herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2016 Maciej Molenda 2016-11-23 10:32:20
Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Mirowa i wyborów ewentualnych uzupełniających członków Rady Sołeckiej Mirowa Maciej Molenda 2016-11-23 10:32:00
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Maciej Molenda 2016-11-22 14:29:53
Informacja o wyniku rokowań (nr 63, obręb Stare Objezierze) Maciej Molenda 2016-11-16 08:25:45
Informacja o wyniku rokowań (nr 63, obręb Stare Objezierze) Maciej Molenda 2016-11-16 08:25:33
Informacja o wyniku rokowań (nr 63, obręb Stare Objezierze) Maciej Molenda 2016-11-16 08:25:09
Informacja o wyniku rokowań (nr 63, obręb Stare Objezierze) Maciej Molenda 2016-11-16 08:24:43
Zarządzenie Nr 111/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Maciej Molenda 2016-11-14 08:21:18
Podatki i opłaty na rok 2017 Maciej Molenda 2016-11-09 09:15:40
Podatki i opłaty na rok 2017 Maciej Molenda 2016-11-09 09:14:00
Podatki i opłaty na rok 2017 Maciej Molenda 2016-11-09 09:13:14
Podatki i opłaty na rok 2017 Maciej Molenda 2016-11-09 09:11:03
Podatki i opłaty na rok 2017 Maciej Molenda 2016-11-09 09:09:52
Podatki i opłaty na rok 2017 Maciej Molenda 2016-11-09 09:06:57
Podatki i opłaty na rok 2017 Maciej Molenda 2016-11-09 09:06:48
Uchwała Nr XIX/139/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hełmów stażackich Maciej Molenda 2016-11-09 09:06:25
Uchwała Nr XIX/138/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Moryń Maciej Molenda 2016-11-09 09:05:09
Uchwała Nr XIX/137/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Dz. 907/6 obręb Przyjezierze II) Maciej Molenda 2016-11-09 09:03:06
Uchwała Nr XIX/136/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 Maciej Molenda 2016-11-09 08:56:00
Uchwała Nr XIX/135/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2016-11-09 08:54:39
Uchwała Nr XIX/134/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Maciej Molenda 2016-11-09 08:52:13
Sesja XIX - 31 pażdzernika 2016 r. Maciej Molenda 2016-11-09 08:47:16
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2016-11-08 16:06:13
Uchwała Nr XXXIV/250/2014 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2016-11-08 12:59:23
Uchwała Nr XXXIV/250/2014 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2016-11-08 12:58:08
Uchwała Nr XXXIV/250/2014 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń Maciej Molenda 2016-11-08 12:54:04
Uchwała Nr XVIII/128/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2016-11-07 13:52:27
Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-07 13:40:44
Zarządzenie Nr 108/2016 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-07 13:38:49
Zarządzenie Nr 107/2016 zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-11-07 13:36:08
Zarządzenie Nr 106/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XIX/136/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 Maciej Molenda 2016-11-07 13:35:00
Zarządzenie Nr 105/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2016-11-07 13:30:31
Zarządzenie Nr 103/2016 w sprawie przekazania rurociągu kanalizacyjnego Maciej Molenda 2016-11-07 13:28:56
Zarządzenie Nr 98/2016 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Maciej Molenda 2016-11-07 13:26:42
Zarządzenie Nr 97/2016 w sprawie ustalenia planu działania Gminy Moryń na lata 2016-2022 w zakresie realizacji celu szczegółowego 4.5 (Budowa produktu "Średniowieczny Moryń na szlakach") Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2016-2022" Maciej Molenda 2016-11-07 13:24:32
Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 Maciej Molenda 2016-11-07 13:20:46
Zarządzenie Nr 94/2016 zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-11-07 13:16:53
Zarządzenie Nr 93/2016 zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-11-07 13:12:21
Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmina z budżecie Gminy Moryń na rok 2016 Maciej Molenda 2016-11-07 13:10:38
Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie powołania stałej komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji Maciej Molenda 2016-11-07 13:07:38