herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2019 R. Maciej Molenda 2019-01-03 07:51:24
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2019 R. Maciej Molenda 2019-01-03 07:48:23
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2019 R. Maciej Molenda 2019-01-03 07:47:32
Ogłoszenia 2019 Maciej Molenda 2019-01-03 07:45:07
Ogłoszenia 2019 Maciej Molenda 2019-01-03 07:44:56
III Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 grudnia 2018 r. - |10 głosowań| Maciej Molenda 2019-01-02 13:38:52
III Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 grudnia 2018 r. - |10 głosowań| Maciej Molenda 2019-01-02 13:38:10
III Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 grudnia 2018 r. - |10 głosowań| Maciej Molenda 2019-01-02 13:37:44
III Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 28 grudnia 2018 r. - |10 głosowań| Maciej Molenda 2019-01-02 13:35:34
Zarządzenie 133/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2019-01-02 08:04:27
Zarządzenie 133/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2019-01-02 08:03:34
Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Klępicz" gm. Moryń Maciej Molenda 2019-01-02 07:56:33
Komisje Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2018-12-31 12:22:23
Zawiadomienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianie decyzji nr 612/2018 o pozwoleniu na przeprowadzenie badań powierzchniowych na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2018-12-31 12:15:35
Alenkowicz Wiesława - radna Maciej Molenda 2018-12-31 12:12:24
Barylska Renata - radna Maciej Molenda 2018-12-31 12:11:30
Bielawski Paweł - radny Maciej Molenda 2018-12-31 12:10:56
Dybizbański Artur - radny Maciej Molenda 2018-12-31 12:10:19
Fedorowicz Magdalena - radna Maciej Molenda 2018-12-31 12:09:36
Hirt Iwona - radna Maciej Molenda 2018-12-31 12:09:01
Maciejewski Mariusz - radny Maciej Molenda 2018-12-31 12:08:26
Markowski Anatol - radny Maciej Molenda 2018-12-31 12:07:45
Piątkowska Danuta - radna Maciej Molenda 2018-12-31 12:06:43
Potapińska Katarzyna - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maciej Molenda 2018-12-31 12:06:00
Sobczyńska Anna - radna Maciej Molenda 2018-12-31 12:05:04
Sobczyński Piotr - radny Maciej Molenda 2018-12-31 12:04:09
Sołoducha Barbara - radna Maciej Molenda 2018-12-31 12:03:33
Wszołek Józef - radny Maciej Molenda 2018-12-31 12:02:56
Radni VIII kadencji Maciej Molenda 2018-12-31 12:02:10
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2018-12-31 09:12:36
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 Alicja Mikołajczyk 2018-12-24 10:03:15
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Porgramu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Maciej Molenda 2018-12-21 13:08:35
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Porgramu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Maciej Molenda 2018-12-21 11:24:33
2019 Maciej Molenda 2018-12-21 11:22:12
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" Maciej Molenda 2018-12-20 12:12:51
Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Przyjezierze" gm. Moryń Maciej Molenda 2018-12-20 11:05:20
Zarządzenie Nr 131/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-12-19 09:22:46
Zarządzenie Nr 132/2018 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-12-19 09:15:39
Podatki i opłaty na rok 2019 Maciej Molenda 2018-12-19 09:01:43
Podatki i opłaty na rok 2019 Maciej Molenda 2018-12-18 14:31:54