herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/233/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku" Maciej Molenda 2018-04-25 12:00:06
Uchwała Nr XXXI/234/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego Maciej Molenda 2018-04-25 11:59:23
Uchwała Nr XXXI/240/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych Maciej Molenda 2018-04-25 11:58:14
Uchwała Nr XXXI/233/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku" Maciej Molenda 2018-04-25 11:47:32
Uchwała Nr XXXI/238/2018 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Maciej Molenda 2018-04-25 11:45:15
Uchwała Nr XXXI/239/2018 w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Maciej Molenda 2018-04-25 11:43:26
Uchwała Nr XXXI/240/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych Maciej Molenda 2018-04-25 11:41:42
Sesja XXXI - 28 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-04-25 11:37:57
IV kwartał 2017 Maciej Molenda 2018-04-24 14:29:44
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-04-24 14:26:27
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 112/16 o pow. 0,4191 ha, położona w obrębie Witnica Maciej Molenda 2018-04-19 13:47:27
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 33 o pow. - 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-04-19 13:32:26
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-04-19 13:22:11
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 30 o pow. - 0,1152 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-04-19 13:12:32
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 30 o pow. - 0,1152 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-04-19 13:11:12
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 16 o pow. - 0,15 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2018-04-19 12:58:00
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 16 o pow. - 0,15 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2018-04-19 12:57:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski Maciej Molenda 2018-04-19 12:25:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski Maciej Molenda 2018-04-19 12:25:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski Maciej Molenda 2018-04-19 12:24:09
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-04-19 09:33:36
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-04-19 07:49:19
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Maciej Molenda 2018-04-19 07:49:06
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-04-19 07:46:58
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjno ? tłocznej z przepompownią ścieków Maciej Molenda 2018-04-19 07:40:41
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-04-19 07:30:23
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-04-19 07:28:54
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:54
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:43
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:27
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:08
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:55:55
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:55:44
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:52:24
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:52:10
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:51:44
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:51:26
Protokół z obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-04-16 10:50:39
2018 Maciej Molenda 2018-04-16 10:49:18
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-04-11 12:28:12