herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:35:05
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:34:44
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:34:28
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:34:13
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:33:42
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:32:57
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 lipca 2018 r. Sławomir Jasek 2018-07-16 13:12:42
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 lipca 2018 r. Sławomir Jasek 2018-07-16 13:11:26
Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-07-13 14:51:03
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:48:39
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:37:16
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:36:55
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:36:45
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:36:27
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:36:00
Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-07-12 14:23:05
Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-07-11 14:32:39
Burmistrz Morynia ogłasza II nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2018 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Maciej Molenda 2018-07-10 14:24:04
Burmistrz Morynia ogłasza II nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2018 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych Maciej Molenda 2018-07-10 14:15:34
Porządek XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 lipca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-10 12:11:08
Porządek XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 lipca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-10 12:08:57
Porządek XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 lipca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-10 12:07:54
Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-07-06 10:39:02
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0, 4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin - Moryń Maciej Molenda 2018-07-04 11:58:18
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0, 4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin - Moryń Maciej Molenda 2018-07-04 11:58:03
Jerzy Domaradzki - Przewodniczący Rady Maciej Molenda 2018-07-03 09:19:16
józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2018-07-03 09:18:14
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2018-07-02 09:15:50
Skład VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2018-07-02 09:13:24
Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-06-29 11:18:36
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-06-29 11:11:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w obrębie 0011 Bielin Gmina Moryń Maciej Molenda 2018-06-28 15:06:02
2018 Maciej Molenda 2018-06-28 10:35:09
2017 Maciej Molenda 2018-06-28 10:34:55
2016 Maciej Molenda 2018-06-28 10:34:45
2015 Maciej Molenda 2018-06-28 10:34:37
2014 Maciej Molenda 2018-06-28 10:34:28
2014 Maciej Molenda 2018-06-28 10:33:42
2013 Maciej Molenda 2018-06-28 10:33:32
2012 Maciej Molenda 2018-06-28 10:33:18