herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:51:35
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:45:29
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:34:07
Centrany Rejestr Umów - 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:26:11
rok 2018 Maciej Molenda 2018-03-01 13:22:17
Centralny Rejestr Umów Maciej Molenda 2018-03-01 13:22:03
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie Maciej Molenda 2018-02-28 13:22:25
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie Maciej Molenda 2018-02-28 13:22:01
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-02-28 13:19:14
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie Maciej Molenda 2018-02-28 13:19:06
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-02-28 13:12:50
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dokument usunięty Maciej Molenda 2018-02-28 12:53:53
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-02-28 12:41:37
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Maciej Molenda 2018-02-28 12:33:47
Uchwała Nr XXX/231/2018 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023" Maciej Molenda 2018-02-28 10:31:36
Sesja XXX - 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-28 10:27:14
Sesja XXX - 21 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-28 10:27:10
Uchwała Nr XXIX/222/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2018 rok Maciej Molenda 2018-02-28 10:26:37
Uchwała Nr XXIX/223/2018 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Moryń w latach 2018-2021 przedłożonego przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2018-02-28 10:24:44
Uchwała Nr XXIX/223/2018 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Moryń w latach 2018-2021 przedłożonego przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie Maciej Molenda 2018-02-28 10:24:31
Uchwała Nr XXIX/224/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2018 Maciej Molenda 2018-02-28 10:20:56
Uchwała Nr XXIX/225/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania Maciej Molenda 2018-02-28 10:19:41
Uchwała Nr XXIX/226/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 Maciej Molenda 2018-02-28 10:18:18
Uchwała Nr XXIX/228/2018 w sprawie ustawienia pomnika Maciej Molenda 2018-02-28 10:17:11
Uchwała Nr XXIX/229/2018 w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Maciej Molenda 2018-02-28 10:15:22
Uchwała Nr XXIX/227/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2016 Maciej Molenda 2018-02-28 10:13:52
Uchwała Nr XXIX/230/2018 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2018-02-28 10:13:39
Uchwała Nr XXIX/227/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2016 Maciej Molenda 2018-02-28 09:48:55
Sesja XXIX - 15 lutego 2018 r. Maciej Molenda 2018-02-28 09:45:58
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-02-27 13:18:01
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-02-27 13:11:20
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-02-27 13:10:40
I przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie Maciej Molenda 2018-02-27 13:09:48
[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego. Maciej Molenda 2018-02-27 12:53:20
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie Maciej Molenda 2018-02-26 09:58:44
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-22 14:16:21
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-22 14:14:56
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-22 14:09:29
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2018-02-22 14:08:07
II rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2018-02-21 19:23:22