herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Molenda 2019-01-04 10:51:38
Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Molenda 2019-01-04 10:50:09
Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIV/262/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 10:48:09
Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:46:56
Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wnioskó dotyczących udzielania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawieracjących azbest Maciej Molenda 2019-01-04 10:46:06
Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maciej Molenda 2019-01-04 10:44:11
Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:42:00
Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT Maciej Molenda 2019-01-04 10:40:25
Zarządzenie Nr 84/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:38:17
Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:37:37
Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIII/255/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 10:36:10
Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:34:41
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00242-6935-UM1610376/17 pn.: "Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica" Maciej Molenda 2019-01-04 10:32:33
Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00009-65171-UM1600009/17 pn.: "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu" Maciej Molenda 2019-01-04 10:29:54
Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów lub soczewej korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych lub laptopów w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:27:21
Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:25:07
Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:24:06
Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód łowieckich na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2019-01-04 10:22:05
Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXII/245/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 10:20:25
Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego Maciej Molenda 2019-01-04 10:19:04
Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:17:10
Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2017 r. Maciej Molenda 2019-01-04 10:16:10
Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie powołania komisji opiniującej wniski o zmiany prdsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 10:14:03
Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:03:41
ądzenie Nr 32/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:02:19
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-04 10:00:26
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-04 10:00:21
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-04 10:00:12
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-04 10:00:12
Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. Maciej Molenda 2019-01-04 10:00:09
Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 09:58:39
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 09:57:48
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIX/226/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 09:56:48
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2019-01-04 09:54:25
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2019-01-04 09:53:41
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i szkoły podstawowej Maciej Molenda 2019-01-04 09:51:23
Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 09:48:17
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu do wywozu nieczystości stałych DAF 55.210 Sławomir Jasek 2019-01-03 10:13:07
Uchwała Nr XXXV/272/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Moryń Maciej Molenda 2019-01-03 09:12:09
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2019 R. Maciej Molenda 2019-01-03 07:52:36