herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" Maciej Molenda 2018-10-25 11:54:16
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" Maciej Molenda 2018-10-25 11:53:51
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Maciej Molenda 2018-10-25 11:25:33
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-25 11:25:09
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha Maciej Molenda 2018-10-25 07:48:42
Obwieszczenie o książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Sławomir Jasek 2018-10-24 13:18:50
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2018-10-24 13:17:23
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2018-10-24 13:17:20
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2018-10-24 13:15:54
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Maciej Molenda 2018-10-22 12:39:58
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-22 12:39:03
INFORMACJA O ODWOŁANIU ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-22 08:45:37
INFORMACJA O ODWOŁANIU ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-19 15:04:07
INFORMACJA O ODWOŁANIU ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-19 15:03:46
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy przez Komisje Maciej Molenda 2018-10-19 10:46:40
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w sprawie sporostowania omyłki w treści Obwieszczeniu WKW w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-19 09:38:51
Maciej Molenda 2018-10-18 14:51:55
Maciej Molenda 2018-10-18 14:51:39
III kwartał Maciej Molenda 2018-10-18 14:51:00
Protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 lipca 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-18 10:08:04
Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-18 10:04:41
Protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-18 10:02:30
Lista kandydatów spełniającym wymagania formalne na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-10-18 10:00:40
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o pełnionych dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-17 14:38:27
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o pełnionych dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-17 14:38:03
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o pełnionych dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-17 14:37:24
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o pełnionych dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-17 14:36:59
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o pełnionych dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-17 14:32:46
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2018-10-12 14:46:22
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborem Burmistrza Morynia zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-11 16:35:28
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborem Burmistrza Morynia zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-10 15:15:32
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborem Burmistrza Morynia zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-10 15:11:21
Informacja w sprawie dowozów do lokali wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborem Burmistrza Morynia zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-10 15:10:02
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Moryń Maciej Molenda 2018-10-09 10:02:51
Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 12 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-08 13:27:46
Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 12 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-08 08:56:42
Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 12 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-08 08:52:10
Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 12 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-08 08:51:38
Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 12 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-08 08:50:54
Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 12 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-08 08:50:19