herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO / UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO W MIEJSCE UTRACONEGO Maciej Molenda 2017-12-18 08:05:02
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 12:31:42
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 12:28:21
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 10:33:52
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 10:33:08
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 10:24:53
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 10:17:08
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 10:15:16
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 10:14:44
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 10:11:27
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 10:03:35
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 10:03:25
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2017-12-14 09:53:10
Informacja o wyniku przetargu Maciej Molenda 2017-12-14 09:39:11
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 10:40:33
Prawo Miejscowe rok 2016 Maciej Molenda 2017-12-13 10:38:49
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 10:15:49
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 10:15:25
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 10:13:15
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 10:02:11
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:43:10
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:42:11
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:36:36
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:33:25
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:31:16
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:03:51
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:03:29
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:03:18
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:03:05
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:02:50
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:02:10
OGŁOSZENIE O BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH NATERENIE GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2017-12-06 14:50:57
OGŁOSZENIE O BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH NATERENIE GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2017-12-06 14:49:50
Zarządzenie Nr 92/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu Maciej Molenda 2017-12-05 08:49:58
Uchwała Nr CCCXLII.534.2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-11-27 14:11:38
Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych oraz nieodpłatnego przekazania zbędnych środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2017-11-27 09:13:04
Uchwła Nr X/77/2015 w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Moryń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" Maciej Molenda 2017-11-23 12:11:14
Uchwła Nr X/77/2015 w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Moryń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" Maciej Molenda 2017-11-23 12:06:38
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 89/1 obręb Gądno, gmina Moryń" Maciej Molenda 2017-11-21 14:25:04
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 12:18:56