herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń Maciej Molenda 2017-11-03 14:25:55
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń Maciej Molenda 2017-11-03 14:25:22
Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 rześnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-30 14:37:15
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-10-30 09:42:49
Wyjaśnienie oraz ogłoszenie: I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń. Maciej Molenda 2017-10-30 09:42:43
Wyjaśnienie oraz ogłoszenie: I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń. Maciej Molenda 2017-10-27 15:06:13
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-10-26 08:03:44
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-10-26 08:03:13
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2017-10-26 08:00:02
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2017-10-26 07:58:52
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:58:21
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:57:37
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:23:20
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:23:02
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 10:28:59
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 10:17:25
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2017-10-18 13:48:57
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2017-10-18 13:48:53
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-10-18 09:38:47
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-10-18 09:37:31
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 09:36:10
Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-10-18 09:33:50
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-10-18 09:33:00
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-10-18 09:30:49
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 Maciej Molenda 2017-10-18 09:25:40
Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-18 09:23:12
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 09:20:56
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego Maciej Molenda 2017-10-18 09:17:22
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 09:14:29
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00079-65151-UM1600138/16 pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia" Maciej Molenda 2017-10-18 09:12:11
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:31:14
Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-18 08:29:32
Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:27:52
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:25:25
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:24:14
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 08:22:09
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych Maciej Molenda 2017-10-18 08:20:45
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawała II w Moryniu oraz absolwentom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:18:21
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:15:11
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIII/175/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 08:13:33