herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/219/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli Maciej Molenda 2017-11-17 11:50:19
Sesja XXIV z 24 marca 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 11:47:26
Sesja XXIII z 10 lutego 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 11:36:40
Uchwała Nr XXIII/218/2009 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-11-17 11:36:12
Uchwała Nr XXIII/217/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na rok 2009 Maciej Molenda 2017-11-17 11:32:33
Uchwała Nr XXIII/216/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Maciej Molenda 2017-11-17 11:30:30
Uchwała Nr XXIII/214/2009 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Maciej Molenda 2017-11-17 11:29:30
Uchwała Nr XXIII/215/2009 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Maciej Molenda 2017-11-17 11:29:01
Uchwała Nr XXIII/214/2009 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Maciej Molenda 2017-11-17 11:26:26
Uchwała Nr XXIII/213/2009 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia Maciej Molenda 2017-11-17 11:16:51
Uchwała Nr XXIII/212/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzkowie. Maciej Molenda 2017-11-17 11:15:53
Uchwała Nr XXIII/211/2009 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Morynia upoważnienia do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Maciej Molenda 2017-11-17 11:14:45
Uchwała Nr XXIII/210/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w Moryniu Maciej Molenda 2017-11-17 11:12:54
Uchwała Nr XXIII/209/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego (Pl. Wolności Moryń) Maciej Molenda 2017-11-17 10:48:31
Uchwała Nr XXIII/207/2009 o zmianie Uchwały Nr XX/185/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:45:08
Uchwała Nr XXIII/208/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (dz. nr 161) Maciej Molenda 2017-11-17 10:44:20
Uchwała Nr XXIII/207/2009 o zmianie Uchwały Nr XX/185/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:43:11
Uchwała Nr XXIII/206/2009 w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Klępicz na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:38:57
Uchwała Nr XXIII/205/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dolsko na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:36:32
Uchwała Nr XXIII/204/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Moryń na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:35:14
Sesja XXIII z 10 lutego 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 10:31:58
Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potzeby prowadzonych postępowań Maciej Molenda 2017-11-09 14:11:05
II kwartał Maciej Molenda 2017-11-08 11:01:31
II kwartał Maciej Molenda 2017-11-08 11:00:39
III kwartał Maciej Molenda 2017-11-08 11:00:13
III kwartał Maciej Molenda 2017-11-08 10:59:03
Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-11-07 12:27:33
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń Maciej Molenda 2017-11-03 14:25:55
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń Maciej Molenda 2017-11-03 14:25:22
Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-30 14:37:15
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-10-30 09:42:49
Wyjaśnienie oraz ogłoszenie: I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń. Maciej Molenda 2017-10-30 09:42:43
Wyjaśnienie oraz ogłoszenie: I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń. Maciej Molenda 2017-10-27 15:06:13
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-10-26 08:03:44
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-10-26 08:03:13
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2017-10-26 08:00:02
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2017-10-26 07:58:52
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:58:21
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:57:37
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:23:20