herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2017-10-18 13:48:53
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-10-18 09:38:47
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-10-18 09:37:31
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 09:36:10
Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-10-18 09:33:50
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-10-18 09:33:00
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-10-18 09:30:49
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 Maciej Molenda 2017-10-18 09:25:40
Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-18 09:23:12
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 09:20:56
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego Maciej Molenda 2017-10-18 09:17:22
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 09:14:29
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00079-65151-UM1600138/16 pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia" Maciej Molenda 2017-10-18 09:12:11
Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:31:14
Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-18 08:29:32
Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:27:52
Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:25:25
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:24:14
Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 08:22:09
Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych Maciej Molenda 2017-10-18 08:20:45
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawała II w Moryniu oraz absolwentom Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:18:21
Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:15:11
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIII/175/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 08:13:33
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:09:21
Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-18 08:07:50
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 08:04:52
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie przekazania w administrowanie świetlic wiejskich (Gądno) Maciej Molenda 2017-10-18 08:02:59
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:00:13
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXII/166/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 07:55:18
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXII/166/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 07:54:47
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Stat 200 stanowiącego własnośći Gminy, w celu jego złomowania Maciej Molenda 2017-10-18 07:52:21
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Stat 200 stanowiącego własnośći Gminy, w celu jego złomowania Maciej Molenda 2017-10-18 07:52:06
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie przekazania w administrowanie świetlic wiejskich Maciej Molenda 2017-10-18 07:48:39
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę częśći działki nr 107/1 o pow. 114m2, obręb Witnica Maciej Molenda 2017-10-18 07:46:36
Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i szkoły podstawowej Maciej Molenda 2017-10-18 07:44:26
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 07:42:25
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie zminy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-10-17 13:09:36
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Molenda 2017-10-17 13:08:02
Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-17 13:06:20
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-17 13:05:11