Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 maja 2022 r. Maciej Molenda 2022-05-18 12:42:39
Porządek obrad XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 maja 2022 r. Maciej Molenda 2022-05-18 12:30:14
Porządek obrad XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 maja 2022 r. Maciej Molenda 2022-05-18 12:24:10
Porządek obrad XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 maja 2022 r. Maciej Molenda 2022-05-18 12:22:48
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2021 ROKU Maciej Molenda 2022-05-17 13:23:58
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2021 ROKU Maciej Molenda 2022-05-17 12:32:33
Porządek obrad XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 maja 2022 r. Maciej Molenda 2022-05-17 11:51:10
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 16 maja 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewid.: 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-05-16 14:30:27
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Łukasz Strzelczyk 2022-05-13 08:17:14
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wg stanu na koniec roku 2021 Maciej Molenda 2022-05-12 11:12:22
Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-05-10 10:15:05
Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-05-10 10:14:20
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Mirowo. Łukasz Strzelczyk 2022-05-09 11:43:46
Maciej Molenda 2022-05-05 14:13:57
Maciej Molenda 2022-05-05 14:12:45
Dostawa systemu liczącego ludzi - 2 Maciej Molenda 2022-05-05 14:08:54
Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-05-05 09:04:16
Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-05-05 09:03:33
Sprawozdania finansowe za rok 2021 Maciej Molenda 2022-05-04 07:20:14
Sprawozdania finansowe za rok 2021 Maciej Molenda 2022-04-29 12:59:12
Sprawozdania finansowe za rok 2021 Maciej Molenda 2022-04-29 12:58:41
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 29 kwietnia 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu. Łukasz Strzelczyk 2022-04-29 12:51:27
za rok 2021 Maciej Molenda 2022-04-29 12:50:26
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 321, obręb Moryń 2 , gmina Moryń. Łukasz Strzelczyk 2022-04-28 08:45:32
Marcin Sobczyński - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2022-04-28 08:13:54
Zarządzenie nr 39/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2022-04-27 13:47:08
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 27 kwietnia 2022 r., w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Łukasz Strzelczyk 2022-04-27 09:02:40
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 27 kwietnia 2022 r., w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Łukasz Strzelczyk 2022-04-27 09:01:37
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5 /2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na ternie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-04-26 14:32:58
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5 /2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na ternie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-04-26 14:30:57
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5 /2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na ternie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-04-26 14:30:28
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5 /2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na ternie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście Karolina Gładkowska-Kiepura 2022-04-26 14:29:49
I kwartał Maciej Molenda 2022-04-26 07:17:19
I kwartał Maciej Molenda 2022-04-26 07:17:04
I kwartał Maciej Molenda 2022-04-26 07:15:41
2022 rok Maciej Molenda 2022-04-26 07:15:04
Wzory oświadczeń majątkowych 2022 Maciej Molenda 2022-04-25 12:34:50
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Morynia - w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Łukasz Strzelczyk 2022-04-21 14:44:36
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Morynia - w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Łukasz Strzelczyk 2022-04-21 14:43:33
Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2022-04-21 14:29:39