Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ośrodek Pomocy społecznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU

Dane kontaktowe:

ul. Szeroka 12
74-503 MORYŃ
woj. Zachodniopomorskie
tel.: +48 (91) 4 146 145
NIP: 858-15-64-262
Regon 000531163-00025
e-mail: ops.moryn@hot.pl

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - Elżbieta Serafińska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy powołany do realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z regulacją prawną zawartą w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r./ jednolity tekst Dz.U..z 2009r.Nr.175poz.136 z póź.zm.

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

ZAKRES DZIAŁAŃ :

Zadania zlecone gminie:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd;
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - t.j. Dz.U.z 2006r. Nr 139 poz. 992 z póź.zm;
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów t.j. Dz.U.z 2009r. Nr 1 poz.7 z póź.zm.

Zadania własne gminy:

 • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • kierowanie do DPS osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 71, poz.734 z póź.zm.)

OPS w Moryniu współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-08-2006 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-11-2015 08:46