herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-05 08:55:32
IV kwartał 2017 Maciej Molenda 2018-03-05 07:36:08
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-03-02 11:28:03
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-03-02 11:25:50
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-03-02 11:25:48
[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego. Maciej Molenda 2018-03-02 10:26:01
[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego. Maciej Molenda 2018-03-02 10:24:16
[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego. Maciej Molenda 2018-03-02 10:09:53
[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego. Maciej Molenda 2018-03-02 10:08:59
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w Ośrodku Kulturalno-Sportowym w Bielinie - Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń Maciej Molenda 2018-03-01 14:26:47
Oferta realizacji zadania publicznego Maciej Molenda 2018-03-01 14:21:02
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 14:15:27
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 14:13:44
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 14:11:45
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 14:09:48
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 14:09:24
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 14:04:02
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 14:03:19
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 14:00:25
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:53:26
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:52:20
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:51:35
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:45:29
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:34:07
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:26:11
rok 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:22:17
Centralny Rejestr Umów Maciej Molenda 2018-03-01 13:22:03
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie Maciej Molenda 2018-02-28 13:22:25
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie Maciej Molenda 2018-02-28 13:22:01
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-02-28 13:19:14
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie Maciej Molenda 2018-02-28 13:19:06
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-02-28 13:12:50
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-02-28 12:53:53
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-02-28 12:41:37
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-02-28 12:33:47
Uchwała Nr XXX/231/2018 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023" Maciej Molenda 2018-02-28 10:31:36
Sesja XXX - 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-28 10:27:14
Sesja XXX - 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-28 10:27:10
Uchwała Nr XXIX/222/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2018 rok Maciej Molenda 2018-02-28 10:26:37
Uchwała Nr XXIX/223/2018 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Moryń w latach 2018-2021 przedłożonego przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2018-02-28 10:24:44