herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:19:23
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:19:09
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:18:58
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:18:32
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-22 11:17:42
Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-06-22 08:44:22
Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-06-22 08:38:23
Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Maciej Molenda 2018-06-22 08:33:12
Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu Maciej Molenda 2018-06-22 08:29:15
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha , udział 3333/10000 części , położona w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2018-06-20 15:01:23
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na terenie Gminy Moryń. Maciej Molenda 2018-06-20 09:03:37
Komunikat nr 1/2018 - Postanowienie Inspektora Budowlanego w Gryfinie, w sprawie kontroli budynków mieszkaniowych oraz mieszkalno-usługowych, w tym również budynków jendorodzinnych w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych na terenie powiatu gryfińskiego. Maciej Molenda 2018-06-19 11:52:12
Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Maciej Molenda 2018-06-18 08:52:07
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-06-14 08:55:49
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 33 o pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-06-14 08:55:13
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-06-14 08:54:40
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 16 o pow. 0,15 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2018-06-14 08:53:39
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Nr 290 o pow. 0,08 ha sklasyfikowana jako W i Nr 291 o pow. 0,06 ha, sklasyfikowana jako droga Maciej Molenda 2018-06-14 08:52:50
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-13 12:18:01
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-13 12:02:53
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-13 12:01:57
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-13 11:59:54
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-13 11:59:31
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-13 11:58:25
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2018 r. Maciej Molenda 2018-06-13 11:55:22
Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu Sławomir Jasek 2018-06-12 11:28:25
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-06-11 11:04:38
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-06-11 08:58:51
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid.: 750/27, 616, 755 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń? Maciej Molenda 2018-06-07 15:02:51
Zarzązenie Nr 71/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-06-04 14:39:09
Zarzązenie Nr 71/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-06-04 14:38:52
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 33 o pow. 0,0964 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-06-04 14:33:55
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 32 o pow. 0,1016 ha, położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-06-04 14:29:11
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 16 o pow. 0,15 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2018-06-04 14:25:29
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2018-06-04 14:19:02
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2018-06-04 14:18:47
Referaty i samodzielne stanowiska Maciej Molenda 2018-06-04 14:18:32
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Nr 290 o pow. 0,08 ha sklasyfikowana jako W i Nr 291 o pow. 0,06 ha, sklasyfikowana jako droga Maciej Molenda 2018-06-04 13:02:44
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej na okres od 01.10.2018 do 30.09.2020 Sławomir Jasek 2018-05-30 12:50:14
Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Nr 290 o pow. 0,08 ha sklasyfikowana jako W i Nr 291 o pow. 0,06 ha, sklasyfikowana jako droga Maciej Molenda 2018-05-30 12:48:27