herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXXIII - 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-30 09:38:03
Sprawozdanie z badań wody w kąpielisku Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:37:47
Informacja o przydatności wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:36:35
Informacja o przydatności wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:35:35
Sprawozdania z badań wody w kąpielisku sezon 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:32:55
ocena sezonowa wody w kąpielisku 2017 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:31:27
Ocena czteroletnia wody w kąpielisku Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:30:06
Profil wody 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:26:24
Ewidencja kąpielisk - Karta kąpieliska 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:23:59
Ewidencja kąpielisk - wykaz kąpielisk 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-07-30 09:22:08
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-27 13:53:38
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska Maciej Molenda 2018-07-27 11:15:09
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska Maciej Molenda 2018-07-27 11:07:19
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska Maciej Molenda 2018-07-27 11:02:26
Zarządzenie Nr 81/2009 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-07-27 10:47:18
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż na "Alei Gwiazd Plejstocenu" w Moryniu dwóch modeli zwierząt tj. model prażubra stepowego oraz łosia północnego Maciej Molenda 2018-07-25 14:40:53
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż na "Alei Gwiazd Plejstocenu" w Moryniu dwóch modeli zwierząt tj. model prażubra stepowego oraz łosia północnego Maciej Molenda 2018-07-25 14:40:26
Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-24 08:47:39
Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 maja 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-24 08:44:47
Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-07-24 08:44:38
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie zmiany formy "Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" z papierowej na elektroniczną Maciej Molenda 2018-07-23 15:05:48
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie zmiany formy "Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym" z papierowej na elektroniczną Maciej Molenda 2018-07-23 15:05:27
Gospodarka Łowiecka Maciej Molenda 2018-07-23 15:03:01
Szacowanie szkód łowieckich Maciej Molenda 2018-07-23 15:00:59
Szacowanie szkód łowieckich Maciej Molenda 2018-07-23 14:59:35
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-07-23 10:14:28
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-07-23 09:54:04
II kwartał 2018 Maciej Molenda 2018-07-23 09:22:08
II kwartał Maciej Molenda 2018-07-23 09:20:48
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-07-20 14:55:27
Obwieszczenie Burmistza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń Sławomir Jasek 2018-07-20 13:28:34
Obwieszczenie Burmistza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń Sławomir Jasek 2018-07-20 13:28:02
Obwieszczenie Burmistza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń Sławomir Jasek 2018-07-20 13:25:30
Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:38:06
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:36:14
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:35:22
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:34:24
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Sławomir Jasek 2018-07-20 08:33:00
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Działka nr 33 o pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno. Sławomir Jasek 2018-07-20 08:28:04
Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Działka nr 33 o pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno. Sławomir Jasek 2018-07-20 08:27:25