herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 16 o pow. - 0,15 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2018-04-19 12:58:00
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 16 o pow. - 0,15 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2018-04-19 12:57:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski Maciej Molenda 2018-04-19 12:25:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski Maciej Molenda 2018-04-19 12:25:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski Maciej Molenda 2018-04-19 12:24:09
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-04-19 09:33:36
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-04-19 07:49:19
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Maciej Molenda 2018-04-19 07:49:06
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-04-19 07:46:58
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjno ? tłocznej z przepompownią ścieków Maciej Molenda 2018-04-19 07:40:41
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-04-19 07:30:23
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-04-19 07:28:54
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:54
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:43
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:27
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:08
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:55:55
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:55:44
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:52:24
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:52:10
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:51:44
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:51:26
Protokół z obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-04-16 10:50:39
2018 Maciej Molenda 2018-04-16 10:49:18
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-04-11 12:28:12
Zarządzenie Nr 47/2018w sprawie ustalenia ceny do III rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2018-04-10 13:28:31
Zarządzenie Nr 47/2018w sprawie ustalenia ceny do III rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2018-04-10 13:27:49
III rokowania na sprzedaż działki zabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2018-04-10 13:14:21
REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Maciej Molenda 2018-04-10 08:14:21
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem Maciej Molenda 2018-04-09 14:34:38
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem Maciej Molenda 2018-04-09 14:31:08
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2017 Maciej Molenda 2018-04-06 11:57:06
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-04-06 11:52:51
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-04-06 11:51:58
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2018-04-03 14:40:22
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zamiarze wydania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań powierzchniowych na terenie gm. Moryń i Cedynia Maciej Molenda 2018-04-03 13:20:46
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2018-04-03 13:12:38
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2018-04-03 13:12:19
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-03-28 14:12:23
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-03-28 14:11:17