herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 14:40:17
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 14:27:42
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 14:24:05
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 14:20:21
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II rokowań przeprowadzonych w dniu 19 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-27 13:30:52
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-03-27 10:00:33
III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-03-27 09:44:49
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-27 09:37:48
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska Maciej Molenda 2018-03-23 11:55:08
Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska Maciej Molenda 2018-03-23 11:53:30
rok 2018 Maciej Molenda 2018-03-23 11:25:50
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-20 09:47:07
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-20 09:45:20
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-20 09:43:27
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-20 09:02:59
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-20 09:01:34
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-20 09:00:47
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Klępicz, gm. Moryń o powierzchni użytkowej 48,50 m2 w raz z prawem własności pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni użytkowej 12,70m2 Maciej Molenda 2018-03-16 11:41:45
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Klępicz, gm. Moryń o powierzchni użytkowej 48,50 m2 w raz z prawem własności pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni użytkowej 12,70m2 Maciej Molenda 2018-03-16 11:29:49
Zarządzenie Nr 29/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu Maciej Molenda 2018-03-13 13:58:19
Zarządzenie Nr 29/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu Maciej Molenda 2018-03-13 13:55:38
Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w ramach "Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032" - w roku 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-12 13:06:34
Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w ramach "Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032" - w roku 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-12 13:03:00
Uchwała Nr LXIX.157.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedawionego budżecie Gminy Moryń na 2018 rok Maciej Molenda 2018-03-12 09:23:48
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-03-07 14:35:12
Zarządzenia Maciej Molenda 2018-03-07 14:33:43
Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wpsieranie realizacji zadań publicznych gminy Moryń w 2018 r. Maciej Molenda 2018-03-07 14:31:50
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych Maciej Molenda 2018-03-07 14:29:52
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-03-07 14:26:44
Obewieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski na terenie działki nr 90 obr. 3 miasta Moryń" Maciej Molenda 2018-03-07 07:34:14
Obewieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski na terenie działki nr 90 obr. 3 miasta Moryń" Maciej Molenda 2018-03-07 07:32:43
Obewieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski na terenie działki nr 90 obr. 3 miasta Moryń" Maciej Molenda 2018-03-07 07:32:04
Obewieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski na terenie działki nr 90 obr. 3 miasta Moryń" Maciej Molenda 2018-03-07 07:29:35
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 Maciej Molenda 2018-03-05 11:45:38
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-05 08:56:33
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-05 08:55:32
IV kwartał 2017 Maciej Molenda 2018-03-05 07:36:08
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-03-02 11:28:03
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-03-02 11:25:50
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-03-02 11:25:48