herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 12:06:01
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 12:04:26
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 12:02:01
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 11:59:03
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 11:58:17
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 11:52:44
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A LUB KRZEWÓW Maciej Molenda 2017-11-21 10:08:24
Podatki i opłaty na rok 2017 Maciej Molenda 2017-11-21 09:19:14
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 09:18:36
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 09:15:09
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 09:15:02
Uchwała Nr XXVII/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-21 09:14:43
Uchwała Nr XXVII/204/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Zespole Szkół w Moryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Zespole Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2017-11-21 09:14:06
Uchwała Nr XXVII/205/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Maciej Molenda 2017-11-21 09:08:32
Uchwała Nr XXVII/206/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-21 09:06:39
Uchwała Nr XXVII/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-21 09:04:55
Uchwała Nr XXVII/210/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-11-21 09:02:51
Uchwała Nr XXVII/208/2017 w sprawie wyrażenia zgodu na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-21 09:02:42
Uchwała Nr XXVII/208/2017 w sprawie wyrażenia zgodu na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-21 09:02:28
Uchwała Nr XXVII/209/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-11-21 09:00:44
Uchwała Nr XXVII/210/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-11-21 08:59:02
Sesja XXVII - 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-11-21 08:56:24
Uchwała Nr XXII/203/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Maciej Molenda 2017-11-17 13:13:15
Uchwała Nr XXII/202/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Maciej Molenda 2017-11-17 13:11:50
Uchwała Nr XXII/201/2008 w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Maciej Molenda 2017-11-17 13:10:20
Uchwała Nr XXII/200/2008 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2017-11-17 13:09:27
Maciej Molenda 2017-11-17 13:08:20
Uchwała Nr XXII/199/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2017-11-17 13:08:09
Uchwała Nr XXII/198/2008 w sprawie programu współpracy na 2009 rok gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego Maciej Molenda 2017-11-17 13:05:55
Uchwała Nr XXII/195/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 rok Maciej Molenda 2017-11-17 13:04:10
Uchwała Nr XXII/196/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2009 Maciej Molenda 2017-11-17 13:03:52
Uchwała Nr XXII/197/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń Maciej Molenda 2017-11-17 13:03:37
Uchwała Nr XXII/196/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2009 Maciej Molenda 2017-11-17 13:01:43
Uchwała Nr XXII/195/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 rok Maciej Molenda 2017-11-17 13:00:02
Uchwała Nr XXII/195/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 rok Maciej Molenda 2017-11-17 12:59:50
Sesja XXV z 28 kwietnia 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 12:26:41
Uchwała Nr XXV/232/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/215/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku Maciej Molenda 2017-11-17 12:26:31
Uchwała Nr XXV/231/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze w dniu 13 kwietnia 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 12:25:18
Uchwała Nr XXV/230/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatam Gryfino Maciej Molenda 2017-11-17 12:23:48
Uchwała Nr XXV/229/2009 w sprawie zmiant uchwały Nr XXIII/213/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2017-11-17 12:15:41