herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIII/175/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 08:13:33
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:09:21
Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-18 08:07:50
Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 08:04:52
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie przekazania w administrowanie świetlic wiejskich (Gądno) Maciej Molenda 2017-10-18 08:02:59
Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 08:00:13
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXII/166/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 07:55:18
Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXII/166/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-18 07:54:47
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Stat 200 stanowiącego własnośći Gminy, w celu jego złomowania Maciej Molenda 2017-10-18 07:52:21
Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Stat 200 stanowiącego własnośći Gminy, w celu jego złomowania Maciej Molenda 2017-10-18 07:52:06
Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie przekazania w administrowanie świetlic wiejskich Maciej Molenda 2017-10-18 07:48:39
Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę częśći działki nr 107/1 o pow. 114m2, obręb Witnica Maciej Molenda 2017-10-18 07:46:36
Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola i szkoły podstawowej Maciej Molenda 2017-10-18 07:44:26
Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-18 07:42:25
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie zminy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-10-17 13:09:36
Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Molenda 2017-10-17 13:08:02
Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-17 13:06:20
Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu Maciej Molenda 2017-10-17 13:05:11
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-10-17 13:03:19
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-10-17 13:02:54
Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 - dokument usunięty Maciej Molenda 2017-10-17 13:02:42
Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku Maciej Molenda 2017-10-17 12:59:35
Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-17 12:56:53
Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2017 Maciej Molenda 2017-10-17 12:55:48
UChwała Nr XXVII/203/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Stare Objezierze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i ubiorów stażackich Maciej Molenda 2017-10-17 08:11:42
UChwała Nr XXVII/202/2017 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023" Maciej Molenda 2017-10-17 08:11:23
UChwała Nr XXVII/203/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Stare Objezierze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i ubiorów stażackich Maciej Molenda 2017-10-17 08:08:15
Sesja XXVI - 29 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-17 08:05:48
Sesja XXVI - 29 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-17 08:05:41
Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Moryń Maciej Molenda 2017-10-13 09:46:23
Protokół z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r. Maciej Molenda 2017-10-02 09:03:21
Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2017-09-29 13:23:36
Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 44/1, położona w obrębie Gądno) Maciej Molenda 2017-09-29 13:14:59
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-09-29 13:03:35
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-09-29 12:49:34
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Nowe Objezierze Maciej Molenda 2017-09-29 12:48:59
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:29:50
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:29:17
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:29:04
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Maciej Molenda 2017-09-28 08:28:41