herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-02-27 13:09:48
[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego. Maciej Molenda 2018-02-27 12:53:20
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie Maciej Molenda 2018-02-26 09:58:44
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-22 14:16:21
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-22 14:14:56
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-22 14:09:29
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-22 14:08:07
II rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2018-02-21 19:23:22
Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2017 r. Maciej Molenda 2018-02-21 10:48:35
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej (dz. nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2018-02-21 10:27:30
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej (dz. nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2018-02-21 10:26:05
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej (dz. nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2018-02-21 10:25:08
Porządek XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-21 09:56:07
IV kwartał 2017 Maciej Molenda 2018-02-20 13:06:10
IV kwartał 2017 Maciej Molenda 2018-02-20 13:05:56
IV kwartał Maciej Molenda 2018-02-20 13:04:10
Porządek XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-20 08:08:03
Porządek XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-20 08:07:49
Porządek XXX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-20 08:07:03
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę (dzierżawa części działki nr 268/1 o powierzchni 40 m2 obręb 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2018-02-19 16:10:54
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę (dzierżawa części działki nr 268/1 o powierzchni 40 m2 obręb 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2018-02-19 16:09:37
Ogłoszenie o II rokowaniach (nieruchomość nr 239/7 o pow. 585 m2, obręb 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2018-02-16 14:12:24
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ustalenia ceny II rokowań i wysokości kaucji zabezpieczejącej (nieruchomość nr 239/7 o pow. 585 m2, obręb 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2018-02-16 14:03:48
Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 grudnia 2017 r. Maciej Molenda 2018-02-15 14:13:13
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2018-02-14 11:02:24
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-02-14 10:58:44
Projek uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego Maciej Molenda 2018-02-13 12:37:59
Maciej Molenda 2018-02-12 12:58:27
Maciej Molenda 2018-02-12 12:57:29
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem Maciej Molenda 2018-02-12 10:43:53
Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-12 08:47:17
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 44/1 o pow. 0,0101 ha, położonej w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-02-09 20:27:00
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha, położonej w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-02-09 20:26:33
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha, położonej w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-02-09 20:26:01
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki działka nr 59/5 o pow. 0,0437 ha, położonej w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2018-02-09 20:24:48
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 44/1 o pow. 0,0101 ha, położonej w obrębie Gądno Maciej Molenda 2018-02-09 20:23:47
Przetargi 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-09 20:21:42
Przetargi 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-09 20:21:36
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2018-02-09 11:27:13
Plan zamówień na rok 2018 Maciej Molenda 2018-02-09 11:04:24