Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 124/2004 Burmistrza Morynia z dnia 07 grudnia 2004r w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń. 2004-12-07 12:00
dokument zarządzenie nr 58/04 w w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego znajdującego się w budynku przy ul. Chojcńskiej 23 w Witnicy 2004-08-20 14:13
dokument zarządzenie nr 59 /2004 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury. 2004-08-20 14:12
dokument zarządzenie nr 70/04w sprawie przyznania stypendium dla uczennic klasy III Publicznego Gimnazjum w Moryniu. 2004-08-20 14:10
dokument zarządzenie nr 62/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2004-08-20 12:46
dokument Zarządzenie nr 63/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2004-08-20 12:29
dokument Zarządzenie nr 69/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2004-08-20 12:24
dokument Zarządzenie nr 72/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2004-08-20 12:10
dokument Zarządzenie nr 71/04 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości sprzedawanej na rzecz Najemcy. 2004-08-20 11:59
dokument Zarządzenie nr 68/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym. 2004-08-20 11:55
dokument zarządzenie nr 67/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: 2004-08-20 11:48
dokument zarządzenie nr 65/2004 w sprawie ustalenia cen nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w pierwszym nieograniczonym prztargu ustnym. 2004-08-20 10:23
dokument zarządzenie nr 64/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia, przeznaczonej do sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym. 2004-08-20 10:19
dokument Zarządzenie nr 61/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: 2004-08-20 10:09
dokument Zarządzenie nr 60/2004r w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie : 2004-08-20 10:06
dokument Zarządzenie nr 57/2004 w sprawie unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: 2004-08-20 09:51
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56/04w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego. 2004-07-28 12:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 53 /2004w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu 2004-07-28 12:55
dokument ZARZĄDZENIE nr 52/2004w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży 2004-07-28 12:50
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2004-07-28 12:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 47/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy, oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2004-07-28 12:35
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/04 w sprawie stawki czynszu za ustawienie namiotu i zaplecza cyrkowego 2004-07-28 12:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45/2004 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu 2004-07-28 12:30
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości i wysokości wadium. 2004-07-28 12:28
dokument Zarządzenie Nr 43 /2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż mienia gminnego. 2004-07-28 12:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2004w sprawie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowa 2004-07-28 12:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2004-07-28 12:21
dokument ZARZĄDZENIE 40/2004w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l w Moryniu do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. 2004-07-28 12:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39 /2004w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejsc 2004-07-28 12:12
dokument Zarządzenie Nr 38/2004 w sprawie rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych ogłoszonego konkursu na organizację i realizację współzawodnictwa sportowego na okres 01.06.2004 - 31.12.2004 r 2004-07-28 12:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2004w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkól 2004-07-28 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 36 /2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2004-07-28 11:54
dokument Zarządzenie Nr 35/2004w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego . 2004-07-28 11:43
dokument Zarządzenie Nr 34/2004w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Moryniu 2004-07-28 11:38
dokument ZARZĄDZENIE nr 33/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i użyczenia. 2004-07-28 11:33
dokument Zarządzenie Nr 32 /2004w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2004-07-28 11:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/2004w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2004-07-28 10:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/2004w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 12 w Moryniu 2004-07-28 10:58
dokument Zarządzenie Nr 29/2004w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Moryń 2004-07-28 10:56
dokument Zarządzenie nr 28/2004w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2004-07-28 10:52
dokument Zarządzenie nr 27/2004w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2004-07-28 10:50
dokument Z arzadzenie Nr /26/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2004-07-28 10:47
dokument Zarządzenie Nr 22/2004w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo Rekreacyjnego pn. „Jarmark Moryński 2004 „ . 2004-07-28 10:42
dokument Zarządzenie nr 21/2004w sprawie powołania Gninnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i określenia jego składu 2004-07-28 10:38
dokument Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu do realizacji świadczeń rodzinnych 2004-07-28 10:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/2004w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego ŻUK 2004-07-27 12:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i przesyłowej, oraz wodociągów w gmi 2004-07-27 12:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2004-07-27 12:47
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę 2004-07-27 12:44
dokument Zarządzenie nr 14/2004w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2004-07-27 11:54
dokument Zarządzenie Nr 13 2004w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego 2004-07-27 11:53
dokument Zarządzenie Nr 12 /2004w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 2004-07-27 11:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/2004 sprawie stawek czynszu za umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych. 2004-07-26 13:16
dokument Zarządzenie Nr 10 /2004 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Sportowo- Rekreacyjnego pn. 2004-07-26 13:15
dokument Zarządzenie Nr 9/2004w sprawie przeprowadzenia Konkursu i ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu. 2004-07-26 13:14
dokument Zarządzenie Nr 8/ 2004 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. 2004-07-26 13:05
dokument Zarządzenie Nr 7 /2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2004-07-26 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2004-07-23 12:42
dokument Zarządzenie nr 5 2004w sprawie zatwierdzenia dokumentu: Plany Operacyjne do Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2003-2015 2004-07-22 15:02
dokument Zarządzenie nr 4 2004 w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia do publikacji w prasie oraz na stronach internetowych, przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - 2004-07-22 15:01
dokument Zarządzenie nr 3 2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę 2004-07-22 14:55
dokument Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2004-07-22 14:46
dokument Zarządzenie Nr l /2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym przez ZGKiM w Moryniu. 2004-07-22 14:38