Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR XXXIV/313/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu


 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/313/2006r

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

 

 

 

 

w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”i” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Postanawia się udzielić instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 120.000,- /słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy/ na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków programu INTERREG III A, tj. „Dzień sielawy i jezior bliźniaczych Morzycko-Werbelinsee 2006” na kwotę 20.000zł i „Moryń - 700 lat historii, kultury, tradycji” na kwotę 100.000zł.

 

 

 

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w momencie rozliczenia projektów o których mowa w § 1 niniejszej uchwały i otrzymania przez instytucję kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu refundacji poniesionych wydatków, nie później jednak niż do 30-06-2007r.

 

 

 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia porozumienia z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

Ze względu na przyjęcie do realizacji dwóch projektów dofinansowanych z programu INTERREG III A, których łączna wartość stanowi kwotę ok. 120.000zł, zachodzi konieczność wydatkowania środków zgodnie z planem finansowym wniosków o dofinansowanie. Instytucja Miejski Ośrodek Kultury musi wydatkować środki pieniężne, a następnie otrzyma refundację poniesionych wydatków, która może nastąpić nawet do roku czasu od złożenia wniosków o płatność.

 

Miejski Ośrodek Kultury posiada zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego, co może stanowić barierę zaciągania kolejnych zobowiązań. Oprócz tego obciążenie finansowe obsługi zadłużenia może wynieść nawet ok. 10.000zł, co wpłynie na zachwianie kondycji finansowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu.

 

Wobec powyższego, uzasadnione jest wsparcie instytucji kultury pożyczką.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:42