herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Krzysztof Konecki - Przewodniczący Rady Maciej Molenda 2019-01-29 08:10:37
Zarządzenie Nr 12/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2019-01-25 12:21:04
Zarządzenie Nr 11/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Maciej Molenda 2019-01-25 12:19:54
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-25 11:24:02
Zarządzenie Nr 10/2019 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Maciej Molenda 2019-01-25 11:23:38
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 Maciej Molenda 2019-01-18 15:07:28
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO - o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Maciej Molenda 2019-01-18 10:40:42
Obwieszczenia 2019 Maciej Molenda 2019-01-18 10:36:59
Protokół z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. Maciej Molenda 2019-01-17 12:48:17
Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-17 10:38:36
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-17 10:34:55
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-17 10:34:51
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego Maciej Molenda 2019-01-17 10:33:51
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Molenda 2019-01-17 10:33:24
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego Maciej Molenda 2019-01-17 10:29:23
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia diagnozy bieżącego utrzymania obiektó Zespołu Szkół w Moryniu oraz określenia potrzeb inwestycyjnych Maciej Molenda 2019-01-17 10:27:36
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jedostkach OSP Gminy Moryń w dniu 19 stycznia 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-17 09:49:13
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2019 Alicja Mikołajczyk 2019-01-11 13:55:24
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2019 Alicja Mikołajczyk 2019-01-11 13:55:06
Projekty uchwał Maciej Molenda 2019-01-11 13:45:14
Rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-11 13:44:57
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Maciej Molenda 2019-01-11 10:22:57
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Maciej Molenda 2019-01-11 10:22:07
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Maciej Molenda 2019-01-11 10:21:37
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest Maciej Molenda 2019-01-11 10:20:31
Burmistrz Morynia ogłasza I nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2019 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ( budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-11 10:18:05
Burmistrz Morynia ogłasza I nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2019 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ( budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-11 10:13:59
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-10 14:04:01
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-10 14:02:15
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-10 14:00:37
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego Maciej Molenda 2019-01-09 09:29:11
Zarządzenia 2019 Maciej Molenda 2019-01-09 09:28:07
Zarządzenia 2019 Maciej Molenda 2019-01-09 09:28:01
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości nr 421/5 o pow. 0,9392 ha , położona w obrębie 2 miasta Moryń Maciej Molenda 2019-01-09 09:26:14
Przetargi 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-09 09:25:05
Przetargi 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-09 09:24:57
Informacja Zarządu Koła Łowieckiego "Jeleń" o polowaniu zbiorowym Maciej Molenda 2019-01-08 14:55:21
Informacja Zarządu Koła Łowieckiego "Szarak" o polowaniu zbiorowym Maciej Molenda 2019-01-08 08:50:31
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2019 R. Maciej Molenda 2019-01-07 14:42:23
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-07 11:22:37