herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej Maciej Molenda 2018-09-26 14:07:32
Wiesława Alenkowicz - Radna Maciej Molenda 2018-09-26 10:43:01
Renata Barylska - Radna Maciej Molenda 2018-09-26 10:42:16
Mariusz Bylewski - Radny Maciej Molenda 2018-09-26 10:41:41
Karolina Dudek-Śmiśniewicz - Radna Maciej Molenda 2018-09-26 10:39:29
Urszula Dumicz - Radna Maciej Molenda 2018-09-26 10:38:38
Artur Dybizbański - Radny Maciej Molenda 2018-09-26 10:37:55
Magdalena Fedorowicz - Radna Maciej Molenda 2018-09-26 10:37:20
Paweł Garus - Radny Maciej Molenda 2018-09-26 10:36:31
Iwona Hirt - Radna Maciej Molenda 2018-09-26 10:35:44
Iwona Hirt - Radna Maciej Molenda 2018-09-26 10:35:12
Krzysztof Konecki - Wiceprzewodniczący Rady Maciej Molenda 2018-09-26 10:34:17
Maciej Ostrowski - Radny Maciej Molenda 2018-09-26 10:33:20
Maciej Ostrowski - Radny Maciej Molenda 2018-09-26 10:33:09
Piotr Sobczyński - Radny Maciej Molenda 2018-09-26 10:31:52
Barbara Sołoducha - Radna Maciej Molenda 2018-09-26 10:31:08
Katarzyna Więcławska - Radna Maciej Molenda 2018-09-26 10:30:24
Radni - koniec kadencji Maciej Molenda 2018-09-26 10:29:35
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Maciej Molenda 2018-09-25 12:38:21
Ocena czteroletnia wody w kąpielisku 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-09-25 12:18:11
ocena sezonowa wody w kąpielisku 2018 Alicja Mikołajczyk 2018-09-25 12:17:43
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do dzerżawy Maciej Molenda 2018-09-25 11:50:26
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Molenda 2018-09-24 15:16:10
Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Maciej Molenda 2018-09-24 11:39:53
Obwieszczenie o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chojnie - numer obwodu 262 i 280 Maciej Molenda 2018-09-21 11:35:05
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-20 14:31:00
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-20 14:27:57
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-20 14:27:43
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2018-09-19 11:02:00
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2018-09-19 10:59:29
Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-09-19 10:55:28
Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-09-19 10:53:50
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 13:05:03
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 13:03:49
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 13:03:33
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 12:51:34
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-09-13 12:49:22
Informacja GKW w Moryniu o składzie Komisji, jej siedzibie oraz harmonogramie dyżurów Maciej Molenda 2018-09-12 11:55:05
Informacja GKW w Moryniu o składzie Komisji, jej siedzibie oraz harmonogramie dyżurów Maciej Molenda 2018-09-12 11:51:51
Informacja o wyniku przetargu o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-11 11:12:59