Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/306/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


 

Uchwała Nr XXXIV/306/2006

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 850.000

 

/słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt tysięcy zł/ na sfinansowanie wydatków dotyczących projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach partnerstwa gmin: Moryń - Joachimsthal” dofinansowanego z programu INTERREG III A.

 

 

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia zabezpieczenia na zaciągnięty kredyt w formie uzgodnionej z kredytodawcą, z wyłączeniem udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi jednostki samorządu terytorialnego - art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz. 2104, ze zmianami w Dz.Nr 169, poz. 1420 z 2005r).

 

 

 

§ 3. Źródłem spłaty kredytu będą:

 

a) refundacja części poniesionych wydatków z programu INTERREG III A,

 

b) dochody własne gminy.

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

Ze względu na konieczność zachowania płynności finansowej budżetu Gminy Moryń w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko - niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń - Joachmisthal” należy zaciągnąć kredyt. Finansowanie projektu będzie realizowane z trzech źródeł: głównym będzie program INTERREG III, z którego Gmina Moryń ma otrzymać refundację części poniesionych wydatków w wysokości 50 %.

 

Kolejnym źródłem są środki Ministerstwa Sportu, które gmina uzyskała poprzez wpisanie zadania do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego. Środki na ten cel w kwocie 300.000 zł będą do dyspozycji Gminy Moryń na wydzielonym w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunku bankowym. Udział środków Ministerstwa Sportu w finansowaniu projektu stanowi 25 %.

 

Ponadto Gmina Moryń musi zapewnić wkład własny projektu, co przy dużym zakresie projektu, oraz jego znacznych kosztach realizacji jest znacznym obciążeniem budżetu.

 

Wobec powyższego uzasadniona jest potrzeba wykorzystania instrumentu finansowego w postaci kredytu bankowego na zapewnienie płynności finansowej budżetu Gminy Moryń. Znaczna część kredytu ma zostać spłacona z uzyskanego dofinansowania z programu INTERREG IIIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 12:55