Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Krzysztof Jaz - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2020-05-06 10:22:27
Jerzy Choroszewicz - Sekretarz Gminy Moryń Maciej Molenda 2020-05-06 10:21:47
Jerzy Choroszewicz - Sekretarz Gminy Moryń Maciej Molenda 2020-05-06 10:21:20
Henryk Kaczmar - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2020-05-06 10:20:21
Elżbieta Serafińska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2020-05-06 10:19:15
Ewa Rozkrut - Zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2020-05-06 10:17:56
Ewa Rozkrut - Zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2020-05-06 10:17:10
Orzeczenie o przydatności wody do spożycia - wodociąg Bielin Maciej Molenda 2020-05-05 14:13:56
Monitoring wizyjny (zakładka menu) Maciej Molenda 2020-05-04 09:43:46
Monitoring wizyjny (zakładka menu) Maciej Molenda 2020-05-04 09:43:24
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu Maciej Molenda 2020-05-04 09:40:50
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu Maciej Molenda 2020-05-04 09:38:46
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu Maciej Molenda 2020-05-04 09:36:21
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie Gminy Moryń, administrowanych przez Urząd Miejski w Moryniu Maciej Molenda 2020-05-04 09:34:55
Bilans z wykonania budżetu Gminy Moryń sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Maciej Molenda 2020-04-30 09:03:42
Bilans z wykonania budżetu Gminy Moryń sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Maciej Molenda 2020-04-30 09:00:19
Uchwała Nr XCVIII.204.2020 w sprawie opinii o przedłużonym przez Burmistrza Morynia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Maciej Molenda 2020-04-30 08:58:34
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 7/2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików Alicja Mikołajczyk 2020-04-27 09:43:52
IV kwartał Maciej Molenda 2020-04-21 14:54:46
Orzeczenie o przydatności wody do spożycia - wodociąg Klępicz Alicja Mikołajczyk 2020-04-21 10:26:08
Zawiadomienie wydaniu odmownej decyzji ISR.6220.7A.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=2003/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń, gmina Moryń, dz. nr ewid. 741/5 obręb Przyjezierze II? Maciej Molenda 2020-04-17 14:08:09
Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2020-04-17 12:51:42
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-04-17 08:51:30
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO LOSOWANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2020-04-16 10:57:53
Sprawozdania z badań wody z wodociągu Klępicz Maciej Molenda 2020-04-09 21:19:12
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 495 obręb Przyjezierze II, 389/4, 389/3, 389/1, 117, 118/2, 266/2, 272 obręb Moryń 3, 70/2, 70/1 obręb Moryń 1, gmina Moryń." Maciej Molenda 2020-04-09 21:15:10
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-04-09 13:36:03
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-04-09 13:35:36
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-04-09 13:34:20
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-04-09 13:31:28
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Maciej Molenda 2020-04-09 13:30:29
Uchwała Nr XI/76/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu Maciej Molenda 2020-04-07 15:00:09
Uchwała Nr XI/76/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu Maciej Molenda 2020-04-07 14:58:48
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. Nr 758 obręb Przyjezierze II, Gmina Moryń". Maciej Molenda 2020-04-06 11:42:36
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. Nr 758 obręb Przyjezierze II, Gmina Moryń". Maciej Molenda 2020-04-06 11:41:17
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. Nr 758 obręb Przyjezierze II, Gmina Moryń". Maciej Molenda 2020-04-06 11:40:53
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 21:25:30
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 17:26:55
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 17:04:42
Deklaracja dostępności Maciej Molenda 2020-03-31 17:04:34