herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXI - 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-31 09:46:46
Rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-31 09:46:13
Informacja dotycząca spisu wyborców Maciej Molenda 2017-01-31 09:10:28
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W OKRESIE 12 MIESIĘCY - NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU Maciej Molenda 2017-01-27 12:00:43
Ogłoszenia DPS Maciej Molenda 2017-01-27 11:58:35
Ogłoszenia 2017 Maciej Molenda 2017-01-27 11:58:23
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "rozbudowie szkoły podstawowej w Piasku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 380 obręb Piasek, gmina Cedynia." Maciej Molenda 2017-01-23 14:37:06
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie wiaty rekreacyjnej na terenie działki o nr ew. 306/44 obręb Goszków, gmina Mieszkowice" Maciej Molenda 2017-01-20 09:32:59
Uchwała Nr XXVII.71.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Moryń na 2017 rok Maciej Molenda 2017-01-20 07:59:30
Uchwała Nr XXVII.70.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-01-20 07:56:01
rok 2017 Maciej Molenda 2017-01-20 07:45:49
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. Maciej Molenda 2017-01-19 13:41:02
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. Maciej Molenda 2017-01-19 13:40:42
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzeonych na dzień 19 luty 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 13:22:17
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie przyznania numerów dla list kandudatów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzeonych na dzień 19 luty 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 13:21:00
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzeonych na dzień 19 luty 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 13:19:24
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 13:11:03
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:59:08
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:50:49
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:50:10
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:49:53
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:33:39
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:32:28
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 10:29:11
Porządek - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-01-18 09:33:46
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 09:33:07
PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU W DNIU 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 09:28:30
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 09:24:48
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 09:24:41
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-18 08:39:10
Porządek - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-01-17 13:02:29
Porządek - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-01-17 13:02:20
Porządek - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-01-17 13:02:14
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-17 12:52:52
Porządki 2017 r. Maciej Molenda 2017-01-17 12:52:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na 2017 rok Maciej Molenda 2017-01-17 12:42:53
Ogłoszenia Maciej Molenda 2017-01-17 12:40:53
Zarządzenia Maciej Molenda 2017-01-17 12:39:47
Zarządzenia Maciej Molenda 2017-01-17 12:39:01
2017 Maciej Molenda 2017-01-17 12:38:26