herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Maciej Molenda 2018-02-12 12:58:27
Maciej Molenda 2018-02-12 12:57:29
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem Maciej Molenda 2018-02-12 10:43:53
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-12 08:47:17
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 44/1 o pow. 0,0101 ha, położonej w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-02-09 20:27:00
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha, położonej w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-02-09 20:26:33
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha, położonej w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-02-09 20:26:01
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha, położonej w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-02-09 20:24:48
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 44/1 o pow. 0,0101 ha, położonej w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-02-09 20:23:47
Przetargi 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-09 20:21:42
Przetargi 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-09 20:21:36
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-02-09 11:27:13
Plan zamówień na rok 2018 Maciej Molenda 2018-02-09 11:04:24
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-07 13:20:20
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-07 12:26:11
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-07 12:25:50
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-07 12:25:11
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-07 12:21:19
Porządki 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-07 12:12:47
Porządki 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-07 12:12:36
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Maciej Molenda 2018-02-06 12:07:42
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Maciej Molenda 2018-02-06 12:04:44
Zarządzenia Maciej Molenda 2018-02-06 12:03:20
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Maciej Molenda 2018-02-06 12:02:59
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Maciej Molenda 2018-02-05 14:59:23
Projek uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego Maciej Molenda 2018-02-02 08:10:42
Projek uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego Maciej Molenda 2018-02-02 08:10:16
Projekty uchwał Maciej Molenda 2018-02-02 08:00:07
Rok 2018 Maciej Molenda 2018-02-02 07:59:55
Uchwała Nr XXXI.107.2018 w sprawie opinii o możliwośći sfinansowania deficytu przestawionego w budżecie Gminy Moryń na 2018 rok Maciej Molenda 2018-02-01 14:48:19
Uchwała Nr XXXI.106.2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-01 14:47:15
rok 2018 Maciej Molenda 2018-02-01 14:45:40
rok 2018 Maciej Molenda 2018-02-01 14:45:28
Uchwała Nr CCCLXXXIX.737.2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moryń na 2018 rok Maciej Molenda 2018-02-01 14:45:14
Uchwała Nr CCCLXXXIX.738.2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-01 14:43:29
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2018-02-01 12:42:28
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczania reklam, wywiesania plakatów i banetów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-01 12:40:10
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 Maciej Molenda 2018-02-01 12:37:12
Zarządzenia Maciej Molenda 2018-02-01 10:26:04
Zarządzenia Maciej Molenda 2018-02-01 10:25:51