herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/265/2018 w sprawie emisji obligacji Maciej Molenda 2018-07-30 10:08:18
Uchwała Nr XXXIV/265/2018 w sprawie emisji obligacji Maciej Molenda 2018-07-30 10:08:09
Sesja XXXIV - 17 lipca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-30 10:06:35
Uchwała Nr XXXIII/249/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2017 Maciej Molenda 2018-07-30 10:05:54
Uchwała Nr XXXIII/250/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Maciej Molenda 2018-07-30 10:04:32
Uchwała Nr XXXIII/251/2018 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działąniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Maciej Molenda 2018-07-30 10:03:21
Uchwała Nr XXXIII/253/2018 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania zmian do Statutu Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-07-30 10:00:23
Uchwała Nr XXXIII/254/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2018-07-30 09:55:14
Uchwała Nr XXXIII/255/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na rok 2018 Maciej Molenda 2018-07-30 09:54:00
Uchwała Nr XXXIII/256/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - epitafium w Moryniu Maciej Molenda 2018-07-30 09:52:32
Uchwała Nr XXXIII/257/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2018-07-30 09:48:04
Uchwała Nr XXXIII/258/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bramy garażowej oraz armatury wodno-pianowej Maciej Molenda 2018-07-30 09:42:20
Uchwała Nr XXXIII/259/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu Maciej Molenda 2018-07-30 09:40:30
Sprawozdanie z badań wody w kąpielisku Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:39:37
Informacja o przydatności wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:39:06
Sesja XXXIII - 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-30 09:38:03
Sprawozdanie z badań wody w kąpielisku Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:37:47
Informacja o przydatności wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:36:35
Informacja o przydatności wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:35:35
Sprawozdania z badań wody w kąpielisku sezon 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:32:55
ocena sezonowa wody w kąpielisku 2017 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:31:27
Ocena czteroletnia wody w kąpielisku Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:30:06
Profil wody 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:26:24
Ewidencja kąpielisk - Karta kąpieliska 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:23:59
Ewidencja kąpielisk - wykaz kąpielisk 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:22:08
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-27 13:53:38
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska Maciej Molenda 2018-07-27 11:15:09
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska Maciej Molenda 2018-07-27 11:07:19
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska Maciej Molenda 2018-07-27 11:02:26
Zarządzenie Nr 81/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-07-27 10:47:18
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż na "Alei Gwiazd Plejstocenu" w Moryniu dwóch modeli zwierząt tj. model prażubra stepowego oraz łosia północnego Maciej Molenda 2018-07-25 14:40:53
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż na "Alei Gwiazd Plejstocenu" w Moryniu dwóch modeli zwierząt tj. model prażubra stepowego oraz łosia północnego Maciej Molenda 2018-07-25 14:40:26
Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-24 08:47:39
Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 maja 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-24 08:44:47
Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-24 08:44:38
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie zmiany formy "Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" z papierowej na elektroniczną Maciej Molenda 2018-07-23 15:05:48
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie zmiany formy "Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" z papierowej na elektroniczną Maciej Molenda 2018-07-23 15:05:27
Gospodarka Łowiecka Maciej Molenda 2018-07-23 15:03:01
Szacowanie szkód łowieckich Maciej Molenda 2018-07-23 15:00:59
Szacowanie szkód łowieckich Maciej Molenda 2018-07-23 14:59:35