herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-03-17 12:20:20
IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-03-17 12:19:56
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-03-17 12:12:39
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społeczenej w Moryniu Maciej Molenda 2017-03-16 14:47:19
Obwieszczenie (uzupełniające) Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomieskim Maciej Molenda 2017-03-16 09:37:18
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 13:10:05
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:32:37
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:26:11
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:24:25
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:22:16
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:19:00
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:10:39
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:09:04
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 12:00:54
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 11:58:10
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 11:57:04
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 11:53:38
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia w 2017 r. konkursu w zakresie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania azbestu Maciej Molenda 2017-03-14 10:12:55
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. Maciej Molenda 2017-03-13 12:09:47
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Moryń poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Gryfino" Maciej Molenda 2017-03-13 10:28:19
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Moryń poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Gryfino" Maciej Molenda 2017-03-13 10:22:30
Oferta realizacji zadania publicznego Maciej Molenda 2017-03-13 10:20:40
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Maciej Molenda 2017-03-07 14:59:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Osinów Dolny oraz Cedynia na terenie działek o nr ewid.: 239/12, 164/3, 258, 63/3, 161/1, 68/1, 72/5, 64/1, 65/4, 73, 3, 320, 307, 10/3, 25/1, 20/3, 20/1, 14, 318/2, 323, 267/2, 267/1, 271, 280, 316 obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia Maciej Molenda 2017-03-07 09:27:29
Sprzedaż napojów alkoholowych Maciej Molenda 2017-03-03 10:43:28
BIELIN Maciej Molenda 2017-03-01 09:47:46
BIELIN Maciej Molenda 2017-03-01 09:47:23
ZARZĄDU MIASTA MORYŃ Maciej Molenda 2017-03-01 09:46:19
Statut Gminy Moryn Maciej Molenda 2017-03-01 09:43:12
Statut Gminy Moryn Maciej Molenda 2017-03-01 09:41:14
Skład Zarządu Miasta Moryń - VII kadencja 2015 - 2019 Maciej Molenda 2017-03-01 09:38:09
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maciej Molenda 2017-02-27 13:56:53
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-02-27 13:56:05
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2017 r. Maciej Molenda 2017-02-27 12:45:10
Ogłoszenie o zamówieniu: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń Maciej Molenda 2017-02-27 11:24:18
Ogłoszenie o zamówieniu: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń Maciej Molenda 2017-02-27 11:22:38
III kwartał Maciej Molenda 2017-02-24 15:03:18
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-24 12:43:59
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:41:46
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:41:35