herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Radni - koniec kadencji Maciej Molenda 2018-09-26 10:29:35
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Maciej Molenda 2018-09-25 12:38:21
Ocena czteroletnia wody w kąpielisku 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-09-25 12:18:11
ocena sezonowa wody w kąpielisku 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-09-25 12:17:43
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do dzerżawy Maciej Molenda 2018-09-25 11:50:26
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Molenda 2018-09-24 15:16:10
Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2018-09-24 11:39:53
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 Maciej Molenda 2018-09-21 11:35:05
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-20 14:31:00
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-20 14:27:57
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-20 14:27:43
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2018-09-19 11:02:00
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2018-09-19 10:59:29
Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-09-19 10:55:28
Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-09-19 10:53:50
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 13:05:03
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 13:03:49
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 13:03:33
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 12:51:34
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 12:49:22
Informacja GKW w Moryniu o składzie Komisji, jej siedzibie oraz harmonogramie dyżurów Maciej Molenda 2018-09-12 11:55:05
Informacja GKW w Moryniu o składzie Komisji, jej siedzibie oraz harmonogramie dyżurów Maciej Molenda 2018-09-12 11:51:51
Informacja o wyniku przetargu o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-11 11:12:59
II kwartał 2018 Maciej Molenda 2018-09-11 11:01:12
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-06 14:13:35
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-06 14:10:47
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-06 12:21:30
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-06 12:20:26
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-06 12:13:24
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-09-06 12:13:02
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-09-06 12:12:47
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-09-06 11:33:20
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pełnomocnika "EKO-EL" ul. Monte Casino 18a/119, 70 - 467 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych. Maciej Molenda 2018-09-04 10:05:03
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pełnomocnika "EKO-EL" ul. Monte Casino 18a/119, 70 - 467 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych. Maciej Molenda 2018-09-04 10:04:29
Informacja o przydatności wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2018-08-31 10:42:41
Sprawozdanie z badań wody w kąpielisku 21.08.2018r. Alicja Mikołajczyk 2018-08-31 10:42:23
Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-08-31 07:50:02
Uchwała Nr CCCII.546.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Moryń na lata 2018 - 2027 Maciej Molenda 2018-08-29 12:44:05
Uchwała Nr CCCII.545.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gmny Moryń na 2018 rok Maciej Molenda 2018-08-29 12:35:47
Uchwała Nr CCCII.545.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gmny Moryń na 2018 rok Maciej Molenda 2018-08-29 12:35:24