herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie uchwaleia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 Maciej Molenda 2019-01-07 11:21:46
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-07 11:19:42
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 Maciej Molenda 2019-01-07 11:12:55
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 Maciej Molenda 2019-01-07 11:12:38
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-07 11:08:07
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-07 11:06:00
- dokument usunięty Maciej Molenda 2019-01-07 11:05:57
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-07 11:05:43
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-07 11:00:18
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiatenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej Maciej Molenda 2019-01-07 10:57:05
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Moryń na lata 2018-2020 Maciej Molenda 2019-01-07 10:52:53
Sesja III - 28 grudnia 2018 r. Maciej Molenda 2019-01-07 10:48:18
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFIŃSKIM W 2019 R. Maciej Molenda 2019-01-07 08:41:51
Zarządzenie Nr 135/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 12:27:30
Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Maciej Molenda 2019-01-04 12:25:26
Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz powołania operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy Moryń zarządzonych na dzień 21 października 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 12:15:49
Zarządzenie Nr 136/2018 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2019 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:25:46
Zarządzenie Nr 130/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:22:17
Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2019-01-04 11:21:13
Zarządzenie Nr 127/2018 w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzerżawę Maciej Molenda 2019-01-04 11:19:48
Zarządzenie Nr 122/2018 w sprawie przekazania w administrowanie świetlicy wiejskiej Maciej Molenda 2019-01-04 11:18:57
Zarządzenie Nr 126/2018 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Maciej Molenda 2019-01-04 11:18:07
Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:16:56
Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2019-01-04 11:16:06
Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:15:05
Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:13:24
Zarządzenie Nr 118/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2019-01-04 11:12:46
Zarządzenie Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:11:41
Zarządzenie Nr 116/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego Maciej Molenda 2019-01-04 11:11:02
Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:09:51
Zarządzenie Nr 112/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:07:56
Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Maciej Molenda 2019-01-04 11:07:10
Zarządzenie Nr 106/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 11:05:33
Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przepomocy w rodzinie Maciej Molenda 2019-01-04 11:04:27
Zarządzenie Nr 104/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 Maciej Molenda 2019-01-04 11:02:44
Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:58:17
Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków Maciej Molenda 2019-01-04 10:57:14
Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:54:53
Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2019-01-04 10:54:11
Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Molenda 2019-01-04 10:52:21