herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 10:57:53
Uchwała Nr XXIV/184/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradców zawodowych oraz socjoterapeutów w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 10:56:41
Uchwała Nr XXIV/185/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków cześciowego lub człkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Maciej Molenda 2017-07-03 10:54:57
Uchwała Nr XXIV/186/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-07-03 10:51:53
Uchwała Nr XXIV/187/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wspisanych do rejestru zabytków - epitafium w Moryniu Maciej Molenda 2017-07-03 10:50:40
Uchwała Nr XXIV/188/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 10:48:51
Uchwała Nr XXIV/189/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2017-07-03 10:47:34
Sesja XXIV - 23 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-03 10:46:15
Uchwała Nr XXIII/168/2017 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gosporarczego i Polityki Społecznej Maciej Molenda 2017-07-03 10:23:37
Uchwała Nr XXIII/169/2017 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 10:21:27
Uchwała Nr XXIII/170/2017 w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym Maciej Molenda 2017-07-03 10:20:08
Uchwała Nr XXIII/171/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomościprzejęte pod drogę wojewódzką Maciej Molenda 2017-07-03 10:15:16
Uchwała Nr XXIII/172/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 10:09:42
Uchwała Nr XXIII/173/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 10:08:57
Uchwała Nr XXIII/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 10:07:47
Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 10:06:16
Uchwała Nr XXIII/175/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-07-03 10:06:07
Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 10:04:52
Sesja XXIII - 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-03 10:03:37
Uchwała Nr XXII/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 09:43:44
Uchwała Nr XXII/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 09:39:55
Uchwała Nr XXII/160/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2017 roku" Maciej Molenda 2017-07-03 09:39:01
Uchwała Nr XXII/161/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Maciej Molenda 2017-07-03 09:37:27
Uchwała Nr XXII/162/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym Maciej Molenda 2017-07-03 09:33:52
Uchwała Nr XXII/163/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 09:32:06
Uchwała Nr XXII/164/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w moryniu dla dzieci w wieku do 5 lat Maciej Molenda 2017-07-03 09:30:27
Uchwała Nr XXII/164/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w moryniu dla dzieci w wieku do 5 lat Maciej Molenda 2017-07-03 09:29:58
Uchwała Nr XXII/165/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego Maciej Molenda 2017-07-03 09:28:01
Uchwała Nr XXII/166/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-07-03 09:23:10
Uchwała Nr XXII/167/2017 w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 09:21:50
Sesja XXII - 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-03 09:19:18
Sesja XXII - 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-03 09:19:01
Protokół z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-29 10:31:22
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A LUB KRZEWÓW Maciej Molenda 2017-06-29 09:47:28
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-06-22 14:33:23
Sprzedaż napojów alkoholowych Maciej Molenda 2017-06-20 14:05:03
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 m. Stare Objezierze Maciej Molenda 2017-06-19 14:58:47
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Odrzańska Maciej Molenda 2017-06-19 14:56:33
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Lipowa Maciej Molenda 2017-06-19 14:55:31
2017 Maciej Molenda 2017-06-19 14:51:23