herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 położonej w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-06-06 12:04:48
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-06 11:59:42
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-06 11:58:43
Józef Piątek - Burmistrz Morynia Maciej Molenda 2017-05-31 09:11:07
Jerzy Domaradzki - Przewodniczący Rady Maciej Molenda 2017-05-31 09:10:20
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-05-29 13:33:57
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-05-29 13:33:18
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU Maciej Molenda 2017-05-29 13:19:46
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Maciej Molenda 2017-05-29 08:11:57
Informacja sporządzona w zakresie określonym w art. 37 ust.1 pkt2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z póź zm.) wg stanu na koniec roku 2016 Maciej Molenda 2017-05-25 14:25:15
Obwieszczenie o szczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 125 przy ul. Lipowej w Moryniu na terenie działek o nr ewid. 616, 834/1 obręb Przyjezierze II" Maciej Molenda 2017-05-25 09:08:35
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-05-24 12:28:13
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej 'Nowe Objezierze' w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Maciej Molenda 2017-05-22 08:49:40
Sprzedaż napojów alkoholowych Maciej Molenda 2017-05-19 13:19:26
Pełnomocnitwo do zameldowania\wymeldowania Maciej Molenda 2017-05-19 13:18:33
Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Maciej Molenda 2017-05-19 12:26:43
Informacja o wyniku przetargu Maciej Molenda 2017-05-18 12:57:03
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-05-18 12:54:11
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,60 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2017-05-16 11:19:51
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-05-15 14:01:55
Skład VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu (2014 - 2018): Maciej Molenda 2017-05-15 14:00:30
Składy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu VII Kadencji - 2014-2018 Maciej Molenda 2017-05-15 13:59:43
Protokół z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-05-15 13:58:18
Wiesława Alenkowicz - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:58:16
Mariusz Bylewski - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:57:45
Karolina Dudek-Śimiśmiewicz - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:57:14
Urszula Dumicz - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:56:34
Artur Dybizbański - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:55:40
Magdalena Fedorowicz - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:54:48
Paweł Garus - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:54:06
Iwona Hirt - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:53:33
Krzysztof Konecki - Wice Przewodniczący Rady Maciej Molenda 2017-05-08 10:52:25
Maciej Ostrowski - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:49:12
Piotr Sobczyński - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:48:44
Renata Zawadzka - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:47:57
Piotr Sobczyński - Radny Maciej Molenda 2017-05-08 10:46:48
Barbara Sołoducha - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:46:14
Katarzyna Więcławska - Radna Maciej Molenda 2017-05-08 10:44:53
Radni Maciej Molenda 2017-05-08 10:44:00
Informacja o wyniku przetargu działka nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary Maciej Molenda 2017-05-05 10:20:18