Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Morynia ogłasza I nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2019 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ( budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-11 10:13:59
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-10 14:04:01
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-10 14:02:15
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa ziemnego, strzelectwa, łucznictwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich, sportów wodnych ? żeglarstwa), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-10 14:00:37
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia na dzierżawę nieruchomości do I ustnego przetargu nieograniczonego Maciej Molenda 2019-01-09 09:29:11
Zarządzenia 2019 Maciej Molenda 2019-01-09 09:28:07
Zarządzenia 2019 Maciej Molenda 2019-01-09 09:28:01
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości nr 421/5 o pow. 0,9392 ha , położona w obrębie 2 miasta Moryń Maciej Molenda 2019-01-09 09:26:14
Przetargi 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-09 09:25:05
Przetargi 2019 r. Maciej Molenda 2019-01-09 09:24:57
Informacja Zarządu Koła Łowieckiego "Jeleń" o polowaniu zbiorowym Maciej Molenda 2019-01-08 14:55:21
Informacja Zarządu Koła Łowieckiego "Szarak" o polowaniu zbiorowym Maciej Molenda 2019-01-08 08:50:31
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2019 R. Maciej Molenda 2019-01-07 14:42:23
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-07 11:22:37
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie uchwaleia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 Maciej Molenda 2019-01-07 11:21:46
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-07 11:19:42
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 Maciej Molenda 2019-01-07 11:12:55
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 Maciej Molenda 2019-01-07 11:12:38
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-07 11:08:07
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-07 11:06:00
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-07 11:05:57
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-07 11:05:43
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-07 11:00:18
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiatenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej Maciej Molenda 2019-01-07 10:57:05
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Moryń na lata 2018-2020 Maciej Molenda 2019-01-07 10:52:53
Sesja III - 28 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2019-01-07 10:48:18
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2019 R. Maciej Molenda 2019-01-07 08:41:51
Zarządzenie Nr 135/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 12:27:30
Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Molenda 2019-01-04 12:25:26
Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz powołania operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy Moryń zarządzonych na dzień 21 października 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 12:15:49
Zarządzenie Nr 136/2018 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2019 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:25:46
Zarządzenie Nr 130/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:22:17
Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 11:21:13
Zarządzenie Nr 127/2018 w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzerżawę Maciej Molenda 2019-01-04 11:19:48
Zarządzenie Nr 122/2018 w sprawie przekazania w administrowanie świetlicy wiejskiej Maciej Molenda 2019-01-04 11:18:57
Zarządzenie Nr 126/2018 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Maciej Molenda 2019-01-04 11:18:07
Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:16:56
Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2019-01-04 11:16:06
Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:15:05
Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:13:24