Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenia (zakładka menu) Maciej Molenda 2020-01-24 09:46:38
Uchwała Nr XXX.93.2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Moryń na 2020 r. Maciej Molenda 2020-01-24 08:05:04
Uchwała Nr XXX.94.2020 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń Maciej Molenda 2020-01-24 07:59:47
rok 2020 Maciej Molenda 2020-01-24 07:57:18
Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Moryń Maciej Molenda 2020-01-23 12:06:25
Informacje podstawowe (zakładka menu) Maciej Molenda 2020-01-23 11:56:50
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu Maciej Molenda 2020-01-23 11:53:11
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu Maciej Molenda 2020-01-23 11:52:13
Zawiadowmienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie odcinka sieci wodociągowej". Maciej Molenda 2020-01-23 09:36:23
Zawiadowmienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie odcinka sieci wodociągowej". Maciej Molenda 2020-01-23 09:33:02
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO / UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO W MIEJSCE UTRACONEGO Maciej Molenda 2020-01-21 14:46:51
Protokół z obrad X Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 grudnia 2019 r. Maciej Molenda 2020-01-21 10:36:18
Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2020-01-21 09:02:07
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2020-01-20 13:31:10
Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Moryń w 2020 roku Maciej Molenda 2020-01-16 09:14:04
Zarządzenia 2020 Maciej Molenda 2020-01-16 09:07:42
Zarządzenia 2020 Maciej Molenda 2020-01-16 09:07:27
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.: 748, 495, 741/5 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń" Alicja Mikołajczyk 2020-01-14 13:17:32
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.: 748, 495, 741/5 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń" Alicja Mikołajczyk 2020-01-14 13:17:00
Obwieszczenia 2020 Alicja Mikołajczyk 2020-01-14 13:12:11
Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moryń na lata 2020- 2024 Maciej Molenda 2020-01-13 08:51:59
Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moryń. Maciej Molenda 2020-01-13 08:51:32
Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moryń na lata 2020- 2024 Maciej Molenda 2020-01-13 08:49:50
Uchwała Nr X/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2020-01-13 08:48:03
Uchwała Nr X/74/2019 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Moryń na rok szkolny 2019/2020 Maciej Molenda 2020-01-13 08:46:42
Uchwała Nr X/73/2019 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmionowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2020 Maciej Molenda 2020-01-13 08:45:06
Uchwała Nr X/72/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2020-01-13 08:41:25
Uchwała Nr X/71/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2020 Maciej Molenda 2020-01-13 08:39:59
Uchwała Nr X/70/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 Maciej Molenda 2020-01-13 08:32:42
Uchwała Nr X/69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej Maciej Molenda 2020-01-13 08:31:07
Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych Maciej Molenda 2020-01-13 08:28:17
Uchwała Nr X/68/2019 w sprawie zarwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2020-01-13 08:26:20
Uchwała Nr X/67/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2020 rok. Maciej Molenda 2020-01-13 08:20:45
Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych Maciej Molenda 2020-01-13 08:12:12
Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych Maciej Molenda 2020-01-13 08:08:56
Sesja X - 30 grudnia 2019 r. Maciej Molenda 2020-01-13 08:06:22
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń Maciej Molenda 2020-01-10 18:13:02
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń Maciej Molenda 2020-01-10 18:13:00
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń Maciej Molenda 2020-01-09 14:32:23
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń Maciej Molenda 2020-01-09 14:19:43