herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:43
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:27
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:56:08
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:55:55
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:55:44
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:52:24
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:52:10
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:51:44
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-04-17 09:51:26
Protokół z obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-04-16 10:50:39
2018 Maciej Molenda 2018-04-16 10:49:18
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-04-11 12:28:12
Zarządzenie Nr 47/2018w sprawie ustalenia ceny do III rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2018-04-10 13:28:31
Zarządzenie Nr 47/2018w sprawie ustalenia ceny do III rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2018-04-10 13:27:49
III rokowania na sprzedaż działki zabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2018-04-10 13:14:21
REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Maciej Molenda 2018-04-10 08:14:21
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem Maciej Molenda 2018-04-09 14:34:38
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem Maciej Molenda 2018-04-09 14:31:08
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2017 Maciej Molenda 2018-04-06 11:57:06
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-04-06 11:52:51
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-04-06 11:51:58
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2018-04-03 14:40:22
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zamiarze wydania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań powierzchniowych na terenie gm. Moryń i Cedynia Maciej Molenda 2018-04-03 13:20:46
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2018-04-03 13:12:38
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2018-04-03 13:12:19
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-03-28 14:12:23
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-03-28 14:11:17
Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-03-28 14:08:33
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-03-28 14:06:13
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-03-28 14:03:54
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-03-28 14:00:35
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-03-28 13:59:44
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-28 13:57:43
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 14:40:33
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 14:40:17
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 14:27:42
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 14:24:05
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 14:20:21
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II rokowań przeprowadzonych w dniu 19 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-27 13:30:52
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 10:00:33