herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenia 2005 Beata Szczerbicka 2005-01-18 08:27:47
ogłoszenie o konkursie - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-18 08:26:31
Relacja z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2005-01-14 08:19:48
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-01-13 13:00:17
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:56:31
Oferty inwestycyjne 2005 Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:48:57
Ogłoszenie - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:44:35
ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:42:22
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:37:58
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:35:20
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 12:27:09
oferty inwestycyjne 2005 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-13 10:21:31
Uchwała nr XXI/187/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-12 09:02:15
Uchwała nr XXI/188/2004 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie ceny skupu żyta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego w gminie Moryń na 2005 rok - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-12 09:00:52
Uchwała nr XXI/185/2004 Rady Miejskiej w Moryniuw sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-12 08:59:22
Informacje ogólne Beata Szczerbicka 2005-01-12 08:26:20
Obwieszczenia 2005 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-06 13:23:40
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-06 13:21:22
Obwieszczenia 2005 - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2005-01-06 13:21:13
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-23 14:16:27
Sesja XXII Beata Szczerbicka 2004-12-23 14:14:18
Uchwała nr XIX/182/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2005 Beata Szczerbicka 2004-12-23 12:41:43
Uchwała nr XXI/183/2004 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/265/97 z dnia 4 kwietnia 1997r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń Beata Szczerbicka 2004-12-23 12:22:14
Uchwała nr XIX/163/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Morynia Beata Szczerbicka 2004-12-23 12:11:09
Uchwała nr XIX/162/2004 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego Beata Szczerbicka 2004-12-23 12:05:37
Uchwała nr XIX/154/2004 w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie Beata Szczerbicka 2004-12-23 12:02:02
Uchwała nr XIX/152/2004 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-23 11:56:20
Uchwała nr XIX/151/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/145/2004 z dnia 8 lipca 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Beata Szczerbicka 2004-12-23 11:48:42
Uchwała nr XIX/150/2004 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-23 11:27:22
Uchwała nr XIX/150/2004 ws prawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego Beata Szczerbicka 2004-12-23 09:34:03
Rok 2005 - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-12-22 15:29:05
Uchwała nr XIX/164/04 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej Beata Szczerbicka 2004-12-17 09:22:31
Uchwała nr XIX/157/04 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży budynku sklepu Beata Szczerbicka 2004-12-17 09:10:44
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-16 08:24:43
Uchwała nr XX/173/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-15 16:31:58
Uchwała nr XX/171/04 w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego Beata Szczerbicka 2004-12-15 16:23:19
Uchwała nr XXI/184/2004 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok Beata Szczerbicka 2004-12-15 13:10:29
II debata na temat stanu czystości wód jeziora Morzycko ; istniejących i potencjalnych źródeł zagrożenia oraz konieczności działań zmierzających do poprawy stanu czystości. Beata Szczerbicka 2004-12-15 10:16:21
Ogłoszenie Dyrektora ZS Szkół w Moryniu o Przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2004/2005. Marek Kurjata 2004-12-15 07:47:10
Oferta sprzedaży nieruchomości gminnych Beata Szczerbicka 2004-12-14 12:10:56