herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 10:07:47
Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 10:06:16
Uchwała Nr XXIII/175/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-07-03 10:06:07
Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 10:04:52
Sesja XXIII - 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-03 10:03:37
Uchwała Nr XXII/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 09:43:44
Uchwała Nr XXII/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Maciej Molenda 2017-07-03 09:39:55
Uchwała Nr XXII/160/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2017 roku" Maciej Molenda 2017-07-03 09:39:01
Uchwała Nr XXII/161/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Maciej Molenda 2017-07-03 09:37:27
Uchwała Nr XXII/162/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym Maciej Molenda 2017-07-03 09:33:52
Uchwała Nr XXII/163/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń Maciej Molenda 2017-07-03 09:32:06
Uchwała Nr XXII/164/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w moryniu dla dzieci w wieku do 5 lat Maciej Molenda 2017-07-03 09:30:27
Uchwała Nr XXII/164/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w moryniu dla dzieci w wieku do 5 lat Maciej Molenda 2017-07-03 09:29:58
Uchwała Nr XXII/165/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego Maciej Molenda 2017-07-03 09:28:01
Uchwała Nr XXII/166/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 Maciej Molenda 2017-07-03 09:23:10
Uchwała Nr XXII/167/2017 w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 Maciej Molenda 2017-07-03 09:21:50
Sesja XXII - 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-03 09:19:18
Sesja XXII - 23 marca 2017 r. Maciej Molenda 2017-07-03 09:19:01
Protokół z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 11 maja 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-29 10:31:22
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A LUB KRZEWÓW Maciej Molenda 2017-06-29 09:47:28
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę Maciej Molenda 2017-06-22 14:33:23
Sprzedaż napojów alkoholowych Maciej Molenda 2017-06-20 14:05:03
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 m. Stare Objezierze Maciej Molenda 2017-06-19 14:58:47
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Odrzańska Maciej Molenda 2017-06-19 14:56:33
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Lipowa Maciej Molenda 2017-06-19 14:55:31
2017 Maciej Molenda 2017-06-19 14:51:23
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Maciej Molenda 2017-06-12 15:09:41
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia Maciej Molenda 2017-06-12 15:08:43
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 12:41:16
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:55:09
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:46:12
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:45:39
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:40:51
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:40:07
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:39:30
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:36:30
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:31:39
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:25:02
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:24:18
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Maciej Molenda 2017-06-08 10:22:39