Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Maciej Molenda 2019-04-02 07:40:38
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-04-02 07:37:50
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-04-02 07:37:10
Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-04-02 07:32:32
Interpelacja - radnego Józefa Wszołka - w sprawie budowy parkingu na wolnym placu za budynkiem Urzędu Miejskiego Maciej Molenda 2019-04-01 12:31:16
29.03.2019 Maciej Molenda 2019-04-01 12:30:51
Interpelacja - radnego Józefa Wszołka - w sprawie budowy parkingu na wolnym placu za budynkiem Urzędu Miejskiego Maciej Molenda 2019-04-01 12:30:38
2019 Maciej Molenda 2019-04-01 12:26:05
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb w wodach jeziora Bielin w Gminie Moryń Maciej Molenda 2019-03-29 14:13:13
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-28 11:24:35
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" Maciej Molenda 2019-03-28 08:42:42
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" Maciej Molenda 2019-03-28 08:38:51
Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszeone otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Moryń w 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-27 08:56:45
Centralny Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2019-03-26 11:32:33
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 28 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-22 07:31:05
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 28 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-21 13:48:10
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 marca 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-21 13:15:34
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 marca 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-21 13:12:53
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 marca 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-21 13:10:54
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-03-20 12:21:59
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2019-03-20 08:17:20
Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2019-03-19 14:44:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2018 Maciej Molenda 2019-03-19 09:10:47
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2018 Maciej Molenda 2019-03-19 09:10:05
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-03-13 14:05:06
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2019-03-13 14:04:52
rok 2019 Maciej Molenda 2019-03-13 09:09:16
Centralny Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2019-03-13 09:08:44
Maciej Molenda 2019-03-13 09:01:07
Maciej Molenda 2019-03-13 09:00:20
IV kwartał Maciej Molenda 2019-03-13 08:59:43
Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2019 roku" Maciej Molenda 2019-03-12 15:05:40
Uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-03-12 15:04:09
Uchwała Nr IV/19/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Maciej Molenda 2019-03-12 15:03:04
Uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie zmiany w uchwale nr XXI/153/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokośći wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2019-03-12 14:57:38
Uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiegow w roku 2019 Maciej Molenda 2019-03-12 14:53:13
Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie przyjęcia Gminnnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2019 rok Maciej Molenda 2019-03-12 14:49:28
Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-12 14:49:12
Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie przyjęcia Gminnnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2019 rok Maciej Molenda 2019-03-12 14:47:02
Sesja IV - 21 lutego 2019 r. Maciej Molenda 2019-03-12 14:42:55