herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-11-13 14:19:48
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-11-13 13:56:07
Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-13 10:34:20
Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-13 10:32:52
Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-13 10:31:58
Zawiadomienie Maciej Molenda 2018-11-13 09:58:12
Infrormacja o wyniku przetargu (lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 24/5) Maciej Molenda 2018-11-13 09:26:32
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2018-11-13 09:22:06
Burmistrz - koniec kadencji Maciej Molenda 2018-11-13 09:21:14
Jerzy Domaradzki - Przewodniczący Rady Maciej Molenda 2018-11-13 09:19:14
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MORYNIA Sławomir Jasek 2018-11-05 14:42:55
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu Sławomir Jasek 2018-10-29 12:23:49
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu Sławomir Jasek 2018-10-29 12:23:21
Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-10-25 12:28:39
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: "budowie elektrowni fotowoltaicznych PV Moryń 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? na terenie działki nr 119/1 obręb Witnica, gmina Moryń" Maciej Molenda 2018-10-25 12:07:12
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" Maciej Molenda 2018-10-25 11:54:16
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" Maciej Molenda 2018-10-25 11:53:51
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Maciej Molenda 2018-10-25 11:25:33
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-25 11:25:09
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha Maciej Molenda 2018-10-25 07:48:42
Obwieszczenie o książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Sławomir Jasek 2018-10-24 13:18:50
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2018-10-24 13:17:23
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2018-10-24 13:17:20
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2018-10-24 13:15:54
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Maciej Molenda 2018-10-22 12:39:58
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-22 12:39:03
INFORMACJA O ODWOŁANIU ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-22 08:45:37
INFORMACJA O ODWOŁANIU ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-19 15:04:07
INFORMACJA O ODWOŁANIU ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2018-10-19 15:03:46
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach rozpoczęcia pracy przez Komisje Maciej Molenda 2018-10-19 10:46:40
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie w sprawie sporostowania omyłki w treści Obwieszczeniu WKW w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-19 09:38:51
Maciej Molenda 2018-10-18 14:51:55
Maciej Molenda 2018-10-18 14:51:39
III kwartał Maciej Molenda 2018-10-18 14:51:00
Protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 lipca 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-18 10:08:04
Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-18 10:04:41
Protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-18 10:02:30
Lista kandydatów spełniającym wymagania formalne na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-10-18 10:00:40
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o pełnionych dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-17 14:38:27
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o pełnionych dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-10-17 14:38:03