Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2021-01-08 08:45:22
Zarządzenie nr 124/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2021-01-08 08:39:45
Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku Maciej Molenda 2021-01-08 07:15:23
Zarządzenia 2021 Maciej Molenda 2021-01-08 07:08:53
Podatki i opłaty na rok 2021 Maciej Molenda 2021-01-05 14:16:32
rok 2020 Maciej Molenda 2021-01-05 11:47:06
Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 26 w obrębie Białęgi w gminie Chojna oraz na działkach o nr ewidencyjnych 107/120, 107/167, 105/6, 106 w obrębie Witnica w gminie Moryń, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Alicja Mikołajczyk 2021-01-05 11:18:45
Obwieszczenia 2021 Alicja Mikołajczyk 2021-01-05 11:13:42
Podatki i opłaty na rok 2021 Maciej Molenda 2021-01-05 07:58:16
Podatki i opłaty na rok 2021 Maciej Molenda 2021-01-05 07:53:50
Podatki i opłaty na rok 2021 Maciej Molenda 2021-01-05 07:30:04
Podatki i opłaty na rok 2021 Maciej Molenda 2021-01-05 07:29:11
Podatki i opłaty na rok 2021 Maciej Molenda 2021-01-05 07:23:35
Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek w roku 2021 Sebastian Portkowski 2020-12-30 10:24:40
XV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 grudnia 2020 r. - |13 głosowań| Maciej Molenda 2020-12-30 10:22:49
XV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 grudnia 2020 r. - |13 głosowań| Maciej Molenda 2020-12-30 10:22:00
XV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 grudnia 2020 r. - |13 głosowań| Maciej Molenda 2020-12-30 10:20:44
XV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 grudnia 2020 r. - |13 głosowań| Maciej Molenda 2020-12-30 10:20:44
XV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 29 grudnia 2020 r. - |13 głosowań| Maciej Molenda 2020-12-30 10:19:37
Obwieszczenie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 Alicja Mikołajczyk 2020-12-30 09:22:42
Obwieszczenie - polowania zbiorowe Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 Alicja Mikołajczyk 2020-12-30 09:22:18
Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę Maciej Molenda 2020-12-28 10:42:28
Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 30 listopada 2020 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. Maciej Molenda 2020-12-28 10:39:26
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-28 10:03:19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń" Maciej Molenda 2020-12-23 13:02:22
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń" Maciej Molenda 2020-12-23 12:51:42
Obwieszczenie - zostało wydane postanowienie ISR.6220.10.2020 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w gminie Moryń" Alicja Mikołajczyk 2020-12-22 13:08:34
"W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" Maciej Molenda 2020-12-21 14:58:19
"W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" Maciej Molenda 2020-12-21 14:54:31
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kuźni na budynek warsztatowy Sebastian Portkowski 2020-12-21 12:49:57
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 14:17:22
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 14:15:36
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 14:08:54
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 14:01:19
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 13:54:29
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 13:54:27
Uchwała nr XIV/115/2020 w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu [UCHYLONA] Maciej Molenda 2020-12-18 11:39:42
Uchwała nr XIV/113/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2021 rok Maciej Molenda 2020-12-18 11:37:01
Uchwała nr XIV/114/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. Maciej Molenda 2020-12-18 11:23:04
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-17 15:49:42