Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-28 10:03:19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń" Maciej Molenda 2020-12-23 13:02:22
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń" Maciej Molenda 2020-12-23 12:51:42
Obwieszczenie - zostało wydane postanowienie ISR.6220.10.2020 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w gminie Moryń" Alicja Mikołajczyk 2020-12-22 13:08:34
"W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" Maciej Molenda 2020-12-21 14:58:19
"W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" Maciej Molenda 2020-12-21 14:54:31
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kuźni na budynek warsztatowy Sebastian Portkowski 2020-12-21 12:49:57
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 14:17:22
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 14:15:36
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 14:08:54
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 14:01:19
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 13:54:29
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-18 13:54:27
Uchwała nr XIV/115/2020 w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu [UCHYLONA] Maciej Molenda 2020-12-18 11:39:42
Uchwała nr XIV/113/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2021 rok Maciej Molenda 2020-12-18 11:37:01
Uchwała nr XIV/114/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. Maciej Molenda 2020-12-18 11:23:04
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-17 15:49:42
Uchwała nr XIV/112/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2020-12-17 15:19:45
Uchwała nr XIV/110/2020 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Maciej Molenda 2020-12-17 15:05:05
Uchwała nr XIV/107/2020 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Maciej Molenda 2020-12-17 14:58:51
Uchwała nr XIV/106/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2020-12-17 14:53:01
Uchwała nr XIV/106/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2020-12-17 14:51:50
Uchwała nr XIV/106/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2020-12-17 14:50:58
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-17 14:41:19
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-17 14:40:27
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-17 11:42:42
Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-17 10:08:00
Petycja w sprawie podjęcia uchwały Maciej Molenda 2020-12-17 09:55:32
Sprawozdanie z badań wody potwierdzające usunięcie ogólnej liczby mikroorganizmów. Alicja Mikołajczyk 2020-12-16 08:01:20
Uchwała nr XIV/116/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 Maciej Molenda 2020-12-15 16:20:53
Uchwała nr XIV/111/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Moryń Maciej Molenda 2020-12-15 16:18:12
Uchwała nr XIV/111/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Moryń Maciej Molenda 2020-12-15 16:18:03
Uchwała nr XIV/111/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Moryń Maciej Molenda 2020-12-15 15:52:53
Uchwała nr XIV/108/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Maciej Molenda 2020-12-15 15:50:21
Uchwała nr XIV/109/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2020-12-15 15:49:20
Sesja XIV - 18 listopada 2020 r. Maciej Molenda 2020-12-15 15:46:43
Petycja w sprawie podjęcia uchwały Maciej Molenda 2020-12-15 15:42:57
Petycja w sprawie podjęcia uchwały Maciej Molenda 2020-12-15 15:40:18
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:27:34
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:18:05