herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:58:27
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:57:29
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:54:09
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:52:23
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:50:41
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:48:25
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:44:21
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:39:54
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:27:47
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2016-12-14 12:24:03
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-14 12:23:36
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2016-12-14 12:14:30
Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2016-12-13 11:10:58
Zarządzenie Nr 117/2016 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2016-12-12 07:30:31
Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Maciej Molenda 2016-12-09 12:54:26
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących drogi niepubliczne Maciej Molenda 2016-12-06 12:46:17
Przetargi 2017 r. Maciej Molenda 2016-12-06 12:45:56
Zarządzenie Nr 120/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia w II przetargu nieograniczonym. Maciej Molenda 2016-12-06 12:41:41
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących drogi niepubliczne Maciej Molenda 2016-12-06 12:35:12
Zarządzenie Nr 119/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Maciej Molenda 2016-12-05 19:14:55
Ogłoszenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 19 lutego 2016 r. Maciej Molenda 2016-12-05 07:52:39
II rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2016-11-30 10:59:10
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu nr 6 Maciej Molenda 2016-11-30 09:59:57
Zarządzenie Nr 775/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Maciej Molenda 2016-11-30 09:58:30
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu nr 6 Maciej Molenda 2016-11-30 09:54:31
Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań Maciej Molenda 2016-11-29 13:22:53
II rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2016-11-29 13:12:33
Wykaz sołectw kadencji 2015-2019 Maciej Molenda 2016-11-29 10:33:25
Wykaz sołectw kadencji 2015-2019 Maciej Molenda 2016-11-29 10:26:12
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na zebraniu wyborczym do organów sołectwa w dniu 25 listopada 2016 r. do przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Mirowo Maciej Molenda 2016-11-28 09:37:56
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na zebraniu wyborczym do organów sołectwa w dniu 25 listopada 2016 r. do przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Mirowo Maciej Molenda 2016-11-28 09:37:16
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na zebraniu wyborczym do organów sołectwa w dniu 25 listopada 2016 r. do przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Mirowo Maciej Molenda 2016-11-28 09:14:35
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa Mirowa oraz ewentualnego uzupełnienienia składu Rady Sołeckiej Maciej Molenda 2016-11-28 09:12:13
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa Mirowa oraz ewentualnego uzupełnienienia składu Rady Sołeckiej Maciej Molenda 2016-11-28 09:12:04
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa Mirowa oraz ewentualnego uzupełnienienia składu Rady Sołeckiej Maciej Molenda 2016-11-28 09:11:31
Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego (działka nr 77 o pow. 0,11 ha, położona w obrębie Klępicz) Maciej Molenda 2016-11-25 09:51:17
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miejskim w Moryniu na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-24 14:36:42
Ogłoszenie w sprawie wyborów Sołtysa Mirowa oraz ewentualnego uzupełnienienia składu Rady Sołeckiej Maciej Molenda 2016-11-23 11:28:49
Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Mirowa i wyborów ewentualnych uzupełniających członków Rady Sołeckiej Mirowa Maciej Molenda 2016-11-23 10:33:29
Wybory do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń Maciej Molenda 2016-11-23 10:32:51