herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 70/2006 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 23.06.2006r. Beata Szczerbicka 2006-06-26 13:39:57
ZarządzenieNr 69/2006 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 23.06.2006r. Beata Szczerbicka 2006-06-26 13:36:38
ZarządzenieNr 69/2006 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 23.06.2006r. Beata Szczerbicka 2006-06-26 13:31:23
ZarządzenieNr 69/2006 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 23.06.2006r. Beata Szczerbicka 2006-06-26 13:29:50
Zarządzenia 2006 Beata Szczerbicka 2006-06-26 13:05:29
Porządek obrad XXXIV Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-06-21 14:47:29
Porządek obrad XXXIV Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-06-21 14:43:56
Porządek obrad XXXIV Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-06-21 14:42:45
Sesja XXXIV Beata Szczerbicka 2006-06-21 10:48:53
Dane Teleadresowe   2006-06-19 13:35:31
Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Moryniu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego Beata Szczerbicka 2006-06-13 10:12:00
Jan Maranda - Burmistrz Gminy Moryń Beata Szczerbicka 2006-06-06 07:18:27
Informacja Burmistrza Gminy Moryń o wynikach naboruna stanowisko młodszego referenta w UM Moryń Beata Szczerbicka 2006-06-05 14:22:41
Marek Kurjata -Skarbnik Gminy Moryń Beata Szczerbicka 2006-06-05 14:06:04
Marek Kurjata -Skarbnik - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-06-05 13:55:34
Danuta Słobodzian Beata Szczerbicka 2006-06-05 13:51:37
Marek Kurjata -Skarbnik Beata Szczerbicka 2006-06-05 13:35:50
Słobodzian Danuta-Skarbnik Beata Szczerbicka 2006-06-05 13:28:52
Skarbnik Gminy Moryń Beata Szczerbicka 2006-06-05 13:24:38
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o rokowaniach na sprzeadaż nieruchomości Nr 1/19 Beata Szczerbicka 2006-05-31 15:59:09
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr : 309/3 i 309/4 Beata Szczerbicka 2006-05-31 15:57:54
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr 56 Beata Szczerbicka 2006-05-31 15:54:10
Jadwiga Jastrzębska-kierownik OPS w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:42:11
Kierownik OPS w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:38:49
Kazimierz Sikora -z-ca kierownika USC Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:37:36
Beata Szczrebicka-kierownik USC w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:35:07
Kierownicy Referatów Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:32:04
Teresa Lechowska -dyrektor Szkoły Podstawowej w Witnicy Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:26:16
Teresa Lechowska -dyrektor Szkoły Podstawowej w Witnicy - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:24:01
Anna Malinowska-dyrektor Szkoły Podstawowej w Klępiczu Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:22:53
Krzysztof Jaz- dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:20:05
Dyrektorzy Szkół Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:16:44
Barbara Ignaczak-Dyrektor MOK w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:15:44
Dyrektor MOK w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:12:59
Henryk Kaczmar-dyrektor ZGKiM w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:12:11
Dyrektor ZGKiM w Moryniu Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:10:26
Jerzy Choroszewicz-Sekretarz Gminy Moryń Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:09:02
Sekretarz Gminy Moryń Beata Szczerbicka 2006-05-31 14:06:17
Burmistrz Gminy Beata Szczerbicka 2006-05-31 13:54:28
Józef Wszołek-radny Beata Szczerbicka 2006-05-31 09:13:09