Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - zawiadamia, że dnia 19 lipca 2022 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.2.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-07-19 14:07:08
Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 czerwca 2022 r. Maciej Molenda 2022-07-18 11:35:12
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze Maciej Molenda 2022-07-15 10:34:30
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze Maciej Molenda 2022-07-15 10:33:07
Plany miejscowe Maciej Molenda 2022-07-15 10:24:47
Studium uwarunkowań Maciej Molenda 2022-07-15 10:24:37
Zagospodarowanie przestrzenne (zakładka menu) Maciej Molenda 2022-07-15 10:24:18
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 14 lipca 2022 r. - |3 głosowania| Maciej Molenda 2022-07-15 07:46:38
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 14 lipca 2022 r. - |3 głosowania| Maciej Molenda 2022-07-15 07:44:04
Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2022-07-12 10:58:11
Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie anulowania zarządzenia Burmistrza Morynia nr 68/2022 z dnia 08 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2022-07-12 10:53:54
W. Alenkowicz - interpelacja w sprawie podwyżki ceny dostawy ciepła Maciej Molenda 2022-07-11 13:37:21
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie zespołu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 2/1 obręb Młynary, Gmina Moryń. Sebastian Portkowski 2022-07-11 13:16:21
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2022-07-11 10:45:39
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 lipca 2022 r. Maciej Molenda 2022-07-11 07:41:29
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 lipca 2022 r. Maciej Molenda 2022-07-11 07:36:56
Porządek obrad XXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 lipca 2022 r. Maciej Molenda 2022-07-11 07:30:02
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na trenie działek nr 119 i 225/3 obręb Moryń 3. Sebastian Portkowski 2022-07-08 14:41:40
ZARZĄDZENIE NR 70 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sebastian Portkowski 2022-07-08 14:08:44
ZARZĄDZENIE NR 65/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sebastian Portkowski 2022-07-08 14:06:31
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sebastian Portkowski 2022-07-08 14:05:54
ZARZĄDZENIE NR 70 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sebastian Portkowski 2022-07-08 14:03:52
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sebastian Portkowski 2022-07-08 14:02:44
ZARZĄDZENIE NR 68/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sebastian Portkowski 2022-07-08 14:01:15
ZARZĄDZENIE NR 70 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sebastian Portkowski 2022-07-08 14:00:27
ZARZĄDZENIE NR 70 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sebastian Portkowski 2022-07-08 13:53:07
ZARZĄDZENIE NR 70 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Sebastian Portkowski 2022-07-08 13:50:26
ZARZĄDZENIE NR 66 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sebastian Portkowski 2022-07-08 13:47:01
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu na terenie: - działek o nr ewid.: 103/24, 93, 72/17, 68/15, 61, 78/1, 96/4, 126, 129, 97/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń - działek o nr ewid.: 16/15, 9 - (cześć działki) obręb Przyjezierze II, gmina Moryń, - działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 70/1, 72/14, 71, obręb Moryń 1, gmina Moryń.erze II, gmina Moryń, działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 70/1, 72/14, 71 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Sebastian Portkowski 2022-07-08 10:08:52
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu na terenie: - działek o nr ewid.: 103/24, 93, 72/17, 68/15, 61, 78/1, 96/4, 126, 129, 97/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń - działek o nr ewid.: 16/15, 9 - (cześć działki) obręb Przyjezierze II, gmina Moryń, - działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 70/1, 72/14, 71, obręb Moryń 1, gmina Moryń.erze II, gmina Moryń, działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 70/1, 72/14, 71 obręb Moryń 1, gmina Moryń. Sebastian Portkowski 2022-07-08 10:08:24
UCHWAŁA NR XXVII/226/2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2022-07-05 12:43:56
UCHWAŁA NR XXVII/226/2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2022-07-05 09:48:39
UCHWAŁA NR XXVII/226/2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2022-07-05 09:44:33
UCHWAŁA NR XXVII/226/2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2022-07-05 09:32:13
Zapytanie ofertowe na wykonanie izolacji termicznej poddasza remizy OSP w Moryniu pianką poliuretanową otwartokomórkową Maciej Molenda 2022-07-04 15:05:25
Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu Maciej Molenda 2022-07-04 11:03:04
Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2022-07-04 11:00:36
UCHWAŁA NR XXVII/226/2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2022-07-04 10:37:56
UCHWAŁA NR XXVII/220/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Maciej Molenda 2022-07-04 10:36:22
UCHWAŁA NR XXVII/225/2022 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2022-07-04 10:25:22