herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Maciej Molenda 2018-08-27 11:19:10
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Maciej Molenda 2018-08-27 11:18:47
Pismo w sprawie przydatności wody do spożycia na ul. Chopina i Rynkowej w Moryniu Maciej Molenda 2018-08-27 11:06:16
Pismo w sprawie przydatności wody do spożycia na ul. Chopina i Rynkowej w Moryniu Maciej Molenda 2018-08-27 11:05:02
Sprawozdanie z badań nr 1154/18/S Instytutu Zootechniki w Szczecinie - Moryń, Przedszkole, ul. Chopina 2 Maciej Molenda 2018-08-27 11:02:18
Sprawozdanie z badań nr 1154/18/S Instytutu Zootechniki w Szczecinie - Moryń, Przedszkole, ul. Chopina 2 Maciej Molenda 2018-08-27 11:01:12
rok 2018 Maciej Molenda 2018-08-27 10:57:28
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-24 12:45:34
Sprawozdanie z badań wody w kąpielisku 10.08.2018r. Alicja Mikołajczyk 2018-08-24 08:44:55
Informacja o przydatności wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2018-08-24 08:43:33
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-08-23 15:14:54
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych Maciej Molenda 2018-08-23 10:47:46
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych Maciej Molenda 2018-08-23 10:45:13
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych Maciej Molenda 2018-08-23 10:42:00
Wybory samorządowe - 21.10.2018 r. Maciej Molenda 2018-08-23 10:36:37
Rok 2018 Maciej Molenda 2018-08-23 10:35:51
Zawiadomienie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: ?budowie linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń na działkach o nr ewid. 315/17, 327/2, 332/2 obręb 2 m. Moryń Maciej Molenda 2018-08-22 14:55:44
III przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-08-22 14:48:36
Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-08-22 14:46:20
Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-08-22 14:45:25
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-08-22 14:37:47
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-08-22 14:37:03
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-16 10:23:45
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-16 10:23:02
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-16 10:22:39
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-16 10:22:21
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-16 10:21:23
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-08-13 14:03:44
II kwartał 2018 Maciej Molenda 2018-08-09 13:04:02
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-08-09 12:56:17
Informacja o polowaniu na ptactwo Sławomir Jasek 2018-08-08 12:33:03
Zawiadomienie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "budowie lini kablowej w ramach modernizacji sieci elektroelektrycznej" Maciej Molenda 2018-08-07 12:37:23
Burmistrz Morynia informuje o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 27 lipca 2018 r. Sławomir Jasek 2018-08-03 07:36:41
Burmistrz Morynia informuje o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 27 lipca 2018 r. Sławomir Jasek 2018-08-03 07:35:53
Uchwała Nr XXXII/243/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego Maciej Molenda 2018-07-31 11:01:10
Uchwała Nr XXXII/244/2018 w sprawie wysokości ekwiwalentu za uczestniczenie w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Maciej Molenda 2018-07-31 10:59:28
Uchwała Nr XXXII/245/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2018-07-31 10:55:41
Uchwała Nr XXXII/246/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 Maciej Molenda 2018-07-31 10:53:57
Uchwała Nr XXXII/247/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie Sici tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierze Maciej Molenda 2018-07-31 10:52:44
Uchwała Nr XXXII/248/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół filialny pw. Św. Wojciecha w Mirowie Maciej Molenda 2018-07-31 10:51:23