herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 10:13:15
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 10:02:11
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:43:10
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:42:11
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:36:36
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:33:25
Prawo Miejscowe rok 2017 Maciej Molenda 2017-12-13 09:31:16
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:03:51
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:03:29
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:03:18
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:03:05
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:02:50
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2017-12-08 13:02:10
OGŁOSZENIE O BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH NATERENIE GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2017-12-06 14:50:57
OGŁOSZENIE O BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH NATERENIE GMINY MORYŃ Maciej Molenda 2017-12-06 14:49:50
Zarządzenie Nr 92/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu Maciej Molenda 2017-12-05 08:49:58
Uchwała Nr CCCXLII.534.2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-11-27 14:11:38
Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności składników majątkowych oraz nieodpłatnego przekazania zbędnych środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2017-11-27 09:13:04
Uchwła Nr X/77/2015 w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Moryń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" Maciej Molenda 2017-11-23 12:11:14
Uchwła Nr X/77/2015 w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Moryń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" Maciej Molenda 2017-11-23 12:06:38
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 89/1 obręb Gądno, gmina Moryń" Maciej Molenda 2017-11-21 14:25:04
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 12:18:56
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 12:15:23
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 12:06:01
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 12:04:26
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 12:02:01
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 11:59:03
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 11:58:17
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 11:52:44
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A LUB KRZEWÓW Maciej Molenda 2017-11-21 10:08:24
Podatki i opłaty na rok 2017 Maciej Molenda 2017-11-21 09:19:14
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 09:18:36
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 09:15:09
Podatki i opłaty na rok 2018 Maciej Molenda 2017-11-21 09:15:02
Uchwała Nr XXVII/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-21 09:14:43
Uchwała Nr XXVII/204/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Zespole Szkół w Moryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Zespole Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2017-11-21 09:14:06
Uchwała Nr XXVII/205/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Maciej Molenda 2017-11-21 09:08:32
Uchwała Nr XXVII/206/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-21 09:06:39
Uchwała Nr XXVII/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-21 09:04:55
Uchwała Nr XXVII/210/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-11-21 09:02:51