herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
VII kadencja Maciej Molenda 2018-06-28 10:25:20
VI kadencja Maciej Molenda 2018-06-28 10:25:08
V kadencja Maciej Molenda 2018-06-28 10:24:59
IV kadencja Maciej Molenda 2018-06-28 10:24:52
Komisje Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2018-06-28 10:23:56
Skład VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2018-06-28 10:22:20
Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 maja 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-28 10:05:47
Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 maja 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-28 10:05:31
Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 maja 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-28 10:05:12
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Maciej Molenda 2018-06-25 08:49:28
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Maciej Molenda 2018-06-25 08:49:20
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Maciej Molenda 2018-06-25 08:49:01
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Maciej Molenda 2018-06-25 08:43:33
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO Maciej Molenda 2018-06-25 08:39:38
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Maciej Molenda 2018-06-25 08:38:09
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (ogólna) Maciej Molenda 2018-06-25 08:36:18
KLAUZULE INFORMACYJNE RODO Maciej Molenda 2018-06-25 08:35:54
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej "Nowe Objezierze" w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 12,4 MW, miejscowość: Nowe Objezierze" Maciej Molenda 2018-06-25 07:28:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej "Nowe Objezierze" w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 12,4 MW, miejscowość: Nowe Objezierze" Maciej Molenda 2018-06-25 07:27:46
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej "Nowe Objezierze" w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 12,4 MW, miejscowość: Nowe Objezierze" Maciej Molenda 2018-06-25 07:26:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej "Nowe Objezierze" w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 12,4 MW, miejscowość: Nowe Objezierze" Maciej Molenda 2018-06-25 07:26:16
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:19:23
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:19:09
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:18:58
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:18:32
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:17:42
Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-06-22 08:44:22
Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-06-22 08:38:23
Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Maciej Molenda 2018-06-22 08:33:12
Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu Maciej Molenda 2018-06-22 08:29:15
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2018-06-20 15:01:23
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na terenie Gminy Moryń. Maciej Molenda 2018-06-20 09:03:37
Komunikat nr 1/2018 - Postanowienie Inspektora Budowlanego w Gryfinie, w sprawie kontroli budynków mieszkaniowych oraz mieszkalno-usługowych, w tym również budynków jendorodzinnych w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych na terenie powiatu gryfińskiego. Maciej Molenda 2018-06-19 11:52:12
Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-06-18 08:52:07
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-06-14 08:55:49
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 33 o pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-06-14 08:55:13
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-06-14 08:54:40
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 16 o pow. 0,15 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2018-06-14 08:53:39
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Nr 290 o pow. 0,08 ha sklasyfikowana jako W i Nr 291 o pow. 0,06 ha, sklasyfikowana jako droga Maciej Molenda 2018-06-14 08:52:50
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-13 12:18:01