Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:07:28
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:06:52
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:06:27
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:06:01
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:05:27
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:00:45
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:00:32
Budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie Sebastian Portkowski 2020-12-15 11:00:10
Sprawozdanie z badań próbki wody nr 2160/11/2020, potwierdzające usunięcie ponadnormatywnej mętności i pismo przewodnie WOZ Alicja Mikołajczyk 2020-12-14 08:41:24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 26 w obrębie Białęgi w Gminie Chojna oraz na działkach o nr ewidencyjnych 107/120, 107/167, 105/6, 106 w obrębie Witnica w Gminie Moryń" Maciej Molenda 2020-12-11 19:29:09
Petycja w sprawie podjęcia uchwały Maciej Molenda 2020-12-11 13:51:11
Protokół z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 listopada 2020 r, Maciej Molenda 2020-12-11 12:51:16
Protokół z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 listopada 2020 r, Maciej Molenda 2020-12-11 12:50:59
Orzeczenie i wyniki badań - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-12-07 15:14:16
Orzeczenie i wyniki badań - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-12-07 15:13:47
Wyłożenie do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości Skarbu Państwa o których nabycie ubiega się Gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-12-07 13:54:53
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Alicja Mikołajczyk 2020-12-07 12:38:59
Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 Alicja Mikołajczyk 2020-12-07 10:13:13
Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 Alicja Mikołajczyk 2020-12-07 10:12:14
Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "KNIEJA" w Witnicy - numer obwodu 279 Alicja Mikołajczyk 2020-12-03 12:51:46
Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "KNIEJA" w Witnicy - numer obwodu 279. Alicja Mikołajczyk 2020-12-03 12:46:11
Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-12-01 15:08:59
Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-12-01 15:07:21
Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-12-01 14:31:34
Obwieszczenie - polowania zbiorowe - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280. Alicja Mikołajczyk 2020-12-01 12:14:12
sprawozdanie z badań wody na wodociągu Przyjezierze - wykrycie ponadnormatywnych zawartości mętności oraz przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów >300 w próbce wody uzdatnionej Alicja Mikołajczyk 2020-11-30 12:05:46
sprawozdanie z badań próbek wody nr 2069/11/2020 z ujęcia wody Mirowo - wykrycie ponadnormatywnej zawartości mętności i manganu Alicja Mikołajczyk 2020-11-30 12:01:18
Zarządzenie 118/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. Alicja Mikołajczyk 2020-11-30 11:38:59
Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. Maciej Molenda 2020-11-27 15:14:20
Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. Maciej Molenda 2020-11-27 15:13:07
Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłki nożnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. Maciej Molenda 2020-11-27 15:11:33
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" Maciej Molenda 2020-11-27 08:24:45
Przebudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowej) w Moryniu Sebastian Portkowski 2020-11-26 12:19:19
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "KNIEJA" w Witnicy - numer obwodu 279 Maciej Molenda 2020-11-25 15:00:46
Obwieszczenie - budowa farmy fotowoltaicznej Maciej Molenda 2020-11-25 11:06:07
Obwieszczenie - budowa farmy fotowoltaicznej Maciej Molenda 2020-11-25 08:37:19
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w Gminie Moryń". Maciej Molenda 2020-11-23 13:31:04
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w Gminie Moryń". Maciej Molenda 2020-11-23 13:30:40
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w Gminie Moryń". Maciej Molenda 2020-11-23 13:29:46
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądno w Gminie Moryń". Maciej Molenda 2020-11-23 13:28:34