herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz sołectw kadencji 2002-2006 Marek Kurjata 2004-07-20 15:07:54
Relacja z obrad XVIII Sesji Marek Kurjata 2004-07-20 15:04:16
Uchwała Nr XVIII/ 149 /2004 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok Marek Kurjata 2004-07-20 15:03:07
Urząd Stanu Cywilnego /symbol USC / - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-07-20 12:39:44
Uchwała Nr X VIII/148/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Marek Kurjata 2004-07-20 10:56:49
Uchwała Nr X VIII/1 47/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie Marek Kurjata 2004-07-20 10:54:39
Uchwała Nr X VIII/!147/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-07-20 10:48:22
Uchwała Nr XVIII/146/2004 sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Marek Kurjata 2004-07-20 10:42:59
UCHWAŁA Nr XVIII/145/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno Marek Kurjata 2004-07-20 10:39:50
UCHWAŁA Nr XVIII /143 / 2004 w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń Marek Kurjata 2004-07-20 10:20:59
Uchwała Nr XVIII/ 142 /2004 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-20 10:18:15
Uchwała Nr XVIII/ 141 /2004 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-20 10:16:54
uchwała Nr IX 62 2003 w spraiwe zmiany budżetu na 2003 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-07-09 14:52:55
Uchwała Nr IX 61 2003 w sprawie uznania za pomnik przyrody jednego zgrupowania zadrzewień śródpolnych sosny kosodrzewiny na terenie gminy Moryń Marek Kurjata 2004-07-09 14:39:37
UCHWAŁA Nr IX/60/2003w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 Marek Kurjata 2004-07-09 14:23:26
Uchwała nr IX 59 2003 w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminy. Marek Kurjata 2004-07-09 14:19:00
Uchwała Nr IX / 58 /2003w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia Marek Kurjata 2004-07-09 14:16:23
Uchwała Nr VIII 57 2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2003 r, w sprawie zmian w budżecie na 2003 r Marek Kurjata 2004-07-09 12:18:37
Uchwała Nr VIII/56/2003 w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej Marek Kurjata 2004-07-09 11:12:25
Uchwała Nr VIII/55/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gos Marek Kurjata 2004-07-09 11:09:27
Uchwała Nr VIII/54/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o Marek Kurjata 2004-07-09 11:03:45
Uchwala Nr VIII/53/2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych na terenie gminy Moryń w latach 2003 - 2005 przedłożonego przez „Wodociągi Zachodniopomorskie Marek Kurjata 2004-07-09 10:46:46
Przetarg Marek Kurjata 2004-07-08 11:56:49
Ogłoszenie Marek Kurjata 2004-07-07 11:48:53
Ogłoszenie o przteragu - zmiana: Termomodernizacja budynku Zeposłu Szkół w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-07 11:46:30
Uchwła Nr VIII/53/2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych na terenie gminy Moryń w latach 2003 - 2005 przedłożonego przez „Wodociągi Zachodniopomorskie - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-07-05 14:01:22
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Moryniu Marek Kurjata 2004-07-05 13:55:48
Ogłoszenie o przetargu Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy JARMARK MORYŃSKI w dniach 06-08.08.2004r Marek Kurjata 2004-07-02 12:18:55
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MOK w Moryniu na kompleksową obsługę gastronomiczno- handlową imprezy pn.Jarmark Moryński 2004 Marek Kurjata 2004-07-02 10:13:43
Marek Kurjata 2004-06-29 11:47:09
Ogłoszenie - zmana terminów na zadanie: "Termmodernizacja budynku Zepsołu Szkól w Moryniu" Marek Kurjata 2004-06-29 11:46:40
UCHWAŁA Nr VIII / 52 / 2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Moryń w latach 2003 – 2006 przedłożonego przez ZGKiM w Moryniu Marek Kurjata 2004-06-28 13:50:25
UCHWAŁA Nr VIII/52/ 2003w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Moryń w latach 2003 – 2006 przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunal - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-28 12:53:36
UCHWAŁA Nr VIII / 52 / 2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Moryń w latach 2003 – 2006 przedłożonego przez Zakład Gospodarki Kom - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-28 12:50:36
UCHWAŁA Nr VIII / 52 / 2003 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Moryń w latach 2003 – 2006 przedłożonego przez Zakład Gospodarki Kom - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-28 10:51:35
Uchwała Nr VIII / 51 / 2003 w sprawie porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie Marek Kurjata 2004-06-28 10:48:41
Uchwała Nr VIII/50/2003 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Marek Kurjata 2004-06-28 10:45:28
UCHWAŁA Nr VIII/49/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Marek Kurjata 2004-06-28 10:42:59
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy ul. Moryńksa 15 Marek Kurjata 2004-06-25 13:26:29
Ogłoszer - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-06-25 13:21:47