herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 90/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia w jednostce OSP w Moryniu oraz wyzaczenia zespołu spisowego Maciej Molenda 2016-11-07 13:04:36
Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-11-07 13:01:49
Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w ninieszym zarządzeniu Maciej Molenda 2016-11-07 12:57:25
Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w Gminie Moryń Maciej Molenda 2016-11-07 12:54:47
Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-11-07 10:41:34
Zarządzenie Nr 109/2016 w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw w zakresie działalności lobbingowej. Maciej Molenda 2016-11-07 10:32:39
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących drogi niepubliczne, nieruchomość nr 4, obręb 1 mista Moryń Maciej Molenda 2016-11-04 13:00:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-03 14:20:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-03 14:20:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-03 08:22:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-03 08:22:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-03 08:18:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-03 08:13:02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-03 08:08:33
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2016-11-03 08:06:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zawiadomienia o sporządzenieu zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowieania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zarządzeń Maciej Molenda 2016-11-02 14:20:18
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-28 10:49:46
Informacja o wyniku przetargu Maciej Molenda 2016-10-24 08:06:17
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2016-10-21 13:10:08
Zarządzenie Nr 104/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2016-10-21 11:12:36
Zarządzenie Nr 104/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2016-10-21 11:11:58
II ustyny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 239/7, polożonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-10-21 09:58:09
II ustyny przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 77, polożonej w obrębie Klępicz Maciej Molenda 2016-10-21 09:55:19
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-21 08:56:40
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-21 08:49:22
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-21 08:49:03
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-21 08:48:15
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-20 14:21:28
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-20 14:17:50
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-20 14:12:06
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-20 14:11:36
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-20 13:55:25
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-20 13:53:33
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 31 października 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-20 13:52:38
Zarządzenie Nr 102/2016 w sprawie ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2016-10-17 14:38:56
Zarządzenie 101/2016 w sprawie zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2016-10-17 14:38:32
Zarządzenie Nr 102/2016 w sprawie ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2016-10-17 14:36:33
I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 o pow. 421 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-10-17 14:34:11
REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Maciej Molenda 2016-10-14 13:50:45
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Maciej Molenda 2016-10-12 14:48:10