Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości w Witnicy


Moryń, dnia 20-07-2006r.

GMOŚ.7145-14-1/06

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 02-08-2006r. na godz. 1030 I przetarg nieograniczony na wynajem n/w nieruchomości:

L.p

Nr nierucho-mości

Pow.

[m2]

Nr

KW

Położenie

[obręb]

Opis

nieruchomości

Informacja o przezna-czeniu

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za lokal i grunt

Uwagi

1.

Część działki nr 24/3

19,00

KW

40717 15/98

Obręb Witnica
ul. Chojeńska

Lokal użytkowy

o pow. 19,00 m2

Najem na okres do 3 lat

Lokal wymaga dokończenie prac remontowych wewnątrz lokalu przez najemcę
w zamian za zwolnienie
z opłacania czynszu najmu.

Wyposażony w urządzenia wodno-kanalizacyjne i przyłącze energetyczne.

Na działalność handlową:

176,00 zł

na działalność usługową:

60,00 zł

na działalność barowo-gastronomiczną:

86,00 zł

na cele biurowe:

164,00 zł

Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca
z góry

Obciążeń na nieruchomo-ściach brak.

Oprócz czynszu Najemca będzie ponosić opłaty
z tytułu podatku vat (aktualnie 22%)

2.

Część działki nr 24/3

12,20

KW

40717 15/98

Obręb Witnica
ul. Chojeńska

Lokal użytkowy

o pow. 12,20 m2

Najem na okres do 3 lat

Lokal wymaga dokończenie prac remontowych wewnątrz lokalu przez najemcę
w zamian za zwolnienie
z opłacania czynszu najmu.

Wyposażony w urządzenia wodno-kanalizacyjne i przyłącze energetyczne.

Na działalność handlową:

113,00 zł

na działalność usługową:

39,00 zł

na działalność barowo-gastronomiczną:

56,00 zł

na cele biurowe:

106,00 zł

Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca
z góry

Obciążeń na nieruchomo-ściach brak.

Oprócz czynszu Najemca będzie ponosić opłaty
z tytułu podatku vat (aktualnie 22%)

- 2 -

Przebicie czynszu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowana wysokość czynszu może ulec zmianie w następnych latach najmu o procent inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.

Najemca oprócz czynszu, podatku Vat będzie opłacał podatek od nieruchomości, za usuwanie nieczystości stałych i płynnych, pobór wody, energii elektrycznej, ogrzewanie lokalu, telefon itp.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 300,00 zł ( za każdy lokal oddzielnie) w terminie do
01-08-2006r. na konto,w gotówce lub przelewem, płatne na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu, Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zatrzymane jako kaucja gwarancyjna na okres trwania umowy, natomiast oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania przetargu, zamknięcia przetargu,

unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Lokale można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Burmistrz Morynia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie

7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2,

tel. 091 4667954, fax 4667951.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-07-2006 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 13:26