herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku przetargu Maciej Molenda 2017-05-18 12:57:03
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-05-18 12:54:11
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-05-16 11:19:51
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-05-15 14:01:55
Skład VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu (2014 - 2018): Maciej Molenda 2017-05-15 14:00:30
Składy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu VII Kadencji - 2014-2018 Maciej Molenda 2017-05-15 13:59:43
Protokół z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-05-15 13:58:18
Wiesława Alenkowicz - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:58:16
Mariusz Bylewski - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:57:45
Karolina Dudek-Śimiśmiewicz - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:57:14
Urszula Dumicz - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:56:34
Artur Dybizbański - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:55:40
Magdalena Fedorowicz - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:54:48
Paweł Garus - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:54:06
Iwona Hirt - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:53:33
Krzysztof Konecki - Wice Przewodniczący Rady Maciej Molenda 2017-05-08 10:52:25
Maciej Ostrowski - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:49:12
Piotr Sobczyński - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:48:44
Renata Zawadzka - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:47:57
Piotr Sobczyński - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:46:48
Barbara Sołoducha - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:46:14
Katarzyna Więcławska - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:44:53
Radni Maciej Molenda 2017-05-08 10:44:00
Informacja o wyniku przetargu działka nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2017-05-05 10:20:18
Informacja o wyniku przetargu - działka nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2017-05-05 10:20:04
Informacja o wyniku przetargu działka nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2017-05-05 10:16:57
IV kwartał Maciej Molenda 2017-05-04 07:47:42
i kwartał 2017 Maciej Molenda 2017-05-04 07:46:49
Informacja o wyniku przetargu Maciej Molenda 2017-04-28 14:35:12
Informacja o wyniku przetargu Maciej Molenda 2017-04-28 14:33:17
Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-04-28 14:27:19
IV rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych Maciej Molenda 2017-04-28 13:27:15
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 907/6, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-04-28 13:25:10
VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1, obręb 2 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-04-28 13:22:58
Zarzązenie Nr 32/2017 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Maciej Molenda 2017-04-28 13:19:43
Zarządzenie Nr 39/2017 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań Maciej Molenda 2017-04-28 13:15:39
Informacja o wyniku przetargu - działka niezabudowana nr 276/6 Maciej Molenda 2017-04-28 13:12:48
Marek Kurjata - Skarbnik Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-04-28 13:07:25
Marta Cacek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Maciej Molenda 2017-04-28 13:06:56
Krzysztof Jaz - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2017-04-28 13:06:14