herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Podatki i opłaty na rok 2019 Maciej Molenda 2018-12-18 14:22:21
Podatki i opłaty na rok 2019 Maciej Molenda 2018-12-18 14:17:31
Podatki i opłaty na rok 2019 Maciej Molenda 2018-12-18 14:17:25
Zarządznie Nr 129/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń Maciej Molenda 2018-12-18 11:35:11
Zarządznie Nr 129/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń Maciej Molenda 2018-12-18 11:01:00
Wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń Maciej Molenda 2018-12-18 10:32:21
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu do wywozu nieczystości stałych DAF 55.210 Sławomir Jasek 2018-12-18 10:06:11
Zarządzenie Nr 129/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń Maciej Molenda 2018-12-18 08:23:26
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-12-17 14:15:43
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-12-17 14:11:22
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-12-17 14:06:44
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-12-17 14:02:56
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-12-17 13:54:08
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-12-17 13:53:11
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2018-12-17 13:43:33
Wytyczne Zachodniopomoskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dotyczące okazjonalnej sprzedaży żywności na imprezach okolicznościowych typu jarmarki, kiermasze szkolne, parafialne itp. Maciej Molenda 2018-12-14 09:24:25
Wytyczne Zachodniopomoskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dotyczące okazjonalnej sprzedaży żywności na imprezach okolicznościowych typu jarmarki, kiermasze szkolne, parafialne itp. Maciej Molenda 2018-12-14 09:22:26
Interpelacja - radnej M. Fedorowicz - w sprawie linii autobusowej relacji Moryń - Chojna Maciej Molenda 2018-12-13 14:38:45
Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Gądno" gm. Moryń Maciej Molenda 2018-12-13 08:23:25
Interpelacja - radnej M. Fedorowicz - w sprawie chodnika wokół kościoła w Klępiczu Maciej Molenda 2018-12-13 08:19:11
Protokół z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 5 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-12-13 08:17:31
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2018-12-10 09:27:32
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokatorowych Maciej Molenda 2018-12-10 09:26:42
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy z zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Maciej Molenda 2018-12-10 09:25:11
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomoerania Maciej Molenda 2018-12-10 09:22:45
Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej Maciej Molenda 2018-12-10 09:21:42
Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maciej Molenda 2018-12-10 09:20:51
Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Maciej Molenda 2018-12-10 09:19:56
Sesja II - 5 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-12-10 09:14:08
Interpelacja - radnej M. Fedorowicz - w sprawie chodnika wokół kościoła w Klępiczu Maciej Molenda 2018-12-07 11:00:29
Interpelacja - radnej M. Fedorowicz - w sprawie linii autobusowej relacji Moryń - Chojna Maciej Molenda 2018-12-07 11:00:02
Interpelacja - radnej M. Fedorowicz - w sprawie chodnika wokół kościoła w Klępiczu Maciej Molenda 2018-12-07 10:59:08
05.012.2018 Maciej Molenda 2018-12-07 10:53:58
2018 Maciej Molenda 2018-12-07 10:53:21
I rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. Maciej Molenda 2018-12-05 15:09:48
II Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 5 grudnia 2018 r. - |9 głosowań| Maciej Molenda 2018-12-05 14:23:01
II Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 5 grudnia 2018 r. - |9 głosowań| Maciej Molenda 2018-12-05 14:22:25
II Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 5 grudnia 2018 r. - |9 głosowań| Maciej Molenda 2018-12-05 14:20:44
II Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 5 grudnia 2018 r. - |9 głosowań| Maciej Molenda 2018-12-05 14:19:03
Sławomir Jasek 2018-12-04 08:40:55