Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Morynia ogłasza nabór na stanowisko Referent d/s księgowości i kadr


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty

(1 etat)

(nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),

  2. znajomość oprogramowania biurowego

  3. znajomość przepisów:

   • o rachunkowości,

   • o finansach publicznych w zakresie zasad rachunkowości budżetowej,

   • kodeksu pracy

 1. Wymagania dodatkowe:

odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, komunikatywność, dokładność, kreatywność, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, sumienność, odporność na stres.

 1. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:

  1. dekretacja dokumentów źródłowych,

  2. wprowadzenie danych do programów finansowo-księgowych

  3. uzgodnienie i weryfikacja zapisów księgowych na kontach syntetycznych w powiązaniu z klasyfikacją budżetową,

  4. sporządzanie sprawozdań budżetowych,

  5. prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Moryń.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV)1,

  2. kwestionariusz osobowy 2,

  3. list motywacyjny,

  4. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  6. świadectwa pracy,

  7. oświadczenie o stanie zdrowia,

  8. oświadczenie o niekaralności,

  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości i kadr”.

w terminie do dnia 21 sierpień 2006r. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miejski w Moryniu ul. Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

1pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim.

2 zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125 ,poz.869).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-08-2006 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2006 11:28