Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 126/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-09-19 11:18:02
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 101/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-09-15 10:59:06
ZARZĄDZENIE NR 125/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Molenda 2022-09-13 07:36:19
Obwiesczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia SN15kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-09-12 12:45:44
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Bielin Łukasz Strzelczyk 2022-09-08 11:27:23
UCHWAŁA NR 50-72/4/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za pierwsze półrocze 2022 roku Maciej Molenda 2022-09-08 08:45:56
Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 lipca 2022 r. Maciej Molenda 2022-09-07 14:56:07
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Maciej Molenda 2022-09-07 11:47:00
UCHWAŁA NR XXIX/235/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Maciej Molenda 2022-09-07 10:19:02
UCHWAŁA NR XXIX/233/2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Moryniu oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty Maciej Molenda 2022-09-07 10:15:51
UCHWAŁA NR XXIX/234/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych Maciej Molenda 2022-09-07 10:14:46
UCHWAŁA NR XXIX/232/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Maciej Molenda 2022-09-07 10:11:20
UCHWAŁA NR XXIX/230/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 Maciej Molenda 2022-09-07 10:09:37
UCHWAŁA NR XXIX/229/2022 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym Maciej Molenda 2022-09-07 10:08:36
XXIX Sesja Rady Miejskiej - 6 września 2022 r. Maciej Molenda 2022-09-07 10:05:54
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 6 września 2022 r. - |8 głosowań| Maciej Molenda 2022-09-07 09:21:17
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 6 września 2022 r. - |8 głosowań| Maciej Molenda 2022-09-07 09:20:54
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - 6 września 2022 r. - |8 głosowań| Maciej Molenda 2022-09-07 09:19:49
Obwieszczenie informuję, że w dniu 5 września 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach o nr ewid.: 225/3, 119 obręb Moryń 3, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-09-05 11:30:55
Zapytanie ofertowe na dwustronną tablicę o wymiarach 120 cm x 90 cm ze zintegrowanym stojakiem na rower Sebastian Portkowski 2022-09-02 10:19:46
Rozporządzenie porządkowe nr 4/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 sierpnia 2022 zmieniające rozporządzenie porządkowe Nr1/2022z dnia 12 sierpnia 2022 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-08-31 08:26:14
Zarządzenie Nr 120/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2022-08-29 14:15:40
Zarządzenie Nr 119/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2022-08-29 14:13:59
Zarządzenie Nr 118/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2022-08-29 14:12:15
Zarządzenie Nr 117 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2022-08-29 14:11:09
Zarządzenie Nr 116 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2022-08-29 14:10:05
Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2022-08-29 14:09:00
Zarządzenie Nr 114/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2022-08-29 14:07:57
Zarządzenie Nr 113 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2022-08-29 14:06:51
Zarządzenie Nr 112 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2022-08-29 14:05:57
Zarządzenie Nr 111 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2022-08-29 14:04:36
Zarządzenie Nr 110 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2022-08-29 14:03:35
Zarządzenie Nr 109 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2022-08-29 14:02:25
Zarządzenie Nr 108/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2022-08-29 13:48:17
Zarządzenie Nr 107/2022 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2022-08-29 13:46:57
Zarządzenie Nr 106  /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2022-08-29 13:45:38
Zarządzenie Nr 105 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2022-08-29 13:44:40
Zarządzenie Nr 104 /2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2022-08-29 13:43:20
ZARZĄDZENIE NR 103 /2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2022-08-29 13:41:59
Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Maciej Molenda 2022-08-29 13:25:25