Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-03-30 13:00:16
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-03-30 13:00:15
Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2021-03-30 12:58:42
Zawiadomienie - o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez rozszerzenie obszaru inwestycji o działki o nr ewid. 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-03-25 14:44:13
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego Alicja Mikołajczyk 2021-03-25 14:27:49
XVI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 marca 2021 r. - |16 głosowań| Maciej Molenda 2021-03-25 08:06:16
XVI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 marca 2021 r. - |16 głosowań| Maciej Molenda 2021-03-25 08:05:55
XVI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 marca 2021 r. - |16 głosowań| Maciej Molenda 2021-03-25 08:05:17
XVI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 marca 2021 r. - |16 głosowań| Maciej Molenda 2021-03-25 08:04:46
XVI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 23 marca 2021 r. - |16 głosowań| Maciej Molenda 2021-03-25 08:03:33
Zarządzenie 25/2020 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego zarachowania Maciej Molenda 2021-03-24 07:30:36
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Alicja Mikołajczyk 2021-03-23 12:41:11
Wyłożenie do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych nieruchomości Skarbu Państwa o których nabycie ubiega się Gmina Moryń Alicja Mikołajczyk 2021-03-23 12:17:49
Rozporządzenie Nr 12/2020 Wojewody Zachodniopomorksiego z dnia 10 listopada 2020 r. ws. nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż drogi krajowej S3 na obszarze powiatu myśliborskiego, powiatu pyrzyckiego, powiatu gryfińskiego oraz Miasta Szczecin Alicja Mikołajczyk 2021-03-23 12:17:40
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej Alicja Mikołajczyk 2021-03-23 12:17:28
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa Alicja Mikołajczyk 2021-03-23 12:17:15
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa Alicja Mikołajczyk 2021-03-23 12:17:00
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 495 obręb Przyjezierze II, 389/4, 389/3, 389/1, 117, 118/2, 266/2, 272 obręb Moryń 3, 70/2, 70/1 obręb Moryń 1, gmina Moryń." Alicja Mikołajczyk 2021-03-23 12:15:39
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Alicja Mikołajczyk 2021-03-23 12:14:11
Informacja - wszczete postępowanie na przebudowę przepustu położonego na działce nr 131 obręb Witnica Alicja Mikołajczyk 2021-03-22 13:53:11
Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2021-03-19 11:00:54
Informacja o podjętych działaniach - wodociąg Mirowo, sprawozdanie z badań wody Alicja Mikołajczyk 2021-03-18 08:09:14
Informacja o skuteczności podjętych działań - wodociąg Mirowo, sprawozdania z badań wody Alicja Mikołajczyk 2021-03-17 14:32:28
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 13:52:00
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 13:42:24
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 13:40:03
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 13:37:54
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 13:29:31
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 10:52:41
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 10:51:06
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 10:48:52
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 10:30:21
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 10:13:38
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 10:10:59
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 10:09:31
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 756 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń". Alicja Mikołajczyk 2021-03-17 09:12:17
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 756 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń". Alicja Mikołajczyk 2021-03-17 09:07:30
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 09:02:47
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 09:00:59
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2021 r. Maciej Molenda 2021-03-17 08:53:41