herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 maja 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-24 08:44:47
Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-24 08:44:38
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie zmiany formy "Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" z papierowej na elektroniczną Maciej Molenda 2018-07-23 15:05:48
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie zmiany formy "Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" z papierowej na elektroniczną Maciej Molenda 2018-07-23 15:05:27
Gospodarka Łowiecka Maciej Molenda 2018-07-23 15:03:01
Szacowanie szkód łowieckich Maciej Molenda 2018-07-23 15:00:59
Szacowanie szkód łowieckich Maciej Molenda 2018-07-23 14:59:35
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-07-23 10:14:28
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-07-23 09:54:04
II kwartał 2018 Maciej Molenda 2018-07-23 09:22:08
II kwartał Maciej Molenda 2018-07-23 09:20:48
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-20 14:55:27
Obwieszczenie Burmistza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń Sławomir Jasek 2018-07-20 13:28:34
Obwieszczenie Burmistza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń Sławomir Jasek 2018-07-20 13:28:02
Obwieszczenie Burmistza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń Sławomir Jasek 2018-07-20 13:25:30
Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:38:06
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:36:14
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:35:22
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:34:24
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:33:00
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Działka nr 33 o pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno. Sławomir Jasek 2018-07-20 08:28:04
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Działka nr 33 o pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno. Sławomir Jasek 2018-07-20 08:27:25
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2018 r. Sławomir Jasek 2018-07-20 08:17:46
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Działka nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno. Sławomir Jasek 2018-07-20 08:17:17
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2018 r. Sławomir Jasek 2018-07-20 08:09:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sławomir Jasek 2018-07-18 11:28:43
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:35:05
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:34:44
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:34:28
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:34:13
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:33:42
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-16 17:32:57
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 lipca 2018 r. Sławomir Jasek 2018-07-16 13:12:42
Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 lipca 2018 r. Sławomir Jasek 2018-07-16 13:11:26
Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-07-13 14:51:03
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:48:39
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:37:16
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:36:55
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:36:45
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-12 15:36:27