herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 5 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-29 11:55:02
Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 5 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-29 11:54:50
Porządek II Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 5 listopada 2018 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-11-29 11:54:23
Projekt budżetu na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-29 11:47:51
Projekt budżetu na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-29 11:45:36
Projekt budżetu na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-29 11:44:28
Projekt budżetu na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-29 11:21:15
Budżet 2019 Projekt Maciej Molenda 2018-11-29 11:20:34
Budżet 2019 Projekt Maciej Molenda 2018-11-29 11:20:26
Budżet 2019 Projekt Maciej Molenda 2018-11-29 11:20:20
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 127/2 o pow. 0,42 ha obręb Bielin gmina Moryń Maciej Molenda 2018-11-27 13:54:08
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 127/2 o pow. 0,42 ha obręb Bielin gmina Moryń Maciej Molenda 2018-11-27 13:53:47
Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-11-27 13:47:16
Protokół z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-26 09:11:20
2018 Maciej Molenda 2018-11-26 09:09:42
VIII kadencja Maciej Molenda 2018-11-26 09:09:31
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu (2018 - 2023) Maciej Molenda 2018-11-26 09:03:33
Skład VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2018-11-26 09:01:49
Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu (2018 - 2023) Maciej Molenda 2018-11-26 09:01:42
Uchwała Nr XXXV/281/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wspisanych do rejestru zabytkó - kościół filialny pw. Św. Józefa w Bielinie Maciej Molenda 2018-11-22 09:30:11
Uchwała Nr XXXV/280/2018 w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 Maciej Molenda 2018-11-22 09:27:55
Uchwała Nr XXXV/279/2018 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc przedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-11-22 09:26:12
Uchwała Nr XXXV/278/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-11-22 09:24:10
Uchwała Nr XXXV/277/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2018-11-22 09:19:08
Uchwała Nr XXXV/276/2018 w sprawie zmiany w uchwale XI/94/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów Maciej Molenda 2018-11-22 09:18:05
Uchwała Nr XXXV/275/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2018-11-22 09:15:59
Uchwała Nr XXXV/274/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Maciej Molenda 2018-11-22 09:14:20
Uchwała Nr XXXV/273/2018 w sprawie obywatelskiej unicjatywy uchwałodawczej Maciej Molenda 2018-11-22 09:12:42
Uchwała Nr XXXV/272/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-11-22 09:11:23
Uchwała Nr XXXV/271/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Maciej Molenda 2018-11-22 09:10:15
Uchwała Nr XXXV/270/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Maciej Molenda 2018-11-22 09:08:44
Uchwała Nr XXXV/269/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Maciej Molenda 2018-11-22 09:07:53
Uchwała Nr XXXV/268/2018 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2018-11-22 09:05:34
Uchwała Nr XXXV/267/2018 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Maciej Molenda 2018-11-22 08:35:08
Uchwała Nr XXXV/266/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Maciej Molenda 2018-11-22 08:34:06
Sesja XXXV - 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-22 08:32:15
Uchwała Nr XXXVI/285/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej Maciej Molenda 2018-11-22 08:08:48
Uchwała Nr XXXVI/284/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2018-11-22 08:07:29
Uchwała Nr XXXVI/283/2018 w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu Maciej Molenda 2018-11-22 08:04:15
Uchwała Nr XXXVI/282/2018 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wsparcia Rodziny" w Gminie Moryń na lata 2018-2020 Maciej Molenda 2018-11-22 08:02:16