herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Sławomir Jasek 2017-08-07 13:13:39
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2017-08-07 13:07:23
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2017-08-07 13:07:21
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2017-08-07 13:07:11
- dokument usunięty Sławomir Jasek 2017-08-07 12:53:37
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-08-04 13:31:48
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-08-01 23:20:30
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę(część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 22,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2017-07-31 13:14:02
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę(część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 22,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń) Maciej Molenda 2017-07-31 13:13:33
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-31 12:43:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Maciej Molenda 2017-07-28 12:55:00
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja Wiejskiego Festynu Rodzinnego Sportowo-Rekreacyjnego "Bieliniada" - Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń Maciej Molenda 2017-07-28 11:37:59
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:24:24
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:16:49
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:15:35
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:15:19
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:14:50
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:14:32
Dostawa energii elektrycznej dla Moryńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej oraz jej jednostek organizacyjnych na okres 01.10.2017-30.09.2018 Sławomir Jasek 2017-07-26 12:13:54
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ Maciej Molenda 2017-07-21 14:58:05
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ Maciej Molenda 2017-07-21 14:58:02
Burmistrz Morynia informuje o wyniku VII ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 lipca 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-19 14:55:34
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-07-18 10:58:07
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-07-18 10:54:05
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-07-18 10:50:00
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń. Maciej Molenda 2017-07-13 13:33:55
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-07-13 13:30:42
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-07-13 13:30:22
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań Maciej Molenda 2017-07-10 07:56:26
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań Maciej Molenda 2017-07-10 07:54:16
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-07-07 15:11:59
V rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych Maciej Molenda 2017-07-07 15:08:40
Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-07-05 08:37:10
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowiwnia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa farmy wiatrowej 'Nowe Objezierze' w gminie Moryń" Maciej Molenda 2017-07-05 07:57:45
Uchwała Nr XXIV/177/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2016 Maciej Molenda 2017-07-03 11:15:31
Uchwała Nr XXIV/179/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2017-07-03 11:14:19
Uchwała Nr XXIV/178/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Maciej Molenda 2017-07-03 11:14:09
Uchwała Nr XXIV/179/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2017-07-03 11:12:54
Uchwała Nr XXIV/180/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2017-07-03 11:01:22
Uchwała Nr XXIV/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomośći Maciej Molenda 2017-07-03 10:59:29