herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2017 r. Maciej Molenda 2017-02-27 12:45:10
Ogłoszenie o zamówieniu: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń Maciej Molenda 2017-02-27 11:24:18
Ogłoszenie o zamówieniu: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1K.345-02/17. Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń Maciej Molenda 2017-02-27 11:22:38
III kwartał Maciej Molenda 2017-02-24 15:03:18
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-24 12:43:59
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:41:46
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:41:35
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:41:15
IV kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:40:18
III kwartał Maciej Molenda 2017-02-23 08:40:09
Zarządzenia Maciej Molenda 2017-02-21 14:47:59
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych Maciej Molenda 2017-02-21 14:39:45
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 11:24:13
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 11:24:10
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 10:15:52
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 09:58:53
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 09:58:52
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 09:58:46
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 08:05:36
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 08:05:34
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 08:01:49
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Mieskiej Maciej Molenda 2017-02-20 08:01:18
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kakndydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-20 07:58:46
Statut Gminy Moryn Maciej Molenda 2017-02-16 13:17:24
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585 m2, położona w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-02-16 12:41:13
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-02-16 12:38:32
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-02-16 12:36:50
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. Maciej Molenda 2017-02-16 12:35:00
II rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 o pow. 421 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń Maciej Molenda 2017-02-15 13:46:43
Zarządzenie 14/2017 w sprawie ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej Maciej Molenda 2017-02-15 13:40:50
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-02-15 12:20:59
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych: dz. nr 10 o pow. 0,0958 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 11 o pow. 0,1051 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 12 o pow. 0,0239 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 913 o pow. 0,86 ha, położona w obrębie Przyjezierze II Maciej Molenda 2017-02-14 15:01:03
Uchwała Nr LI.117.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Moryń na 2017 rok Maciej Molenda 2017-02-13 14:33:08
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Maciej Molenda 2017-02-10 13:25:54
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-10 11:08:10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. Maciej Molenda 2017-02-09 09:26:30
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Moryniu w sprawie składu Obwodowej Komisji Nr 1 w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-08 13:58:07
Zarządzenie 11/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu Maciej Molenda 2017-02-08 13:55:28
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Maciej Molenda 2017-02-07 15:00:06
Zmiana w treści ogłoszenia Maciej Molenda 2017-02-03 12:21:51