herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - Dostawa pieczywa na potrzeby DPS w Moryniu Maciej Molenda 2017-04-13 14:47:39
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków dostawy artykułów cukierniczych w okresie 12 miesięcy. Maciej Molenda 2017-04-13 08:30:48
Zarządzenie 36/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-04-10 13:27:40
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-04-10 13:11:31
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-04-10 13:04:57
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu składa zapytanie ofertowe dotyczące warunków dostawy pieczywa Maciej Molenda 2017-04-10 12:22:49
Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczenej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017. Maciej Molenda 2017-04-10 09:29:28
Zarząd Powiatu Gryfińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczenej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017. Maciej Molenda 2017-04-10 09:28:50
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-04-10 08:55:05
Uchwała Nr XXI/150/2017 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020" Maciej Molenda 2017-04-06 12:39:19
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:54:01
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:53:32
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:51:57
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:51:36
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:51:17
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:50:56
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-04-04 17:50:12
REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Maciej Molenda 2017-04-03 09:26:42
informacja o przebiegu wykoania budżetu za I półrocze 2016 r. Maciej Molenda 2017-04-03 09:14:21
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ za 2016 r. Maciej Molenda 2017-04-03 08:50:40
Uchwała Nr LXXIX.140.2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-04-03 07:48:41
Uchwała Nr LXXIX.140.2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-04-03 07:47:58
Informacja o wyniku rokowań - działka niezabudowana nr 189, położona w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-03-28 12:16:39
Informacja o wyniku przetargu - działka niezabudowana nr 913, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-03-28 12:16:27
Informacja o wyniku rokowań - działka niezabudowana nr 189, położona w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-03-28 12:12:50
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń) Maciej Molenda 2017-03-27 09:58:45
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń) Maciej Molenda 2017-03-27 09:54:50
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń) Maciej Molenda 2017-03-24 13:54:39
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń) Maciej Molenda 2017-03-24 13:53:48
Protokół z obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2017-03-23 14:24:05
Protokół z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-23 14:23:05
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-03-23 14:21:27
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-03-23 14:20:42
V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna Maciej Molenda 2017-03-23 14:15:19
V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna Maciej Molenda 2017-03-23 14:14:57
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-03-23 14:07:49
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-03-23 14:02:15
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2017-03-22 13:03:03
Projekty Uchwał Maciej Molenda 2017-03-22 13:00:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki ? Trzcińsko ? część 2 ? Gmina Moryń na terenie działek o nr ewid.: 98/1, 98/6 obręb Klępicz, nr 245 obręb Nowe Objezierze, nr 183/2 obręb Stare Objezierze, nr 68/15 i 144 obręb Przyjezierze, nr 28, 21 i 7/17 obręb Młynary, gmina Moryń" Maciej Molenda 2017-03-22 11:19:26