Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz sołectw kadencji 2019-2023 Maciej Molenda 2019-01-31 08:34:00
Uchwała Nr LIV.111.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń Maciej Molenda 2019-01-31 08:14:11
rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-31 08:13:07
Uchwała Nr CDLXXXIII.951.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Moryń Maciej Molenda 2019-01-31 08:12:51
Uchwała Nr CDLXXXIII.950.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moryń na 2019 rok Maciej Molenda 2019-01-31 08:11:53
Uchwała Nr CDLXXXIII.949.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Moryń na 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-31 08:09:26
Skład Zarządu Miasta Moryń - VIII kadencja 2019 - 2023 Maciej Molenda 2019-01-30 15:03:57
Wykaz sołectw kadencji 2019-2023 Maciej Molenda 2019-01-30 15:02:21
Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Witnica" gm. Moryń Maciej Molenda 2019-01-30 14:12:52
rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-30 14:11:44
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niruchomości do odania w dzierżawę Maciej Molenda 2019-01-29 12:04:45
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niruchomości do odania w dzierżawę Maciej Molenda 2019-01-29 12:04:16
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2019-01-29 08:12:02
Burmistrz VIII kadencja Maciej Molenda 2019-01-29 08:11:24
Krzysztof Konecki - Przewodniczący Rady Maciej Molenda 2019-01-29 08:10:37
Zarządzenie Nr 12/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2019-01-25 12:21:04
Zarządzenie Nr 11/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Maciej Molenda 2019-01-25 12:19:54
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-25 11:24:02
Zarządzenie Nr 10/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Maciej Molenda 2019-01-25 11:23:38
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 Maciej Molenda 2019-01-18 15:07:28
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Maciej Molenda 2019-01-18 10:40:42
Obwieszczenia 2019 Maciej Molenda 2019-01-18 10:36:59
Protokół z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. Maciej Molenda 2019-01-17 12:48:17
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-17 10:38:36
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-17 10:34:55
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-17 10:34:51
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego Maciej Molenda 2019-01-17 10:33:51
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Molenda 2019-01-17 10:33:24
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego Maciej Molenda 2019-01-17 10:29:23
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia diagnozy bieżącego utrzymania obiektó Zespołu Szkół w Moryniu oraz określenia potrzeb inwestycyjnych Maciej Molenda 2019-01-17 10:27:36
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jedostkach OSP Gminy Moryń w dniu 19 stycznia 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-17 09:49:13
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2019 Alicja Mikołajczyk 2019-01-11 13:55:24
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2019 Alicja Mikołajczyk 2019-01-11 13:55:06
Projekty uchwał Maciej Molenda 2019-01-11 13:45:14
Rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-11 13:44:57
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Maciej Molenda 2019-01-11 10:22:57
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Maciej Molenda 2019-01-11 10:22:07
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Maciej Molenda 2019-01-11 10:21:37
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Maciej Molenda 2019-01-11 10:20:31
Burmistrz Morynia ogłasza I nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2019 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ( budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-11 10:18:05