herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Maciej Molenda 2018-05-22 10:48:31
Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Maciej Molenda 2018-05-22 10:48:09
Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Maciej Molenda 2018-05-22 10:47:31
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Maciej Molenda 2018-05-22 10:39:31
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Maciej Molenda 2018-05-22 10:38:04
Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-05-22 09:57:08
Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-05-22 09:56:11
Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-05-22 09:46:19
Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-05-21 14:22:33
Burmistrz Morynia informuje o wyniku III rokowań przeprowadzonych w dniu 15 maja 2018 r. Maciej Molenda 2018-05-21 14:06:29
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Maciej Molenda 2018-05-18 07:53:30
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-05-17 13:11:15
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-05-17 13:10:04
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-05-17 13:09:46
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-05-17 13:09:23
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-05-17 13:08:40
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-05-17 11:37:49
Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-05-17 08:07:22
II przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie: Działki: nr 471 o pow. 1026m2, nr 472 o pow. 1053m2, nr 473 o pow. 1055m2, nr 474 o pow. 1054m2, nr 475 o pow. 1159m2, nr 478 o pow. 1168m2, nr 479 o pow. 1050m2, nr 480 o pow. 1050m2, nr 481 o pow. 1050m2, nr 482 o pow. 1397m2, nr 484 o pow. 927m2, nr 485 o pow. 1025m2, nr 491 o pow. 1132m2, nr 492 o pow. 1120m2, nr 493 o pow. 1078m2, nr 494 o pow. 1542m2, nr 495 o pow. 1520m2, nr 497o pow. 1783m2, nr 476 o pow. 175m2, nr 486 o pow. 4902m2, nr 496 o pow. 317 m2, nr 477 o pow. 28m2, nr 498 o pow. 30 m2 położone w obrębie 2 miasta Moryń. Maciej Molenda 2018-05-17 07:56:02
II przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie: Działki: nr 471 o pow. 1026m2, nr 472 o pow. 1053m2, nr 473 o pow. 1055m2, nr 474 o pow. 1054m2, nr 475 o pow. 1159m2, nr 478 o pow. 1168m2, nr 479 o pow. 1050m2, nr 480 o pow. 1050m2, nr 481 o pow. 1050m2, nr 482 o pow. 1397m2, nr 484 o pow. 927m2, nr 485 o pow. 1025m2, nr 491 o pow. 1132m2, nr 492 o pow. 1120m2, nr 493 o pow. 1078m2, nr 494 o pow. 1542m2, nr 495 o pow. 1520m2, nr 497o pow. 1783m2, nr 476 o pow. 175m2, nr 486 o pow. 4902m2, nr 496 o pow. 317 m2, nr 477 o pow. 28m2, nr 498 o pow. 30 m2 położone w obrębie 2 miasta Moryń. Maciej Molenda 2018-05-17 07:52:33
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-05-15 11:02:29
Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maciej Molenda 2018-05-14 11:02:40
Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maciej Molenda 2018-05-11 14:51:49
Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-05-11 09:38:09
Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-05-10 14:52:10
Zarządzenie Nr 54/2018w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-05-10 14:51:52
Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-05-10 14:48:57
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha, udział 3333/10000 części, położona w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2018-05-10 13:56:08
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:37:30
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:37:06
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:35:27
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:31:05
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:30:36
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:30:15
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:28:22
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:27:38
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:26:02
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:24:49
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:20:06
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 13:19:19