herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Radni Maciej Molenda 2018-05-10 09:18:26
Elżbieta Serafińska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-10 08:09:28
Ewa Rozkrut - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-09 11:15:16
Ewa Rozkrut - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-09 11:14:37
Marek Kurjata - Skarbnik Gminy Maciej Molenda 2018-05-09 11:12:27
Henryk Kaczmar - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-09 11:10:38
Krzysztof Jaz - Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-09 11:08:25
Aneta Dziedzic - Kierownik Referatu Obsługi Oświaty Maciej Molenda 2018-05-09 11:06:27
Jerzy Choroszewicz - Sekretarz Gminy Maciej Molenda 2018-05-09 11:04:47
Marta Cacek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Maciej Molenda 2018-05-09 11:00:33
Pracownicy Maciej Molenda 2018-05-09 10:59:30
Oświadczenia 2018 rok Maciej Molenda 2018-05-09 10:58:19
Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 17 maja 2018 r. Maciej Molenda 2018-05-09 10:36:55
Uchwała Nr XXXI/233/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku" Maciej Molenda 2018-05-08 11:14:14
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie przez zespół pracowników Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego badań powierzchniowych na terenie gm. Moryń i Cedynia Maciej Molenda 2018-05-08 11:10:31
Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 Maciej Molenda 2018-05-07 14:53:55
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2017 Maciej Molenda 2018-05-07 14:46:24
- dokument usunięty Maciej Molenda 2018-05-07 10:56:31
Uchwała Nr XXXI/236/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 Maciej Molenda 2018-05-07 10:55:28
- dokument usunięty Maciej Molenda 2018-05-07 10:52:57
Informacja o wyniku III ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-05-07 10:44:48
Informacja o wyniku III ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-05-07 10:43:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie enektroenergetycznej linii kablowej 15 kV Maciej Molenda 2018-04-26 08:19:37
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-04-25 18:48:31
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-04-25 18:47:57
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-04-25 18:47:44
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-04-25 18:47:18
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-04-25 18:46:39
Maciej Molenda 2018-04-25 13:02:52
I kwartał Maciej Molenda 2018-04-25 13:02:16
2018 rok Maciej Molenda 2018-04-25 13:01:48
Uchwała Nr XXXI/242/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/158/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalnia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń Maciej Molenda 2018-04-25 12:28:31
Uchwała Nr XXXI/241/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasta Szczecin w przedmiocie realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu Maciej Molenda 2018-04-25 12:26:05
Uchwała Nr XXXI/235/2018 w sprawie udzielenia dotacji roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół filialny pw. Św. Józefa w Bielinie Maciej Molenda 2018-04-25 12:22:29
Uchwała Nr XXXI/232/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2018-04-25 12:20:02
Uchwała Nr XXXI/237/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2018-04-25 12:03:01
Uchwała Nr XXXI/233/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku" Maciej Molenda 2018-04-25 12:00:06
Uchwała Nr XXXI/234/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego Maciej Molenda 2018-04-25 11:59:23
Uchwała Nr XXXI/240/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych Maciej Molenda 2018-04-25 11:58:14
Uchwała Nr XXXI/233/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku" Maciej Molenda 2018-04-25 11:47:32