herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVIII/133/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 Maciej Molenda 2016-10-10 09:56:50
Uchwała Nr XVIII/132/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Moryń i Gminą Chojna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego Maciej Molenda 2016-10-10 09:55:47
Uchwała Nr XVIII/131/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026 Maciej Molenda 2016-10-10 09:32:51
Uchwała Nr XVIII/130/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2016-10-10 09:31:23
Uchwała Nr XVIII/129/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moryń Maciej Molenda 2016-10-10 09:28:42
Uchwała Nr XVIII/128/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń Maciej Molenda 2016-10-10 09:27:20
Sesja XVIII - 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-10 09:20:51
VIII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, obręb 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-10-07 10:34:38
VIII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, obręb 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-10-06 13:36:52
IV rokowania na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900, obręb Stare Objezierze Maciej Molenda 2016-10-06 13:25:58
III ustyny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-10-06 13:24:26
Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczejącej Maciej Molenda 2016-10-06 13:20:46
Protokół z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 7 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-10-03 09:36:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 14/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125. Maciej Molenda 2016-09-27 09:45:25
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2016-09-26 17:17:01
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2016-09-26 17:16:37
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2016-09-26 17:15:33
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2016-09-26 17:14:56
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2016-09-26 17:14:33
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2016-09-26 17:14:04
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia Sławomir Jasek 2016-09-26 17:13:26
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-22 15:03:55
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-22 15:01:24
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-22 15:00:32
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-22 14:56:40
Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy Maciej Molenda 2016-09-22 09:04:00
Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę działki zabudowanej nr 228/3 o pow. 610 m2, obręb 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2016-09-22 09:00:49
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-21 10:27:01
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-21 10:26:34
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-21 10:23:24
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-21 10:16:11
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-21 10:16:00
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-21 09:57:56
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-21 09:54:29
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-20 14:50:17
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r. Maciej Molenda 2016-09-20 14:49:54
Uchwała nr XXII/193/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany w Uchwale nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz z Maciej Molenda 2016-09-19 14:30:48
Uchwała nr XXII/193/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany w Uchwale nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz z Maciej Molenda 2016-09-19 14:29:48
Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Maciej Molenda 2016-09-19 12:23:49
Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń. Maciej Molenda 2016-09-19 12:22:17