Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała powołania jednostki


UCHWAŁA Nr VII/51/91

Rady Miasta i gminy w Moryniu

z dnia 23 grudnia 1991r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litery „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/ i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1991r. Prawo budżetowe / Dz. U. Nr 4, poz. 18 / w związku z § 2. ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie zakładów budżetowych / Dz. U. Nr 42, poz. 183 / Rada Miasta i Gminy w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 1992r. tworzy się zakład budżetowy o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu”.

§ 2.

Siedziba Zakładu mieści się w Moryniu przy ul. Wąskiej 2A.

§ 3.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu działa na podstawie niniejszej uchwały oraz zasadach wynikających z niżej wymienionych aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo Budżetowe,

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie zakładów budżetowych.

§ 4.

Przedmiotem działania Zakładu jest organizowanie oraz zapewnienie ciągłego zaspakajania potrzeb mieszkańców na usługi komunalne oraz świadczenie tych usług, a w szczególności:

 1. Obsługi technicznej, eksploatacyjnej i administracyjnej zasobów lokalnych przekazanych w administracje określonych w odrębnych przepisach,

 2. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

 3. Kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków,

 4. Utrzymania czystości w mieście,

 5. Funkcjonowania wysypiska śmieci,

 6. Pogrzbownictwa i cmentarnictwa,

 7. Świadczenia odpłatnych usług remontowo-budowlanych,

 8. Obsługi oraz utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarno-estetycznym miejskich urządzeń komunalnych w zakresie otrzymanych środków.

§ 5.

Zakład dokonuje rozliczeń z budżetem gminy Moryń.

§ 6.

Przychodami Zakładu ją opłaty za świadczone usługi wynikające z zakresu działania, a w szczególności:

 1. czynsze od lokali mieszkaniowych i użytkowych,

 2. opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

 3. opłaty za korzystanie z wysypiska,

 4. opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych,

 5. opłaty za dzierżawę pojemników na śmieci,

 6. podatek od lokali,

 7. podatek od posiadania psów,

 8. dotacje przedmiotowe z budżetu gminy.

§ 7.

Przychody, o których mowa w § 6. stanowią źródło finansowania przez Zakład ponoszonych kosztów.

§ 8.

Zakład wyposażony zostanie w środki obrotowe będące w posiadaniu Oddziału Moryńskiego likwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnie.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1992r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 09-08-2006 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2006 09:50