herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-06 12:21:30
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-06 12:20:26
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. Maciej Molenda 2018-09-06 12:13:24
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-09-06 12:13:02
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-09-06 12:12:47
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-09-06 11:33:20
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pełnomocnika "EKO-EL" ul. Monte Casino 18a/119, 70 - 467 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych. Maciej Molenda 2018-09-04 10:05:03
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pełnomocnika "EKO-EL" ul. Monte Casino 18a/119, 70 - 467 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych. Maciej Molenda 2018-09-04 10:04:29
Informacja o przydatności wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2018-08-31 10:42:41
Sprawozdanie z badań wody w kąpielisku 21.08.2018r. Alicja Mikołajczyk 2018-08-31 10:42:23
Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2018-08-31 07:50:02
Uchwała Nr CCCII.546.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Moryń na lata 2018 - 2027 Maciej Molenda 2018-08-29 12:44:05
Uchwała Nr CCCII.545.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gmny Moryń na 2018 rok Maciej Molenda 2018-08-29 12:35:47
Uchwała Nr CCCII.545.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gmny Moryń na 2018 rok Maciej Molenda 2018-08-29 12:35:24
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Maciej Molenda 2018-08-27 11:19:10
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Maciej Molenda 2018-08-27 11:18:47
Pismo w sprawie przydatności wody do spożycia na ul. Chopina i Rynkowej w Moryniu Maciej Molenda 2018-08-27 11:06:16
Pismo w sprawie przydatności wody do spożycia na ul. Chopina i Rynkowej w Moryniu Maciej Molenda 2018-08-27 11:05:02
Sprawozdanie z badań nr 1154/18/S Instytutu Zootechniki w Szczecinie - Moryń, Przedszkole, ul. Chopina 2 Maciej Molenda 2018-08-27 11:02:18
Sprawozdanie z badań nr 1154/18/S Instytutu Zootechniki w Szczecinie - Moryń, Przedszkole, ul. Chopina 2 Maciej Molenda 2018-08-27 11:01:12
rok 2018 Maciej Molenda 2018-08-27 10:57:28
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-24 12:45:34
Sprawozdanie z badań wody w kąpielisku 10.08.2018r. Alicja Mikołajczyk 2018-08-24 08:44:55
Informacja o przydatności wody do kąpieli Alicja Mikołajczyk 2018-08-24 08:43:33
Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu Sławomir Jasek 2018-08-23 15:14:54
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych Maciej Molenda 2018-08-23 10:47:46
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych Maciej Molenda 2018-08-23 10:45:13
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o okręgach wyborczych Maciej Molenda 2018-08-23 10:42:00
Wybory samorządowe - 21.10.2018 r. Maciej Molenda 2018-08-23 10:36:37
Rok 2018 Maciej Molenda 2018-08-23 10:35:51
Zawiadomienie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: ?budowie linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń na działkach o nr ewid. 315/17, 327/2, 332/2 obręb 2 m. Moryń Maciej Molenda 2018-08-22 14:55:44
III przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-08-22 14:48:36
Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-08-22 14:46:20
Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-08-22 14:45:25
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-08-22 14:37:47
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2018-08-22 14:37:03
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-16 10:23:45
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-16 10:23:02
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-16 10:22:39
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019 Sławomir Jasek 2018-08-16 10:22:21