herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVI/285/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej Maciej Molenda 2018-11-22 08:08:48
Uchwała Nr XXXVI/284/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2018-11-22 08:07:29
Uchwała Nr XXXVI/283/2018 w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu Maciej Molenda 2018-11-22 08:04:15
Uchwała Nr XXXVI/282/2018 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wsparcia Rodziny" w Gminie Moryń na lata 2018-2020 Maciej Molenda 2018-11-22 08:02:16
Sesja XXXVI - 12 października 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-22 07:59:56
Informacja PPIS w Gryfinie w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Moryń" Maciej Molenda 2018-11-21 13:57:51
Informacja Wodociągów Zachodniopomorskich o podjętych działaniach naprawczych na wodociągu Przyjezierze w celu usunięcia podwyższonych zawartości żelaza i mętności, wraz ze sprawozdaniami. Maciej Molenda 2018-11-21 13:49:40
Informacja Wodociągów Zachodniopomorskich o podjętych działaniach naprawczych na wodociągu Przyjezierze w celu usunięcia podwyższonych zawartości żelaza i mętności, wraz ze sprawozdaniami. Maciej Molenda 2018-11-21 13:49:13
Informacja Koła Łowieckiego "Jeleń" w Chojnie o terminach zbiorowych polowań oraz polowań dewizowych, które odbędą się w grudniu 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-21 13:43:37
Informacja o polowaniu na ptactwo Maciej Molenda 2018-11-21 13:41:32
I rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. Maciej Molenda 2018-11-21 13:32:35
I rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. Maciej Molenda 2018-11-21 13:31:57
I rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. Maciej Molenda 2018-11-21 13:31:18
I rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. Maciej Molenda 2018-11-21 13:31:16
I rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. Maciej Molenda 2018-11-20 14:27:01
I rokowania na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie. Maciej Molenda 2018-11-20 10:27:29
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-14 09:23:50
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-14 09:22:22
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-14 09:20:35
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-14 09:18:54
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-14 09:16:51
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 20 listopada 2018 r. Maciej Molenda 2018-11-14 08:40:17
VIII kadencja Maciej Molenda 2018-11-14 08:20:52
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-11-13 14:19:48
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-11-13 13:56:07
Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-13 10:34:20
Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-13 10:32:52
Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Maciej Molenda 2018-11-13 10:31:58
Zawiadomienie Maciej Molenda 2018-11-13 09:58:12
Infrormacja o wyniku przetargu (lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 24/5) Maciej Molenda 2018-11-13 09:26:32
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2018-11-13 09:22:06
Burmistrz - koniec kadencji Maciej Molenda 2018-11-13 09:21:14
Jerzy Domaradzki - Przewodniczący Rady Maciej Molenda 2018-11-13 09:19:14
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MORYNIA Sławomir Jasek 2018-11-05 14:42:55
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu Sławomir Jasek 2018-10-29 12:23:49
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu Sławomir Jasek 2018-10-29 12:23:21
Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-10-25 12:28:39
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: "budowie elektrowni fotowoltaicznych PV Moryń 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? na terenie działki nr 119/1 obręb Witnica, gmina Moryń" Maciej Molenda 2018-10-25 12:07:12
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" Maciej Molenda 2018-10-25 11:54:16
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" Maciej Molenda 2018-10-25 11:53:51