herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o II przetargu na nieruchomości Marek Kurjata 2004-09-23 14:41:02
Marek Kurjata 2004-09-21 12:55:21
Karol Głodny-Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kurjata 2004-09-21 12:50:16
Dyrektor ZGKiM Marek Kurjata 2004-09-21 12:09:48
Z-ca Kierownika USC-Kazimierz Sikora Marek Kurjata 2004-09-21 12:03:37
Kierownik USC-Beata Szczerbicka Marek Kurjata 2004-09-21 11:58:34
Kierownik USC -Krystyna Turowska Marek Kurjata 2004-09-21 11:57:49
Kierownik OPS Marek Kurjata 2004-09-21 11:56:49
Turowska Krystyna Marek Kurjata 2004-09-21 11:50:16
Kierownicy Referatów Marek Kurjata 2004-09-21 11:38:03
Ignaczak Barbara Marek Kurjata 2004-09-21 11:32:06
Dziedzic Aneta Marek Kurjata 2004-09-21 11:27:24
Dyrektor MOK Marek Kurjata 2004-09-21 11:19:30
Skarbnik Gminy Marek Kurjata 2004-09-21 11:17:44
Sekretarz Gminy Marek Kurjata 2004-09-21 11:11:51
Dyrektor SP Klępicz Marek Kurjata 2004-09-21 11:06:55
Dyrektor SP Witnica Marek Kurjata 2004-09-21 11:00:09
Dyrektor ZS Moryń Marek Kurjata 2004-09-21 10:55:44
- dokument usunięty Marek Kurjata 2004-09-21 10:48:51
Dyrektorzy szkół Marek Kurjata 2004-09-21 10:38:49
Porządek obrad Marek Kurjata 2004-09-02 08:28:04
Sesja XIX Marek Kurjata 2004-09-02 08:17:01
Ogłoszenie burmistrza Marek Kurjata 2004-08-31 13:39:09
Oferty inwestycyjne 2004r Marek Kurjata 2004-08-31 13:36:07
Budżet 2004 r Marek Kurjata 2004-08-20 14:21:55
zarządzenie nr 58/04 w w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego znajdującego się w budynku przy ul. Chojcńskiej 23 w Witnicy Marek Kurjata 2004-08-20 14:13:12
zarządzenie nr 59 /2004 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. Marek Kurjata 2004-08-20 14:12:04
zarządzenie nr 70/04w sprawie przyznania stypendium dla uczennic klasy III Publicznego Gimnazjum w Moryniu. Marek Kurjata 2004-08-20 14:10:46
zarządzenie nr 62/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marek Kurjata 2004-08-20 12:46:36
Zarządzenie nr 63/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Marek Kurjata 2004-08-20 12:29:43
Zarządzenie nr 69/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Marek Kurjata 2004-08-20 12:24:38
Zarządzenie nr 72/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Marek Kurjata 2004-08-20 12:10:32
Zarządzenie nr 71/04 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości sprzedawanej na rzecz Najemcy. Marek Kurjata 2004-08-20 11:59:40
Zarządzenie nr 68/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. Marek Kurjata 2004-08-20 11:55:48
zarządzenie nr 68/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-08-20 11:53:13
zarządzenie nr 67/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 11:48:27
zarządzenie nr 65/2004 w sprawie ustalenia cen nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym prztargu ustnym. Marek Kurjata 2004-08-20 10:23:59
zarządzenie nr 64/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym. Marek Kurjata 2004-08-20 10:19:02
Zarządzenie nr 61/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Marek Kurjata 2004-08-20 10:09:14
Zarządzenie nr 60/2004r w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie : Marek Kurjata 2004-08-20 10:06:14