Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja dotyczącą terminu polowania zbiorowego KŁ "Jeleń" Maciej Molenda 2019-11-22 13:52:44
CENTRALNY REJESTR UMÓW 2019 r. Maciej Molenda 2019-11-22 13:21:09
INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2019-11-22 08:49:52
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-11-22 08:49:09
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-11-22 08:48:05
INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2019-11-22 08:41:41
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-11-21 14:02:43
Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej Maciej Molenda 2019-11-20 13:01:09
Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Moryń Maciej Molenda 2019-11-20 12:59:49
Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. Maciej Molenda 2019-11-20 12:58:00
Uchwała Nr IX/59/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Maciej Molenda 2019-11-20 12:55:32
Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2019-11-20 12:54:28
Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla jednoski OSP w Starym Objezierzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubiorów stażackich, kamery termowizyjnej oraz fantomu szkoleniowego Maciej Molenda 2019-11-20 12:52:21
Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej Maciej Molenda 2019-11-20 12:50:03
Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-11-20 12:48:12
Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 Maciej Molenda 2019-11-20 12:46:52
Sesja IX - 4 listopada 2019 r. Maciej Molenda 2019-11-20 12:40:43
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA REFERATU OBSŁUGI OŚWIATY w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń Maciej Molenda 2019-11-20 09:48:14
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA REFERATU OBSŁUGI OŚWIATY w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń Maciej Molenda 2019-11-20 09:47:59
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA REFERATU OBSŁUGI OŚWIATY w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń Maciej Molenda 2019-11-20 09:19:48
Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2 Maciej Molenda 2019-11-18 15:03:51
Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-11-18 15:02:35
Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-11-18 15:01:44
Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Maciej Molenda 2019-11-18 15:00:49
Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 Maciej Molenda 2019-11-18 14:58:15
Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-11-18 14:53:42
Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Solectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 Maciej Molenda 2019-11-18 14:45:38
Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-11-18 14:42:03
Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-11-18 14:30:32
Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu Maciej Molenda 2019-11-18 14:29:39
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-11-18 14:27:00
Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu "Przedszkole równych szans" Nr RPZP.08.01.00-32-K030/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Maciej Molenda 2019-11-18 14:25:02
Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-11-18 14:16:23
Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu Maciej Molenda 2019-11-18 14:15:08
Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 Maciej Molenda 2019-11-18 14:12:33
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-11-18 14:10:58
Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie ustalenia planu działania Gminy Moryń na lata 2019-2022 w zakresie realizacji celu szczegółowego 4.2 (budowa zintegrowanej sieci szlaków rowerowych) Strategii Gminy Moryń na lata 2016 - 2019 Maciej Molenda 2019-11-18 14:09:17
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-11-18 11:31:22
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-11-18 11:30:41
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Maciej Molenda 2019-11-18 11:10:50