herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXI/185/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Beata Szczerbicka 2004-12-10 12:50:38
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-10 12:40:21
Relacja z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-10 12:25:18
Uchwała nr XX/167/2004 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/265/97 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 4 kwietnia 1997r. w sprawie ustalenia liczby usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na tere Beata Szczerbicka 2004-12-07 14:17:08
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-07 13:07:42
Uchwała nr XX/166/2004 w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej-Miasto Moryń Beata Szczerbicka 2004-12-07 12:39:36
Uchwała nr XX/165/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/90 Rady Gminy i Miasta w Moryniu z dnia 29 listopada 1990rw sprawie utworzenia w gminie i mieście Moryń sołectw i osiedla Beata Szczerbicka 2004-12-07 12:24:48
Zarządzenie nr 124/2004 Burmistrza Morynia z dnia 07 grudnia 2004r w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń. Beata Szczerbicka 2004-12-07 12:00:28
Uchwała nrXX/172/2004 w sprawie przyznania Burmistrzowi Morynia dodatku specjalnego Beata Szczerbicka 2004-12-06 14:28:01
Uchwała nr XX/177/04 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Moryń Beata Szczerbicka 2004-12-06 13:32:16
Uchwała nr XX/176/04 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok Beata Szczerbicka 2004-12-06 13:24:44
Uchwała nr XX/175/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Beata Szczerbicka 2004-12-06 13:16:34
Uchwała nr XX/174/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu Beata Szczerbicka 2004-12-06 13:12:25
Uchwała nr XX/170/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wieczystego użytkowania Beata Szczerbicka 2004-12-06 12:57:23
Uchwałą nr XX/169/04 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażami stanowiących własność gminy Moryń Beata Szczerbicka 2004-12-06 09:28:27
Uchwała nrXX/168/04 w sprawie zbycia lokalu użytkowego i pomieszczeń przynależnych Beata Szczerbicka 2004-12-06 09:23:27
uchwała nr XIX/160/04 w sprawie wyrażenia zgody wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własnośc nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-06 09:07:36
uchwała nr 158/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-06 08:46:51
uchwałą nr XIX/156/2004 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej Beata Szczerbicka 2004-12-06 08:45:21
uchwała nrXIX/153/04 w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej Beata Szczerbicka 2004-12-06 08:43:48
uchwała nr XIX/159/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-06 08:31:05
uchwała nr XIX/155/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości Beata Szczerbicka 2004-12-06 07:55:22
uchwałanr XIX/164/04 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 14:21:13
uchwała nr XIX/161/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008 Beata Szczerbicka 2004-12-03 14:16:37
- dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 14:10:20
uchwała nr XIX/160/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 14:04:00
uchwała nrXIX/155/04 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości. - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 13:05:35
Uchwała Nr XIX/153/2004r.w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 12:38:06
uchwała nr XIX/153/2004 wsprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej - dokument usunięty Beata Szczerbicka 2004-12-03 12:24:26
Sesja XXI Marek Kurjata 2004-11-23 11:28:54
Sesja XXI - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-11-23 11:28:18
ogłoszenie Burmistrza Morynia o I publicznym przetargu ustnym na sprzedaż budynku sklepu i 9oddanie w wieczyste użytkowanie działki nr 237/2 w obrębie Nowe Objezierze Marek Kurjata 2004-11-18 12:10:57
ogłoszenie I publiczny przetarg ustny na sprzedaż budynku sklepu i oddanie w wieczyste użtkowanie działki nr237/2 położonej w obrębie Nowe Objezierze - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-11-18 12:00:34
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Witnica Marek Kurjata 2004-11-18 11:47:10
ogłoszenie Burmistrza Morynia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Witnica - dokument usunięty Marek Kurjata 2004-11-18 11:24:53
- dokument usunięty Marek Kurjata 2004-11-18 10:50:24
ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej szkołą Marek Kurjata 2004-11-18 10:41:51
Relacja z oprad XX Sesji Rady Miejkiej Marek Kurjata 2004-10-29 11:49:17
Ogłoszenie o unieważnieniu I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Nr 97 obr. Stare Objezierze. Marek Kurjata 2004-10-29 08:41:17
Ogłoszenie Burmistrza Morynia i I Przetargu Na sprzedaż Nieruchomosci - Dz. Nr 188/17 Stare Objezierze. Marek Kurjata 2004-10-25 12:21:40