2004w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 10:59:45
ZARZĄDZENIE Nr 30/2004w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 12 w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 10:58:07
Zarządzenie Nr 29/2004w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Moryń Marek Kurjata 2004-07-28 10:56:19
Zarządzenie nr 28/2004w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Marek Kurjata 2004-07-28 10:52:34
Zarządzenie nr 27/2004w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-28 10:50:41
Z arzadzenie Nr /26/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Marek Kurjata 2004-07-28 10:47:53
Zarządzenie Nr 22/2004w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo Rekreacyjnego pn. „Jarmark Moryński 2004 „ . Marek Kurjata 2004-07-28 10:42:15
Zarządzenie nr 21/2004w sprawie powołania Gninnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i określenia jego składu Marek Kurjata 2004-07-28 10:38:31
Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do realizacji świadczeń rodzinnych Marek Kurjata 2004-07-28 10:34:33
ZARZĄDZENIE Nr 19/2004w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego ŻUK Marek Kurjata 2004-07-27 12:51:12
ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i przesyłowej, oraz wodociągów w gmi Marek Kurjata 2004-07-27 12:49:43
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-27 12:47:49
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę Marek Kurjata 2004-07-27 12:44:31
Zarządzenie nr 14/2004w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marek Kurjata 2004-07-27 11:54:50
Zarządzenie Nr 13 2004w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego Marek Kurjata 2004-07-27 11:53:43
Zarządzenie Nr 12 /2004w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-27 11:37:09