Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XV/119/2020 w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Maciej Molenda 2021-02-22 11:50:17
Uchwała nr XV/123/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 Maciej Molenda 2021-02-22 11:48:05
Uchwała nr XV/117/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego - dokument usunięty Maciej Molenda 2021-02-22 11:46:18
Uchwała nr XV/122/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2021 Maciej Molenda 2021-02-22 11:32:46
Sesja XV - 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2021-02-22 11:29:23
Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-02-22 11:20:32
Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-02-22 11:17:39
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Sebastian Portkowski 2021-02-22 10:47:27
Dostępność (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-02-22 10:36:37
Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-02-22 09:43:55
Raport o stanie zapewnienia dostępności w podmiotu publicznego dot.ZGKiM w Moryniu Alicja Mikołajczyk 2021-02-17 11:02:53
Raport o stanie zapewnienia dostępności Alicja Mikołajczyk 2021-02-17 11:01:31
Zarządzenie w sprawie wyznaczenie Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności Alicja Mikołajczyk 2021-02-17 10:59:34
Koordynator ds. Dostępności Alicja Mikołajczyk 2021-02-17 10:58:48
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-21 Alicja Mikołajczyk 2021-02-17 10:55:32
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Alicja Mikołajczyk 2021-02-17 10:54:06
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kuźni na budynek warsztatowy Sebastian Portkowski 2021-02-16 12:31:23
Protokół z obrad XV Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 roku Maciej Molenda 2021-02-16 12:11:31
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-02-11 13:17:42
Informacja z otwarcia ofert Sebastian Portkowski 2021-02-10 14:33:13
Informacja z otwarcia ofert - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-02-10 14:32:27
Informacja z otwarcia ofert - dokument usunięty Sebastian Portkowski 2021-02-10 14:31:57
Deklaracja dostępności (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-02-10 10:06:34
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2021-02-10 10:05:25
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2021-02-10 10:05:00
Deklaracja dostępności (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-02-10 10:03:42
Dostępność (zakładka menu) Maciej Molenda 2021-02-10 10:01:22
ROZPORZĄDZENIE NR 5/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego Alicja Mikołajczyk 2021-02-09 15:17:00
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2021-02-09 13:19:31
Informacja o podjętych działaniach - wodociąg Mirowo, sprawozdanie z badań wody Alicja Mikołajczyk 2021-02-09 12:00:51
Rok 2021 Alicja Mikołajczyk 2021-02-09 11:59:20
Zapytanie ofertowe Sebastian Portkowski 2021-02-04 14:08:00
Zapytanie ofertowe - zmiana z dnia 04.02.2021 Sebastian Portkowski 2021-02-04 14:07:24
odpowiedż na zapytania powiadomienie o zmanie zapytania Sebastian Portkowski 2021-02-04 14:06:17
Zapytanie ofertowe Sebastian Portkowski 2021-02-01 13:54:04
Zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kuźni na budynek warsztatowy Sebastian Portkowski 2021-02-01 13:53:00
Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2021-02-01 11:26:01
Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2021-02-01 11:24:48
Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola i szkoły podstawowej Maciej Molenda 2021-02-01 11:13:32
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku Maciej Molenda 2021-02-01 11:11:34