herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 m. Stare Objezierze Maciej Molenda 2017-06-19 14:58:47
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Odrzańska Maciej Molenda 2017-06-19 14:56:33
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Lipowa Maciej Molenda 2017-06-19 14:55:31
2017 Maciej Molenda 2017-06-19 14:51:23
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2017-06-12 15:09:41
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-06-12 15:08:43
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 12:41:16
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:55:09
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:46:12
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:45:39
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:40:51
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:40:07
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:39:30
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:36:30
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:31:39
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:25:02
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:24:18
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:22:39
- dokument usunięty Maciej Molenda 2017-06-08 10:22:02
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:22:00
- dokument usunięty Maciej Molenda 2017-06-08 10:21:51
- dokument usunięty Maciej Molenda 2017-06-08 10:20:59
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-06-06 12:11:24
VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1, obręb 2 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-06-06 12:06:59
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 położonej w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-06-06 12:04:48
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-06 11:59:42
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-06 11:58:43
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2017-05-31 09:11:07
Jerzy Domaradzki - Przewodniczący Rady Maciej Molenda 2017-05-31 09:10:20
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-05-29 13:33:57
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-05-29 13:33:18
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU Maciej Molenda 2017-05-29 13:19:46
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Maciej Molenda 2017-05-29 08:11:57
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2016 Maciej Molenda 2017-05-25 14:25:15
Obwieszczenie o szczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 125 przy ul. Lipowej w Moryniu na terenie działek o nr ewid. 616, 834/1 obręb Przyjezierze II" Maciej Molenda 2017-05-25 09:08:35
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-05-24 12:28:13
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej 'Nowe Objezierze' w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Maciej Molenda 2017-05-22 08:49:40
Sprzedaż napojów alkoholowych Maciej Molenda 2017-05-19 13:19:26
Pełnomocnitwo do zameldowania\wymeldowania Maciej Molenda 2017-05-19 13:18:33
Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Maciej Molenda 2017-05-19 12:26:43