Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Urzędnika Wyborczego w Moryniu w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Maciej Molenda 2019-04-23 11:33:11
Komunikat OKW w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Maciej Molenda 2019-04-23 10:01:46
Informacja OKW w Gorzowie Wielkopolskim o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Maciej Molenda 2019-04-23 10:01:31
Protokół z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2019 r. Maciej Molenda 2019-04-18 11:44:37
Protokół z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 marca 2019 r. Maciej Molenda 2019-04-18 11:44:10
Interpelacja - radnego Józefa Wszołka - w sprawie budowy parkingu na wolnym placu za budynkiem Urzędu Miejskiego Maciej Molenda 2019-04-18 11:41:49
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Molenda 2019-04-17 12:45:42
Informacja OKW w Gorzowie Wielkopolskim o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Maciej Molenda 2019-04-17 10:35:02
Komunikat OKW w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Maciej Molenda 2019-04-17 10:32:05
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie obwodów głosowania Maciej Molenda 2019-04-17 08:46:06
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie obwodów głosowania Maciej Molenda 2019-04-17 08:45:20
Postanowienie Nr 127/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Moryń w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Maciej Molenda 2019-04-16 12:06:57
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 Maciej Molenda 2019-04-16 09:59:00
Rok 2019 Maciej Molenda 2019-04-16 09:57:03
Rok 2019 Maciej Molenda 2019-04-16 09:56:54
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2019 r. Maciej Molenda 2019-04-16 09:30:01
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-04-15 13:01:19
Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Klępicz" gm. Moryń Alicja Mikołajczyk 2019-04-15 09:18:40
Interpelacja - radnego Józefa Wszołka - w sprawie budowy parkingu na wolnym placu za budynkiem Urzędu Miejskiego Sławomir Jasek 2019-04-12 12:42:49
Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Klępicz" gm. Moryń Sławomir Jasek 2019-04-10 07:46:52
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń Maciej Molenda 2019-04-04 14:02:09
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń Maciej Molenda 2019-04-04 08:46:05
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń Maciej Molenda 2019-04-03 14:42:56
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń Maciej Molenda 2019-04-03 14:41:39
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 Maciej Molenda 2019-04-03 10:10:22
Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Maciej Molenda 2019-04-03 09:30:02
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu wspófianowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Przedszkole równych szans" Maciej Molenda 2019-04-03 09:28:27
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" Maciej Molenda 2019-04-03 09:26:37
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2019 Maciej Molenda 2019-04-03 08:53:59
Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Maciej Molenda 2019-04-03 08:52:37
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-04-03 08:51:59
Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Maciej Molenda 2019-04-03 08:50:57
Sesja IV - 21 lutego 2019 r. Maciej Molenda 2019-04-03 08:49:10
Sesja V - 29 marca 2019 r. Maciej Molenda 2019-04-03 08:49:01
V Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 marca 2019 r. - |11 głosowań| Maciej Molenda 2019-04-02 14:43:02
V Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 marca 2019 r. - |11 głosowań| Maciej Molenda 2019-04-02 14:41:53
V Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 marca 2019 r. - |11 głosowań| Maciej Molenda 2019-04-02 14:39:54
Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2019-04-02 14:17:19
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2019-04-02 10:30:37
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu Maciej Molenda 2019-04-02 09:13:56