herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/206/2009 w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Klępicz na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:38:57
Uchwała Nr XXIII/205/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dolsko na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:36:32
Uchwała Nr XXIII/204/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Moryń na lata 2008 - 2014" Maciej Molenda 2017-11-17 10:35:14
Sesja XXIII z 10 lutego 2009 r. Maciej Molenda 2017-11-17 10:31:58
Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potzeby prowadzonych postępowań Maciej Molenda 2017-11-09 14:11:05
II kwartał Maciej Molenda 2017-11-08 11:01:31
II kwartał Maciej Molenda 2017-11-08 11:00:39
III kwartał Maciej Molenda 2017-11-08 11:00:13
III kwartał Maciej Molenda 2017-11-08 10:59:03
Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-11-07 12:27:33
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń Maciej Molenda 2017-11-03 14:25:55
Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń Maciej Molenda 2017-11-03 14:25:22
Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-30 14:37:15
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-10-30 09:42:49
Wyjaśnienie oraz ogłoszenie: I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń. Maciej Molenda 2017-10-30 09:42:43
Wyjaśnienie oraz ogłoszenie: I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 59/5, położonej w obrębie 1 miasta Moryń. Maciej Molenda 2017-10-27 15:06:13
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-10-26 08:03:44
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-10-26 08:03:13
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2017-10-26 08:00:02
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno Maciej Molenda 2017-10-26 07:58:52
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:58:21
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:57:37
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:23:20
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 11:23:02
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 10:28:59
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 października 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-20 10:17:25
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2017-10-18 13:48:57
Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Maciej Molenda 2017-10-18 13:48:53
Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-10-18 09:38:47
Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-10-18 09:37:31
Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 09:36:10
Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-10-18 09:33:50
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-10-18 09:33:00
Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-10-18 09:30:49
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 Maciej Molenda 2017-10-18 09:25:40
Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-18 09:23:12
Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 09:20:56
Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego Maciej Molenda 2017-10-18 09:17:22
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 09:14:29
Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00079-65151-UM1600138/16 pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia" Maciej Molenda 2017-10-18 09:12:11