herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/196/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2009 Maciej Molenda 2017-11-17 13:01:43
Uchwała Nr XXII/195/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 rok Maciej Molenda 2017-11-17 13:00:02
Uchwała Nr XXII/195/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 rok Maciej Molenda 2017-11-17 12:59:50
Sesja XXV z 28 kwietnia 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 12:26:41
Uchwała Nr XXV/232/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/215/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku Maciej Molenda 2017-11-17 12:26:31
Uchwała Nr XXV/231/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze w dniu 13 kwietnia 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 12:25:18
Uchwała Nr XXV/230/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatam Gryfino Maciej Molenda 2017-11-17 12:23:48
Uchwała Nr XXV/229/2009 w sprawie zmiant uchwały Nr XXIII/213/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2017-11-17 12:15:41
Uchwała Nr XXV/228/2009 w sprawie ustalenia wynagdodzenia Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2017-11-17 12:14:18
Uchwałą Nr XXV/227/2009 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 Maciej Molenda 2017-11-17 12:13:07
Sesja XXV z 28 kwietnia 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 12:03:47
Sesja XXIV z 24 marca 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 12:03:25
Uchwała Nr XXIV/226/2009 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół w Dolsku Maciej Molenda 2017-11-17 12:03:10
Uchwała Nr XXIV/225/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-17 12:01:55
Uchwała Nr XXIV/224/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Maciej Molenda 2017-11-17 12:00:29
Uchwała Nr XXIV/223/2009 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego Maciej Molenda 2017-11-17 11:59:16
Uchwała Nr XXIV/222/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminu Moryń na rok 2009 Maciej Molenda 2017-11-17 11:55:16
Uchwała Nr XXIV/222/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminu Moryń na rok 2009 Maciej Molenda 2017-11-17 11:54:08
Uchwała Nr XXIV/221/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Maciej Molenda 2017-11-17 11:52:47
Uchwała Nr XXIV/220/2009 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń Maciej Molenda 2017-11-17 11:51:41
Uchwała Nr XXIV/220/2009 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń Maciej Molenda 2017-11-17 11:51:15
Uchwała Nr XXIV/219/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Maciej Molenda 2017-11-17 11:50:19
Sesja XXIV z 24 marca 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 11:47:26
Sesja XXIII z 10 lutego 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 11:36:40
Uchwała Nr XXIII/218/2009 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-11-17 11:36:12
Uchwała Nr XXIII/217/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na rok 2009 Maciej Molenda 2017-11-17 11:32:33
Uchwała Nr XXIII/216/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Maciej Molenda 2017-11-17 11:30:30
Uchwała Nr XXIII/214/2009 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Maciej Molenda 2017-11-17 11:29:30
Uchwała Nr XXIII/215/2009 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Maciej Molenda 2017-11-17 11:29:01
Uchwała Nr XXIII/214/2009 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Maciej Molenda 2017-11-17 11:26:26
Uchwała Nr XXIII/213/2009 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2017-11-17 11:16:51
Uchwała Nr XXIII/212/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzkowie. Maciej Molenda 2017-11-17 11:15:53
Uchwała Nr XXIII/211/2009 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Morynia upoważnienia do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Maciej Molenda 2017-11-17 11:14:45
Uchwała Nr XXIII/210/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w Moryniu Maciej Molenda 2017-11-17 11:12:54
Uchwała Nr XXIII/209/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego (Pl. Wolności Moryń) Maciej Molenda 2017-11-17 10:48:31
Uchwała Nr XXIII/207/2009 o zmianie Uchwały Nr XX/185/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:45:08
Uchwała Nr XXIII/208/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (dz. nr 161) Maciej Molenda 2017-11-17 10:44:20
Uchwała Nr XXIII/207/2009 o zmianie Uchwały Nr XX/185/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:43:11
Uchwała Nr XXIII/206/2009 w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Klępicz na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:38:57
Uchwała Nr XXIII/205/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dolsko na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:36:32