herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 11:58:10
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 11:57:04
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-03-15 11:53:38
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia w 2017 r. konkursu w zakresie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania azbestu Maciej Molenda 2017-03-14 10:12:55
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. Maciej Molenda 2017-03-13 12:09:47
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Moryń poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Gryfino" Maciej Molenda 2017-03-13 10:28:19
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa w Gminie Moryń poprzez doposażenie pojazdu ratowniczego Oddziału Powiatowego WOPR Gryfino" Maciej Molenda 2017-03-13 10:22:30
Oferta realizacji zadania publicznego Maciej Molenda 2017-03-13 10:20:40
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Maciej Molenda 2017-03-07 14:59:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Osinów Dolny oraz Cedynia na terenie działek o nr ewid.: 239/12, 164/3, 258, 63/3, 161/1, 68/1, 72/5, 64/1, 65/4, 73, 3, 320, 307, 10/3, 25/1, 20/3, 20/1, 14, 318/2, 323, 267/2, 267/1, 271, 280, 316 obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia Maciej Molenda 2017-03-07 09:27:29
Sprzedaż napojów alkoholowych Maciej Molenda 2017-03-03 10:43:28
BIELIN Maciej Molenda 2017-03-01 09:47:46
BIELIN Maciej Molenda 2017-03-01 09:47:23
ZARZĄDU MIASTA MORYŃ Maciej Molenda 2017-03-01 09:46:19
Statut Gminy Moryn Maciej Molenda 2017-03-01 09:43:12
Statut Gminy Moryn Maciej Molenda 2017-03-01 09:41:14
Skład Zarządu Miasta Moryń - VII kadencja 2015 - 2019 Maciej Molenda 2017-03-01 09:38:09
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maciej Molenda 2017-02-27 13:56:53
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-02-27 13:56:05
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2017 r. Maciej Molenda 2017-02-27 12:45:10
Ogłoszenie o zamówieniu: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń Maciej Molenda 2017-02-27 11:24:18
Ogłoszenie o zamówieniu: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń Maciej Molenda 2017-02-27 11:22:38
III kwartał Maciej Molenda 2017-02-24 15:03:18
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-24 12:43:59
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:41:46
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:41:35
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:41:15
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:40:18
III kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:40:09
Zarządzenia Maciej Molenda 2017-02-21 14:47:59
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych Maciej Molenda 2017-02-21 14:39:45
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 11:24:13
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 11:24:10
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 10:15:52
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 09:58:53
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 09:58:52
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 09:58:46
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 08:05:36
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 08:05:34
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 08:01:49